Kendelse af 29-01-2021 - indlagt i TaxCons database den 10-03-2021

Klagepunkt

Skattestyrelsens afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Forhøjelse af udgående afgift (salgsmoms) vedrørende indsætninger på selskabets bankkonto

4. kvartal 2015

785 kr.

124 kr.

635 kr.

1. og 4. kvartal 2016

3.248 kr.

77 kr.

2.298 kr.

1. og 2. halvår 2017

2.275 kr.

60 kr.

725 kr.

Ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms) nedsættes med

4. kvartal 2015

0 kr.

420 kr.

137 kr.

1. kvartal 2016

0 kr.

149 kr.

149 kr.

1. og 2. halvår 2017

0 kr.

202 kr.

190 kr.

Generelle oplysninger

Selskabet [virksomhed1] IVS er stiftet af [person1] den 29. september 2014 og er registreret under branchekoden ”Udgivelse af bøger”. [person1] er ifølge Erhvervsstyrelsen registreret som direktør i selskabet og ejer af alle anparter.

Ifølge selskabets årsrapport har selskabet til formål at udøve virksomhed med salg af fysiske produkter samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Selskabet har oplyst, at dets virksomhed i de første år havde 3 fokusområder:

• Bogudgivelse. Selskabet har udgivet kogebogen [x1] og arbejder fortsat på endnu en kogebog.

• Cateringvirksomhed. Denne del af virksomheden har bidraget med mest omsætning til virksomheden og er fortsat i vækst. Cateringdelen har været i fokus i 2018.

• Rejseblog. [person1]s rejseblog blev i 2015 kåret blandt de bedste rejseblogs i Danmark. Det har dog ikke været muligt at skabe indkomst via bloggen, så yderligere udgifter er ikke inddraget i selskabet fra år 2018.

Selskabet har endvidere oplyst, at markedsføringen af virksomhedens 3 fokusområder primært foregår via sociale medier, og for at holde udgifterne nede producerer hovedaktionæren som udgangspunkt alt selv, suppleret med hjælp fra sin datter, som er dygtig til fotografering og layout. Der findes derfor kun meget få eksterne fakturas i regnskabet, primære udgifter er afholdt i forbindelse med egne fotooptagelser og generering af materiale til posts på sociale medier og blogindlæg.

Selskabet har fravalgt revision i årsrapporterne for 2014/15, 2016 og 2017.

Resultatopgørelserne i regnskabsårene 2014/2015 – 2017 viste følgende:

2014-2015

2016

2017

Nettoomsætning

60.345 kr.

38.875 kr.

47.592 kr.

Eksterne omkostninger

-128.479 kr.

-185.055 kr.

-118.800 kr.

Bruttoresultat

-68.134 kr.

-146.180 kr.

-71.208 kr.

Af- og nedskrivninger

24.318 kr.

Årets resultat

-68.134 kr.

-121.862 kr.

-71.208 kr.

Indsættelser på bankkonto

Faktiske oplysninger

Skattestyrelsen har anset en række indsætninger på selskabets bankkonto for at være momspligtig omsætning i selskabet.

Indkomstårene 2015 og 2016

Selskabet har oplyst, at indbetalingerne i indkomstårene 2015 og 2016 vedrører hovedaktionærens private indsamling i forbindelse med en fundraisingtur til fordel for bl.a. [organisation1], en velgørende organisation, der bl.a. giver støtte til syge børn og unge under hospitalsophold. Beløbet er indsamlet via portalen [virksomhed2] i hovedaktionæren [person1]s navn. Følgende fremgår af selskabets fremlagte udskrift fra [virksomhed2]s fundraisersite:

(...)

Midler til min private indsamling kommer fra mit firmas "[virksomhed1]" indtægter. For hver solgte bog doneres 25 kr. til [organisation1] og jeg donerer 20 % af overskuddet fra alle festarrangementer til fonden, begge dele i perioden frem til rejsen i starten af marts. Desuden kører der frem til 1. marts 2016 en konkurrence på de sociale medier, hvor man mod at donere penge deltager i lodtrækningen om en middag til 6 personer. Se mere på http://[virksomhed1].blogspot.dk/

(http://[virksomhed1].blogspot.dk/) Alle indsamlede midler går ubeskåret til [organisation1] samt organisationen mod krybskytteri, da donationerne ikke skal dække mine rejseomkostninger.

(...)”

Det fremgår af Skattestyrelsens personlige skatteoplysninger på hovedaktionæren, at hovedaktionæren har indbetalt henholdsvis 1.750 kr. og 10.200 kr. i indkomstårene 2015 og 2016 til [organisation1]. Bidragene er fratrukket i hovedaktionærens skattepligtige indkomst.

Selskabets hovedaktionær [person1] har oplyst, at fundraisingprojektet blev gennemført i slutningen af 2015 og starten af 2016. Det var dels fundraising men også markedsføring for selskabets cateringdel. Målet med marketingdelen var at profilere pop-up restaurantkonceptet samt at have indhold til de sociale medieprofiler på [...] og [...]. Der var følgende 4 typer af fundraising aktiviteter:

”* Overskud fra omsætning

Jeg donerede overskud fra bogsalg og festarrangementer i månederne oktober til januar. Da der var underskud på driftskontoen, skete indbetalingerne direkte fra min private konto.

* Lotteri

Hvert lod kostede 50 kr.og der blev trukket lod om en gæstemiddag leveret til døren.

* Velgørenhedsmiddag 1

Velgørenhedsmiddag afholdt som pop-up i mit hjem. Pris for deltagelse var 550 pr. person, enkelte valgte at betale lidt ekstra. Jeg dækkede udgifter til indkøb af mad og vin via indbetalingerne, resten blev overført til mit [organisation1] projekt på [virksomhed2].

