Kendelse af 17-06-2021 - indlagt i TaxCons database den 10-07-2021

Journalnr. 20-0068884

Afgiftsperioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019.

Købsmoms

Skattestyrelsen har nedsat virksomhedens købsmoms med 35.076 kr.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse

Faktiske oplysninger

Virksomheden [virksomhed1] v/[person1] med CVR-nr. [...1] blev startet den 15. september 2001 og beskæftiger sig med hunde- og kattepension, internethandel og patchworksalg og kursus. Virksomheden er registreret under branchekode 016200 Serviceydelser i forbindelse med avlsdyr.

Virksomheden har adresse på [adresse1], [by1], hvor virksomhedsejeren også har sin bopæl.

Der er ingen ansatte medarbejdere i virksomheden.

Virksomhedens bogførte afgifter

Der er fremlagt kontokort fra virksomhedens bogføring for perioderne 01.01.2018-31.12.2018 samt 01.01.2019-30.06.2019.

Heraf fremgår følgende bogførte afgifter:

Perioden 01.01-18-31.12.18

Konto 74105, EU-Moms:

På kontoen er bogført EU-moms med samlet 15.252,56 kr.

Afgiften fordeler sig på følgende posteringer:

74105 EU-Moms -160.281,44

05-01-18 6730 [virksomhed2]0,00452,85-160.734,2940382

08-01-18 6588 [virksomhed2] GmbH0,002.837,96-163.572,2540083

26-01-18 6602 [virksomhed3]0,00498,82-164.071,0740122

31-01-18 6603 [virksomhed4]0,00358,43-164.429,5040126

12-02-18 6802 [virksomhed2] GmbH0,00524,47-164.953,9740569

15-02-18 6804 [virksomhed2] GmbH0,001.345,57-166.299,5440576

19-02-18 6807 [virksomhed5]0,00376,33-166.675,8740586

05-03-18 6975 [virksomhed5]0,00467,03-167.142,9040945

15-03-18 6980 [virksomhed2] GmbH0,002.090,56-169.233,4640957

09-04-18 7175 [virksomhed2]0,001.124,04-170.357,5041375

09-04-18 7176 [virksomhed2]0,0062,40-170.419,9041379

18-04-18 7185 [virksomhed2]0,00220,31-170.640,2141406

07-05-18 7336 [virksomhed2]0,00314,53-170.954,7441736

09-05-18 7340 [virksomhed5]0,00855,93-171.810,6741748

18-06-18 7512 [virksomhed2]0,00220,39-172.031,0642139

18-06-18 7513 [virksomhed2]0,002.044,41-174.075,4742143

02-07-18 6744 [virksomhed5]0,00232,69-174.308,1642451

17-08-18 7010 [...] verlag0,00122,14-174.430,3043101

08-11-18 7453 [virksomhed5]0,00573,69-175.003,9944072

28-12-18 7632 [virksomhed5]0,00530,01-175.534,0044498

EU-Moms0,0015.252,56-175.534,00

71120 Indg. moms/Købsmoms

På kontoen er bogført købsmoms med samlet 162.601 kr.

Ovenstående posteringer, der er bogført på konto 74105 EU-moms, er tilsvarende bogført på konto 71120 Indg. moms/Købsmoms.

Perioden 01.01.19-30.06.2019

74105 EU-Moms

På kontoen er bogført EU-Moms med samlet 17.563,84

Afgiften fordeler sig på følgende posteringer:

74105 EU-Moms -175.534,00

01-05-19 8445 [virksomhed5]0,001.113,64-176.647,6446286

10-05-19 8475 [virksomhed2]0,002.223,94-178.871,5846353

24-05-19 8524 [virksomhed5]0,00845,83-179.717,4146457

29-05-19 8549 [virksomhed2]0,002.944,99-182.662,4046514

06-06-19 8669 [virksomhed5]0,00961,87-183.624,2746789

17-06-19 8722 IT0,00412,06-184.036,3346903

17-06-19 8723 IT0,00937,13-184.973,4646907

30-06-19 8781 Ompostering0,008.124,38-193.097,8447037

EU-Moms0,0017.563,84-193.097,84

71120 Indg. moms/Købsmoms

På kontoen er bogført købsmoms med samlet 84.529 kr.

Ovenstående posteringer, der er bogført på konto 74105 EU-moms, er tilsvarende bogført på konto 71120 Indg. moms/Købsmoms.

Virksomhedens angivet moms

I forbindelse med klagesagen har Skattestyrelsen fremlagt oversigter over virksomhedens angivet moms.

Af momsoversigter fremgår følgende angivelser:

Periode 190630:

Salgsmoms: 63.925 kr.Moms, udl. varekøb: 17.564 kr. Købsmoms 102.093 kr.

Periode 181231:

Salgsmoms: 67.051 kr.Moms, udl. varekøb: 1.459 kr. Købsmoms 94.381 kr.