* Velgørenhedsmiddag 2

Bekendte holdt middag, jeg leverede maden og der blev doneret penge til [organisation1].”

Lotteri

Selskabet har fremlagt udskrift fra følgende opslag på selskabets [...]:

”VIND MIDDAG TIL 6 – STORE CHANCER

(...)

Kun få har deltaget i vores lotteri til fordel for [organisation1] og [projekt1] som arbejder for at forebygge krybskytteri. Det betyder så også at der er store chancer for at vinde en middag til 6 personer inkl. vine – dette ved blot at købe et lod i støttekonkurrencen til 50 kr.

(...)

Vind en middag inkl. vine til 6 personer – alt bragt lige til døren. Vindere af 2. og 3. præmier modtager en ”[x1]” bog.

Hvert lod i konkurrencen koster 50 kr. Betal på enten mobilepay [...] eller via bankoverførsel til [...20]. Husk at anføre navn og email på din indbetaling.

(...)”

Bankkontoen [...20] er registreret som selskabets driftskonto.

Velgørenhedsmiddag 1

Selskabet har fremlagt udskrift fra følgende opslag på [...]:

”Invitation til deltagelse i velgørenhedsmiddag

Kære Venner!

Fredag d. 15. januar 2016 afholder jeg en velgørenhedsmiddag til fordel for [organisation1]s’ arbejde med syge børn og unge i Danmark.

Hele overskuddet fra denne aften går ubeskåret til [organisation1]s fondens arbejde samt et Afrikansk projekt, der arbejder målrettet mod krybskytteri. Middagen vil være en smagsprøve på nogle af de retter, vi planlægger til den næste ”[x1]” bog.

(...)”

Velgørenhedsmiddag 2

Selskabet har fremlagt faktura 146 vedrørende [organisation1] Middag 2, som er dateret den 1. april 2016 og påskrevet ”varen er betalt”. Det fremgår af fakturaen, at selskabet har afholdt middagsarrangement til i alt 3.750 kr. for 10 kuverter af 375 kr. inklusive vine. Herudover fremgår det, at der er indbetalt 1.000 kr. ekstra som [virksomhed2] donation. Det fremgår af selskabets bogføring, at fakturaen er medregnet i selskabets omsætning som bilag 71.

Skattestyrelsen har for indkomståret 2015 anset følgende indsætninger på selskabets bankkonto for momspligtig omsætning:

Dato

Tekst

Beløb

Moms

Beløb u. moms

Selskabets

bemærkninger

14-09-2015

Mbilepay [person2]

105,00

21,00

84,00

23-11-2015

Mobliepay [person3]

300,00

60,00

240,00

[organisation1] lotteri

23-11-2015

Mobilepay [person4]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

24-11-2015

Kids aid [person5] arrangement

253,00

50,60

202,40

[organisation1] donation

07-12-2015

Mobilepay [person6]

621,00

124,20

496,80

28-12-2015

[person7]

500,00

100,00

400,00

[organisation1] donation

29-12-2015

Mobilepay [person8]

1.100,00

220,00

880,00

[organisation1] Middag 1

30-12-2015

Mobilepay [person9]

1.100,00

220,00

880,00

[organisation1] Middag 1

4.029,00

805,80

3.223,20

Moms vedrørende [organisation1] Middag 1 udgør i alt 440 kr.

Moms vedrørende [organisation1] lotteri udgør i alt 70 kr.

Moms vedrørende [organisation1] donation udgør i alt 150,60 kr.

Skattestyrelsen har for indkomståret 2016 anset følgende indsætninger på selskabets bankkonto for momspligtig omsætning:

Dato

Tekst

Beløb

Moms

Beløb u. moms

Selskabets

bemærkninger

04-01-2016

Mobilepay - [person10]

1.500,00

300,00

1.200,00

[organisation1] Middag 1

04-01-2016

[person11]

1.100,00

220,00

880,00

[organisation1] Middag 1

04-01-2016

Mobilepay - [person12] Fri

1.100,00

220,00

880,00

[organisation1] Middag 1

05-01-2016

Mobilepay - [person13]

550,00

110,00

440,00

[organisation1] Middag 1

06-01-2016

Mobilepay - [person14]

1.100,00

220,00

880,00

[organisation1] Middag 1

08-01-2016

Mobilepay - [person15]

100,00

20,00

80,00

[organisation1] lotteri

11-01-2016

Mobilepay - [person16]

300,00

60,00

240,00

[organisation1] lotteri

11-01-2016

Mobilepay - [person17]

100,00

20,00

80,00

[organisation1] lotteri

11-01-2016

Mobilepay - [person8]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

11-01-2016

Mobilepay - [person18]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

11-01-2016

Mobilepay - [person19]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

11-01-2016

Mobilepay - [person19]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

11-01-2016

Mobilepay - [person14]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

11-01-2016

Mobilepay - [person20]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

11-01-2016

Mobilepay - [person21]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

11-01-2016

Mobilepay - [person22]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

12-01-2016

Mobilepay - [person23]

1.100,00

220,00

880,00

[organisation1] Middag 1

12-01-2016

Mobilepay - [person24]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

13-01-2016

[person25]

1.100,00

220,00

880,00

[organisation1] Middag 1

14-01-2016

Mobilepay - [person26]

1.100,00

220,00

880,00

[organisation1] Middag 1

15-01-2016

Ifølge separat advis

139,00

27,80

111,20

18-01-2016

Mobilepay - [person27]

1.100,00

220,00

880,00

[organisation1] Middag 1

18-01-2016

Mobilepay - [person28]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

02-02-2016

[x1] bog [by1]

139,30

27,86

111,44

22-02-2016

Mobilepay - [person21]

50,00

10,00

40,00

[organisation1] lotteri

29-02-2016

Mobilepay - [person16]

200,00

40,00

160,00

[organisation1] lotteri

29-02-2016

Mobilepay - [person23]

100,00

20,00

80,00

[organisation1] lotteri

29-03-2016

Mobilepay - [person15]

1.900,00

380,00

1.520,00

[organisation1] Middag 2

29-03-2016

Mobielpay - [person15]

950,00

190,00

760,00

[organisation1] Middag 2

29-03-2016

Mobilepay - [person15]

950,00

190,00

760,00

[organisation1] Middag 2

29-03-2016

Mobilepay - [person15]

950,00

190,00

760,00

[organisation1] Middag 2

08-12-2016

[fond1]

108,05

21,61

86,44

16.236,35

3.247,27

12.989,08 ”

Moms vedrørende [organisation1] Middag 1 udgør i alt 1.950 kr.

Moms vedrørende [organisation1] lotteri udgør i alt 270 kr.

Moms vedrørende [organisation1] Middag 2 udgør i alt 950 kr.

Indkomståret 2017

Skattestyrelsen har for indkomståret 2017 anset følgende indsætninger på selskabets bankkonto for momspligtig omsætning:

Dato

Tekst

Beløb

Moms

Beløb u. moms

24-03-2017

Betaling fra [virksomhed3]

100,00

20,00

80,00

02-05-2017*

[person29]

150,00

30,00

120,00

23-11-2017

[person30] middag

1.500,00

300,00

1.200,00

06-11-2017

[virksomhed4] piger

2.375,00

475,00

1.900,00

13-11-2017

[virksomhed4] piger

950,00

190,00

760,00

28-12-2017*

[fond1]

324,15

64,83

259,32

28-03-2017*

[fond1]

108,05

21,61

86,44

26-04-2017*

[fond1]

108,05

21,61

86,44

29-05-2017*

[fond1]

108,05

21,61

86,44

26-10-2017*

[fond1]

108,05

21,61

86,44

03-11-2017*

[...]

475,00

95,00

380,00

01-09-2017

Mobil

200,00

40,00

160,00

23-08-2017

[person31]

4.592,00

918,40

3.673,60

11-01-2017*

Overførsel

278,60

55,72

222,88

I alt

11.376,95

2.275,39

9.101,56

Skattestyrelsen har i udtalelsen til klagen oplyst, at de med * markerede indbetalinger på i alt 1.328 kr., ekskl. moms, efter Skattestyrelsens opfattelse kan anses for medregnet i selskabets regnskab. Moms heraf udgør 332 kr.

Selskabet har fremlagt bankoverførselsbilag vedrørende posteringen den 23. november 2017, der viser, at beløbet 1.500 kr. er overført fra hovedaktionærens private konto. Endvidere fremgår det af fremlagt regnskabsmateriale, at selskabet har udstedt faktura 165 til [person30] (...) på 5.760 kr., som er medregnet i selskabets omsætning.

Selskabets hovedaktionær har oplyst, at overførsler den 6. og 13. november 2017 vedrører sammenskudsmiddag med gamle [virksomhed4] kollegaer, hvor der er indbetalt beløb til hovedaktionæren for køb af mad og vin, hvorfor dette er et privat arrangement og selskabet uvedkommende. Selskabet har fremlagt udskrift fra hovedaktionærens [...], hvoraf det fremgår, at hun den 6. april 2018 havde opslået en begivenhed på [...]. Det fremgår af opslaget, at der er 31 inviterede og 11 deltog. Følgende uddrag af tekst fremgår af opslaget:

”Kære skønne [virksomhed4] Tøser:-):-)

Så er det atter tid til at sætte kryds i kalenderen til [virksomhed4] Tøsemiddag i [by2].

Som altid er der 2 former for tilmelding:

a. Bindende tilmelding.

Skriv under denne post hvis du ønsker at være sikker på en plads.

Hvis der fortsat er ledige stole bekræfter jeg din plads, hvorefter du bedes indbetale 475 kr. (Indbetalingsdetaljer skriver jeg sammen med bekræftelsen).

Skulle du senere blive forhindret, får du dine penge retur, hvis din stol kan

Af selskabets bogføring fremgår det, at selskabet den 21. august 2017 har bogført faktura 161 på 4.590 kr. Selskabet har fremlagt faktura 161, som er udstedt til [person31] den 21. august 2017.

Skattestyrelsen s afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar med 785 kr. i 4. kvartal 2015, med 3.248 kr. i 1. og 4. kvartal 2016 og med 2.275 kr. i 1. og 2. halvår 2017, som vedrører udgående afgift (salgsmoms) af indsættelser på selskabets bankkonto, der ikke er medtaget i selskabets regnskab.

Skattestyrelsen har begrundet ændringen således:

”Beskatning af indsættelser på selskabets bankkonto

(...)

Efter det tidligere fremsendte forslag, har selskabet fremsendt 2 bilag, som gennemgår indsætningerne for indkomståret 2014/15 og 2016.

Vi har gennemgået de fremsendte bilag, og vi anderkender at en del af indtægtern enten er medregnet som indtægt tidligere eller vedrører [virksomhed5] IVS.

Skattestyrelsen vurdere at en del af indsætningerne stadigvæk er indtægter, som burde være medregnet som en indtægt i følge statsskattelovens § 4, stk.1, litra a., og det er leverencer mod vederlag, som der skal betales moms af ifølge momslovens § 4, stk. I.