Periode 190630:

Salgsmoms: 64.976 kr.Moms, udl. varekøb: 13.794 kr. Købsmoms 85.733 kr.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har nedsat virksomhedens købsmoms med henholdsvis 17.756 kr., 3.718 kr., og 13.794 kr. i afgiftsperioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

7.4 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Virksomheder, der er registreret efter momsloven§§ 47, 49, 51 eller 51 a, skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Se momsloven § 56, stk. 1.

Skattestyrelsen har i forbindelse med kontrollen konstateret, at den angivende købsmoms ikke stemmer til virksomhedens bogføring. Nedenfor er opgjort forskellene.

190630181231180630

Bogført konto 74120 Ing./købsmoms84.52990.66371.939

Angivet købsmoms 102.09394.38185.733

-17.564-3.718-13.794

Skattestyrelsen agter i overensstemmelse med momsloven § 56, stk. 1 og opkrævningsloven § 5, stk. 1, at nedsætte virksomhedens købsmoms således at den stemmer til bogføringen jf. ovenstående opgørelse.

7.4.1 Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse til dine indsigelser fra den 24. april 2020.

Det fremgår af dine indsigelser, at Skattestyrelsen ikke har taget højde for, at der ikke er opnået fradrag for den afregnede erhvervelsesmoms.

Ifølge virksomhedens kontokort/bogføring, fremgår virksomhedens erhvervelsesmoms på konto 74105 EU moms. Tilsvarende er købsmomsen vedrørende køb fra EU, bogført på konto 74120 Indg. Moms/købsmoms, og der er dermed opnået fradrag for erhvervelsesmomsen.

Skattestyrelsen fastholder ændringen og nedsætter i overensstemmelse med momsloven § 56, stk. 1 og opkrævningsloven § 5, stk. 1, virksomhedens købsmoms således at den stemmer til virksomhedens bogføring.”

Klagerens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har fremsat påstand om, at der ikke er medregnet erhvervelsesmoms med henholdsvis 17.564 kr., 3.053 kr. og 11.750 kr. i afgiftsperioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019.

Som begrundelse for påstanden har repræsentanten anført følgende:

”Ændring af købsmomsen for omtalte perioder.

Skattestyrelsen har ikke taget højde for medregning af erhvervsmoms som ikke er bogført på købsmomsen i de angivne perioder.

For perioden 190630 er der tale om kr. 17.564,00 og perioden 181231 kr. 3.053,00 samt perioden 180630 hvor erhvervelsesmomsen er kr. 11.750,00. Den delvise fradragsret godkendes.”

Landsskatterettens afgørelse

Virksomheder skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og indgående afgift, jf. momslovens § 56, stk. 1. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar.

Den udgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften efter denne lov af virksomhedens leverancer, erhvervelser fra andre EU-lande, indførsel af varer fra steder uden for EU, fraførsler fra afgiftsoplag m.v. og betalingspligtige køb efter § 46, stk. 1, for hvilke afgiftspligten er indtrådt i perioden, jf. momslovens § 56, stk. 2.

Den indgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften efter momsloven på virksomhedens fradragsberettigede indkøb i perioden, jf. momslovens § 56, stk. 3.

I medfør af momslovens § 37, stk. 1, jf. § 56, stk. 3, kan registrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift fradrage udgiften efter momsloven for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter momslovens § 13. Afgifter, som efter momslovens § 11 påhviler varer, der er erhvervet fra et andet EU-land, er fradragsberettiget efter momslovens § 37, stk. 2.

Det fremgår af virksomhedens kontokort for de påklagede afgiftsperioder, at momsen på virksomhedens køb af EU-varer på samlet 32.817 kr. er bogført på kontoen for EU-moms og tilsvarende på kontoen for købsmoms.

Af Skattestyrelsens oversigter over den angivne moms fremgår det, at der for samme perioder er angivet samlet 32.817 kr. under moms fra udenlandske varekøb.

Det fremgår imidlertid af virksomhedens kontokort og Skattestyrelsens oversigter for de påklagede perioder, at der er en forskel mellem den bogførte købsmoms og den angivne købsmoms på samlet 35.076 kr. fordelt med henholdsvis 17.564 kr., 3.718 kr. og 13.794 kr.

På baggrund af virksomhedens kontokort er det Landsskatterettens opfattelse, at forskellen på den bogførte købsmoms og den angivne købsmoms ikke kan forklares med, at erhvervelsesmomsen ikke er bogført på købsmomsen.

Således er det rettens opfattelse, at Skattestyrelsen med rette har nedsat købsmomsen med henholdsvis 17.564 kr., 3.718 kr. og 13.794 kr. i overensstemmelse med bogføringen, jf. momslovens § 56, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster herefter Skattestyrelsens afgørelse.