Se bilag 6A - Indtægt, hvor de indsætninger vi anser som indtægt er oplistet.

Skattestyrelsen foreslår derfor at forhøje den skattepligtige indkomst med 3.223 kr. for indkomståret 2014/15, 12.989 kr. for indkomståret 2016 og 9.102 kr. for indkomståret 2017.

Skattestyrelsen foreslår at forhøje din salgsmoms med 805 kr. for indkomståret 2014/15, 3.247 kr. for indkomståret 2016 og 2.276 kr. for indkomståret 2017.

(...)

4. kvartal 2014 samt 1., 2. og 3. kvartal 2015 er forældet og vil derfor ikke blive rettet.”

Skattestyrelsen har haft følgende bemærkninger til klagen:

Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Vi har gennemgået den vedlagte klage, og har kommenteret de enkelte punkter i klagen.

Bilag 1:

2014/15 og 2016

Selskabet har afholdt en crowdfunding, og her oplister selskabet 4 situationer som benyttes.

I 1,3 og 4 er der levering mod vederlag, og derfor skal der betales moms, og rente skattemæssigt er der tale om en omsætning, som der skal svares skat af.

Situation 2, hvor der er afholdt et lotteri er momsfritaget efter momslovens § 13, stk.1, nr. 12.

Men ud fra det indsendte er det ikke muligt at opgøre hvad der vedrører situation 1,3 og 4 eller situation 2.

2017

Dato

Tekst

Beløb

Moms

Bemærkninger

02-05-2017

[person29]

150,00

30,00

Anset ok – da der er sket beskatning af indtægten

23-11-2017

[person30] middag

1.500,00

300,00

Denne indtægt fastholdes, som nævnt under side 4 og 5 i afgørelsen, under bemærkning til indsigelsen

06-11-2017

[virksomhed4] piger

2.375,00

475,00

Ingen bemærkninger, anses som en indtægt

13-11-2017

[virksomhed4] piger

950,00

190,00

Ingen bemærkninger, anses som en indtægt

28-12-2017

[fond1]

324,15

64,83

Anset ok- da der er sket beskatning af indtægten

28-03-2017

[fond1]

108,05

21,61

Anset ok- da der er sket beskatning af indtægten

26-04-2017

[fond1]

108,05

21,61

Anset ok- da der er sket beskatning af indtægten

29-05-2017

[fond1]

108,05

21,61

Anset ok- da der er sket beskatning af indtægten

26-10-2017

[fond1]

108,05

21,61

Anset ok- da der er sket beskatning af indtægten

03-11-2017

[...]

475,00

95,00

Anset ok- da der er sket beskatning af indtægten

23-08-2017

[person31]

4.592,00

918,40

Ingen bemærkniger, anses som en indtægt

11-01-2017

Overførsel

278,60

55,72

Anset ok- da der er sket beskatning af indtægten

I alt

11.376,95

2.275,39

Udfra ovenstående vurdere vi at vi i vores afgørelse har medregnet 1.659,95 kr., heraf moms 331,99 kr. som allerede var beskattet.”

Klagerens opfattelse

Det er selskabets opfattelse, at Skattestyrelsens forhøjelser vedrørende moms af indsætninger på selskabets bankkonto skal nedsættes til 124 kr., 77 kr. og 60 kr. i hver af de pågældende afgiftsperioder 2015, 2016 og 2017.

Selskabet har begrundet dette således:

Fejlagtige overførsler til driftskonto

Der er for alle 3 regnskabsår ved en fejltagelse blevet overført private penge til driftskreditten, som intet har med firmaet at gøre. Disse overførsler har Skattestyrelsen tolket, som indtægt for firmaet og der er derfor blevet opkrævet moms. Jeg har fremsendt detaljerede lister til sagsbehandleren i Skattestyrelsen med forklaring og dokumentation for hver enkelt post. Der er dog forstat en del overførsler, som jeg ikke har fået medhold i. Denne del af afgørelsen ønsker jeg at anke.

Et større antal overførsler har relation til en crowfundingaktivitet, jeg afholdt til fordel for [organisation1]. Jeg har dokumenteret, at der er overført midler til [virksomhed2] til fordel for [organisation1] og har fremsendt materiale, der dokumenterer markedsføring for denne crowdfunding og dermed bekræfter at crowdfunding kampagnen er blevet gennemført. Jeg har dog ikke fået medhold i, at disse overførsler er firmaet udvedkommende og er blevet afkrævet moms af samtlige indbetalte beløb.
Et mindre antal overførsler er allerede medtaget i regnskabet, men af uvis grund har sagsbehandleren i Skattestyrelsen til trods for fremsendelse af dokumentation herfor ikke anerkendt disse, og der er derfor betalt moms 2 gange for den samme omsætning.

Bilag 1 viser en oversigt over de overførsler inkl. dokumentation som Skattestyrelsen har afvist.

Selskabet har endvidere haft følgende bemærkninger til Skattestyrelsens udtalelse til klagen:

”Jeg har modtaget Skattestyrelsen kommentarer til min anke og har følgende yderligere kommentarer til sagen:

* Crowdfunding kampagne:

Jeg stiller mig fortsat udforstående overfor at indsamling til et godgørende formål, hvor det fulde overskud bliver givet videre til, i mit tilfæde [organisation1], bliver betragtet som et vederlag og derfor bliver pålagt med moms. Jeg har dokumenteret, at der er indsat et stort beløb til [organisation1] via crowdfunding sitet [virksomhed2] se ankesagens bilag 1.1.

I Skattestyrelsen svar af 27. august 2019 er det første gang, at jeg bliver gjort opmærksom på, at lotteri er fritaget for moms. Jeg har dog tidligere fremsendt oversigter til Skattestyrelsen som for hver enkelte post, der viser hvilken af de 4 crowdfunding senarier, der er tale om, herunder lotteri og stiller mig derfor uforstående overfor Skattestyrelsens bemærkning om, at det ud fra det indsendte ikke er muligt at opgøre, hvilken situation den enkelte post vedrører. Jeg vedlægger oversigterne til Ankestyrelsens brug som bilag 1.4 og 1.5 og henviser desuden til ankesagens bilag 1.1.

* Overførsel d. 23. november 2017. Jeg fastholder min argumentation. Dette er et privat indlån mellem 2 af mine bankkonti (Se ankesagens bilag 1.2), da der ikke var nok midler på virksomhedskontoen til indkøb af råvarer til faktura 165 som også vises i bilag 1.2. I ankesagens bilag 4.3 kan det i regnskabsbilag 174 ses at indtægten for faktura 165 er bogført og der er betalt moms af beløbet. Jeg stiller mig fortsat udforstående overfor, at jeg skal betale moms af privat indlån.

* Overførsel d. 6 og 13 november, dette er en sammeskudsmiddag med gamle [virksomhed4] kollegaer hvor der er indbetalt beløb til mig som jeg har købt mad og vin for. Jeg har ikke yderligere dokumentation, men dette er et privat arrangement og firmaet uvedkommende.

* Overførsel d. 23. august - [person31]. Denne overførsel har jeg dokumenteret overfor Skattestyrelsen 2 gange. Dette er betaling af faktura 161 som allerede er bogført - se ankens bilag 4.3 bogføringsbilag nr. 140. Vedlægger desuden dokumentation for ankestyrelsens brug som bilag 1.6 Der er betalt fuld moms via den generelle momsafregning for 2. halvår 2017 og nu igen via skattestyrelsens afgørelse, dvs. der er betalt moms 2 gange for den samme indtægt.”

På møde med Skatteankestyrelsen den 24. august 2020 forklarede hovedaktionæren, at crowdfundingen i udgangspunktet var en privat indsamling. Det var et vennepar, der var engageret i [organisation1], som fik [person1] involveret i forbindelse med en tur til Kilimanjaro. [person1] koordinerede turen og betalte derfor ikke for sin egen tur, men en betingelse for at deltage i turen var, at man lavede crowdfunding til [organisation1]. Og det gjorde [person1] også.

Dette skete ved de i klagens bilag 1 omtalte aktiviteter:

Donering af overskud fra bogsalg og festarrangementer i månederne oktober til januar
Lotteri, hvert lod kostede 50 kr. og der kunne vindes en gæstemiddag leveret til døren
Velgørenhedsmiddag 1, afholdt som pop-up i [person1]s hjem
Velgørenhedsmiddag 2, bekendte købte en middag og donerede til [organisation1]

De indsamlede penge er betalt til [virksomhed2] til fordel for [organisation1]. Betalingerne er sket til [virksomhed2] fra [person1]s private bankkonto, men indsamlingerne er betalt til selskabets bankkonto, fordi [person1]s telefon/mobilepay var knyttet op på selskabets bankkonto. Indbetalingerne er derfor indskud i selskabet fra [person1]. Pengene er ikke hævet ud af kontoen, fordi selskabet havde underskud.

[person1] har anset aktiviteterne for også at være markedsføring for selskabet. [person1] har tidligere beskæftiget sig med markedsføring (hos [virksomhed4]), og markedsføringen er sket via billeder på [...] og [...]. Udgifterne til bøger og velgørenhedsmiddag 1 er fratrukket i selskabet som markedsføringsudgift og godkendt af Skattestyrelsen ifølge [person1]. Så vidt hun husker, er middagen vundet ved lodtrækning ikke udgiftsført i selskabet. Velgørenhedsmiddag 2 er medregnet i selskabet med faktura – udleveret på mødet, kun det donerede beløb på 1.000 kr. er ikke medregnet.

Landsskatterettens afgørelse

I henhold til momslovens § 4, stk. 1, skal der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, at lotterier og lignende samt spil om penge, herunder spil på totalisator eller anden lignende måde, er fritaget for afgift.

Det fremgår af selskabets regnskabsmateriale, at der er en række indbetalinger på selskabets bankkonto, som ikke er medregnet i selskabets afgiftstilsvar for indkomstårene 2015, 2016 og 2017.

Skattestyrelsen har anset indbetalingerne for indkomståret 2015 på 3.223 kr., for indkomståret 2016 på 12.989 kr. og for indkomståret 2017 på 9.102 kr. for at vedrøre selskabets momspligtige omsætning

Afgiftsperioderne 2015 og 2016

Landsskatteretten lægger indledningsvist til grund, at hovedaktionæren privat har ønsket at støtte organisationen [organisation1] ved en privat indsamling, hvilket også er understøttet af, at hovedaktionæren har opnået fradrag i sin skattepligtige indkomst for ydede bidrag til organisationen i indkomstårene 2015 og 2016. Hovedaktionæren har endvidere forklaret, at hendes mobilepay i klageårene var tilknyttet selskabets bankkonto.

På den baggrund finder Landsskatteretten, at to donationer i indkomståret 2015 på i alt 753 kr. modtaget på selskabets bankkonto kan anses for donationer modtaget til hovedaktionærens private indsamling. Beløbet er dermed ikke momspligtig omsætning i selskabet, idet der ikke er sket levering af varer eller tjenesteydelser fra selskabet for det pågældende beløb.

Indsamlingsinitiativerne for så vidt angår lotteri og velgørenhedsmiddage anses alle for afholdt i tilknytning til selskabets drift. Landsskatteretten finder derfor, at der er tale om momspligtig omsætning i selskabet. Der er lagt vægt på, at selskabet beskæftiger sig med catering- og pop-up restaurantvirksomhed og også leverer den restaurantydelse, som hovedaktionæren har udloddet eller solgt ved lotteri og velgørenhedsmiddage. Der er endvidere henset til, at selskabet reklamerer for aktiviteterne på [...] og ved betegnelsen ”vi”, samt at betalingen for lotteriet på selskabets [...]-side er henvist til at kunne ske på selskabets bankkonto. Indbetalingerne vedrørende lotteri anses ikke for omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, idet lotteriet må anses for udbudt af hovedaktionæren, som ikke er en afgiftspligtig person, og selskabets levering af restaurantydelsen i øvrigt må anses for at være et led i selskabets almindelige erhvervsmæssige omsætning.

Landsskatteretten finder derfor, at indsættelserne på selskabets bankkonto vedrørende lotteri og velgørenhedsmiddag 1 og 2 er modtaget som vederlag for en leveret vare eller ydelse. Det fremgår imidlertid af selskabets fremlagte bilagsdokumentation, at faktura 146 vedrørende velgørenhedsmiddag 2 allerede er medregnet i selskabets regnskab, hvorfor Skattestyrelsens forhøjelse af afgiftstilsvaret vedrørende disse indsætninger bortfalder.

Landsskatteretten nedsætter derfor Skattestyrelsens forhøjelse af den udgående afgift på 785 kr. i 4. kvartal 2015 til 635 kr., og Skattestyrelsens forhøjelse af den udgående afgift på 3.248 kr. i 1. og 4. kvartal 2016 nedsættes til 2.298 kr.

Indkomståret 2017

Landsskatteretten kan tiltræde Skattestyrelsens opfattelse af, at indsætninger på i alt 1.328 kr. ekskl. moms allerede er medregnet i selskabets regnskab. Udgående afgift udgør 332 kr.

Landsskatteretten finder endvidere, at selskabet, med det fremlagte bankoverførselsbilag, har godtgjort, at indsætningen den 23. november 2017 på 1.500 kr. vedrører et indskud i selskabet fra hovedaktionærens private bankkonto og dermed ikke vedrører en momspligtig levering.

Endelig finder Landsskatteretten, at selskabet har dokumenteret, ved det fremlagte regnskabsmateriale, at indbetalingen den 23. august 2017 på 4.592 kr. vedrører faktura 161, som allerede er medregnet i selskabets regnskab. Udgående afgift heraf udgør 918 kr.

Landsskatteretten nedsætter derfor Skattestyrelsens forhøjelse af selskabets udgående afgift på 2.275 kr. for 1. og 2. halvår 2017 med i alt 1.550 kr. (332 kr. + 300 kr. + 918 kr.) til 725 kr.

Retten finder det ikke godtgjort, at indbetalingerne den 6. og 13. november 2017 vedrører et privat arrangement hos hovedaktionæren. Der er lagt vægt på, at selskabet beskæftiger sig med catering- og pop-up restaurantvirksomhed, at beløbene er indbetalt på selskabets konto, og at den fremlagte indbydelse til et senere arrangement ikke dokumenterer, at der er tale om et privat arrangement, som ikke har karakter af salg af en restaurantydelse. Retten stadfæster derfor Skattestyrelsens ændring vedrørende disse to betalinger.

Udgifter, som SKAT har henført til hovedaktionæren, kan fratrækkes som lønomkostninger

Faktiske oplysninger

Skattestyrelsen har anset en række af selskabets udgifter for at vedrøre hovedaktionærens private forhold, hvorfor fradrag for udgifterne er godkendt som lønudgifter i selskabet. Som følge heraf har Skattestyrelsen ikke godkendt fradrag for indgående afgift (købsmoms) af udgifterne.

Hovedaktionæren [person1] er blevet beskattet af lønindkomsten ved Skattestyrelsens afgørelse af 22. maj 2019.

Skattestyrelsen har opgjort udgifterne således:

De samlede opgjorte lønudgifter til hovedaktionæren pr. indkomstår

Udgifter vedrørende:

2015

2016

2017

Rejseblog

44.777 kr.

8.268 kr.

39.419 kr.

Inspiration

14.944 kr.

69.853 kr.

8.473 kr.

Ikke rette udgiftsbærer

12.238 kr.

7.248 kr.

1.427 kr.

Personale

1.100 kr.

855 kr.

0 kr.

I alt

73.059 kr.

86.224 kr.

49.319 kr.

Heraf udgør moms i de samlede opgjorte lønudgifter pr. indkomstår

Andel moms af udgifter vedrørende:

2015

2016

2017

Rejseblog

1.320 kr.

1.654 kr.

69 kr.

Inspiration

2.839 kr.

2.691 kr.

1.699 kr.

Ikke rette udgiftsbærer

1.825 kr.

1.450 kr.

203 kr.

Personale

220 kr.

171 kr.

0 kr.

I alt

6.204 kr.

5.965 kr.

3.571 kr.

Det fremgår af den påklagede afgørelse fra Skattestyrelsen, at afgiftsperioder 4. kvartal 2014 samt 1., 2. og 3. kvartal 2015 er forældet og derfor ikke vil blive rettet.

Ad rejseblog

Det fremgår af Skattestyrelsens opgørelser over selskabets udgifter til rejseblog, at udgifterne vedrører rejser til Peru, [by3] og [Italien] i indkomståret 2015.

Selskabets udgifter i 2016 vedrører ifølge Skattestyrelsens opgørelse en rejse til Kilimanjaro. I 2017 vedrører udgifterne en cykelrejse i Skotland i juli måned.

Deltagerne i rejserne har ifølge bilagene været hovedaktionæren og enten [person32] eller [person33], hovedaktionærens datter.

Ad inspiration

Det fremgår af Skattestyrelsens opgørelser over selskabets udgifter til inspiration, at disse vedrører restaurantregninger. Der fremgår ikke anledning eller deltagere af regningerne.

Ad personale

Bilag 15 er en regning fra [virksomhed6] dateret den 20. november 2014 på i alt 1.604,41 kr. vedrørende køb af 12 flasker portvin. På bilaget er med håndskrift angivet: 1.100 kr. som medarbejderjulegave.

Bilag 272 firmajulefrokost 855 kr. i 2016 er en restaurantregning uden angivelse af deltagere.

Ad ikke rette udgiftsbærer

Skattestyrelsen har ændret fradragsretten for en række af selskabets udgifter til bl.a. drikkevarer og edb-udstyr til at være fradrag for lønomkostninger til hovedaktionæren, fordi udgifterne er anset for at være hovedaktionærens private udgifter.

For 4. kvartal 2015 har Skattestyrelsen ikke godkendt momsfradrag for følgende bilag:

Bilag

Dato

Beløb

Moms

Beløb uden moms

Beskrivelse

285

05-11-2015

4.237,00 kr.

587,40 kr.

3.649,60 kr.

Erhvervsbrille

286

06-11-2015

685,00 kr.

137,04 kr.

548,16 kr.

Nespresso

I alt

4.922,00 kr.

724,44 kr.

4.197,76 kr.

Selskabet har i klagens bilag 2 fremlagt følgende bilag på udgifter, som selskabet anser for at vedrøre selskabets drift og ikke hovedaktionæren:

Indkomståret 2015

Bilag

Dato

Beløb inkl. moms

Moms

Omkostningstype

Selskabets kommentar

Skatteankestyrelsens bemærkninger

55

17-12-2014

824,60 kr.

164,92 kr.

Firmakaffe

På denne faktura står [person1]. Men skat afviser alle fakturas med drikkevarer til firmaet

129

25-03-2015

400,00 kr.

80,00 kr.

Drikkevarer

-

176

21-05-2015

190,00 kr.

38,00 kr.

Firmakaffe

På denne faktura står [...]. Men skat afviser alle fakturas med drikkevarer til firmaet.

Ordreoversigt

286

685,00 kr.

137,04 kr.

Firmakaffe

-

Ordrebekræftelse

I alt

2.099,60 kr.

419,96 kr.

Indkomståret 2016

Bilag

Dato

Beløb inkl. moms

Moms

Omkostningstype

Selskabets kommentar

Skatteankestyrelsens bemærkninger

76

31-03-2016

745,39 kr.

149,08 kr.

Dropbox

Jeg har udelukkende profesionelle billeder liggende på Dropboxen. De ligger så journalister og samarbejdspartner kan trække billeder direkte

Indkomståret 2017

Bilag

Dato

Beløb inkl. moms

Moms

Omkostningstype

Selskabets kommentar

Skatteankestyrelsens bemærkninger

7

03-01-2017

59,95 kr.

11,99 kr.

Madmagasin

Abonnement på madmagasin for inspiration til udvikling af egne retter

[...] – udstedt til [person1]

54

04-04-2017

744,41 kr.

148,88 kr.

Dropbox

Jeg har udelukkende profesionelle billeder liggende på Dropboxen. De ligger så journalister og samarbejdspartner kan trække billeder direkte

127

25-07-2017

206,10 kr.

41,22 kr.

Kabler og USB

Dette bruges til at overføre billeder samt til lagring af materiale

Ordrebekræftelse

I alt

1.010,46 kr.

202,09 kr.

Skattestyrelsen s afgørelse

Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for indgående afgift (købsmoms) i momstilsvaret for 4. kvartal 2015 samt afgiftsperioderne, der vedrører indkomstårene 2016 og 2017. Det ikke godkendte momsfradrag, hvor selskabet ikke er anset for rette udgiftsbærer, udgør henholdsvis 724 kr., 1.450 kr. og 203 kr.

Skattestyrelsen har begrundet ændringerne med følgende:

Fradrag for omkostninger, hvor selskabet ikke er rette udgiftsbærer anset som løn

(...)

Skattestyrelsen vurdere ikke, at udgifterne hvor det ikke er selskabets navn, som står på fakturaren er udgifterne som er afholdt af selskabet.

En gennemgang af udgifterne viser, at de ikke har nogen tilknytning til selskabets erhvervsmæssige aktivitet, men vurderes at være private udgifter, som vedrørende selskabets ledelse og eventuelt familie.

Disse udgifter er ikke fradragsberettiget i selskabets skattepligtige indkomst, dette står i statsskattelovens § 6, stk. I, litra a.

Skattestyrelsen anser udgifterne for at være løn til selskabets indehaver [person1].

De 12.238 kr. for indkomståret 2014/15, 7.248 kr. for indkomståret 2016 og 1.427 kr. for indkomståret 2017, vil derfor blive beskattet ved [person1].

Se specifikation af de ikke godkendte bilag i vedlagte bilag: Bilag 3. I.

12.238 kr., heraf moms 1.825 kr. i 2014/15

7.248 kr., heraf moms 1.450 kr. i 2016

1.427 kr., herafmoms 203 kr. kr. i 2017

(...)

4. kvartal 2014 samt 1., 2. og 3. kvartal 2015 er forældet og vil derfor ikke blive rettet.”

Klagerens opfattelse

Det er selskabets opfattelse, at udgifter i henhold til fremlagte bilag for afgiftsperioderne 4.kvartal 2015, 2016 og 2017, hvor indgående afgift (købsmoms) udgør i alt henholdsvis 420 kr., 149 kr. og 202 kr. skal anses for driftsomkostninger, som vedrører selskabets vareforbrug m.m.

Selskabet har begrundet sin påstand med følgende:

”Udgifter vurderet som ikke relevante for virksomheden

En lang række udgifter er afvist af skat med henvisning til at disse vurderes for at være private. Jeg vil gerne specifikt henlede opmærksomheden på enkelte, som jeg på nogen måde kan se kan give anledning til denne vurdering. Oversigt i Bilag 2”.

(...)

Afviste udgifter omlagt til privat indkomst

En relativt stor del af firmaets udgiftsposter er blevet afvist af skat med argumenter om, at disse anses som personligt forbrug. Afviste bilag er blevet omlagt til personlig indkomst og jeg er dermed blevet personligt beskattet af disse. Min revisor havde, efter modtagelsen af første oplæg fra Skattestyrelsen, en dialog med sagsbehandleren omkring muligheden for at fremkomme med et korrigeret regnskab efter følgende principper: Samtlige afviste udgifter bliver taget ud af regnskabet, og der udarbejdes en ny opgørelse med nye regnskabsresultater. Dette indvillige skattestyrelsens sagsbehandler i. Der er blevet brugt mange revisortimer samt meget af min personlige tid på at udarbejde nye oversigter og korrigerede årsrapporter. Den endelige afgørelse fra Skat afviger dog ikke meget fra første oplæg. Det anføres i den endelige afgørelse, at man ikke kan trække udgifter ud af et regnskab, når de først er lagt ind, og Skat skriver også i sin konklusion, at jeg vedstår at samtlige afviste udgifter er privat forbrug. Dette er ikke korrekt. Jeg har været i 100 % god tro og har i mit regnskab alene medtaget udgifter, jeg vurderede relevante for selskabet, og jeg vedkender mig derfor ikke, at de afviste udgifter er private udlæg.

Underskuddet i min virksomhed er dækket af personlig opsparing. Bilag 4.1, 4,2 og 4,3 er detaljerede oversigter over samtlige konterede bilag i virksomheden for de undersøgte år. For hver enkelt fremgår om udgiften er dækket af [...] eller via indlån af mig privat.

Beløbene som er indlånt i [...] og dermed en stor del af de afviste bilag, er personlig opsparing genereret via min tidligere lønindkomst, som der allerede én gang er betalt indkomstskat og AM bidrag af. Omlægning af de samme penge til personligt indkomst i [...] betyder, at jeg har betalt dobbelt beskatning samt 2 gange AM bidrag for den samme indkomst. Det er hermed denne del af afgørelsen fra skat, jeg overordnet ønsker at anke.

Skattestyrelsens sagsbehandling har været karakteriseret ved ensidig dialog og generelt ingen forståelse for, at det er en lille iværksætters virksomheder der har været sagsbehandlet.

Jeg er en lille iværksætter som startede mit virke i hhv. 2014 og 2015, det er således de 3/3,5 første år af min virksomheders levetid, skattestyrelsen har behandlet. Grundet mine virksomheders karakter og specifikt med henblik på, at [virksomhed5] IVS er en socioøkonomisk virksomhed, har jeg af økonomiske hensyn været nødt til at fravælge professionel revision. Jeg har i håndteringen af min virksomhed været i 100 % god tro og har brugt meget energi og tid på at sætte mig ind i reglerne, som jeg også efter bedste overbevisning mener at have fulgt. Det er klart min oplevelse, at der fra Skattestyrelsens side har manglet forståelse for, at jeg som iværksætter ikke sidder inde med samme viden som de store virksomheder. Skat har generelt ikke været modtagelig overfor mine argumenter, forklaringer og i en del tilfælde min dokumentation.

Den store skattegæld som jeg skal tilbagebetale kommer til at få store konsekvenser for mine virksomheder. [...] bliver med stor sandsynlighed nedlagt i 2020. [virksomhed5] IVSsom har været i vækst hvert år, og som har udvist overskud fra 1. år har jeg ikke ressourcer til at have så stor fokus på længere. Jeg arbejder pt. som vikar for at kunne indtjene det beløb, der skal betales i dobbeltbeskatning. Dette får naturligvis konsekvenser for den positive udvikling i omsætningen i [virksomhed5] med den der af følgende effekt, at kooperativet i Peru ikke længere får de ordremængder der er essentielle for de berørte familier.”

[person1] har forklaret på møde med Skatteankestyrelsen, at hun blev afskediget fra sit lønmodtagerjob for nogle år siden. På det tidspunkt havde hun allerede startet en rejseblog, catering samt salg af garn i det små. Hun besluttede derfor at sætte aktiviteterne mere i system og leve af de forskellige aktiviteter, der allerede var i gang. Derfor blev de to selskaber oprettet.

For så vidt angår rejsebloggen var den populær, og hun fik også udgivet nogle artikler, men der kunne ikke genereres indtægter via bloggen. Hun accepterer derfor, at udgifterne kan anses for private i forhold til selskabet, men kan ikke anerkende, at de skal beskattes som løn, da hun selv har indskudt pengene i selskabet. De er således betalt af hendes egen lomme i første omgang.

Overordnet set er den primære anke derfor, at udgifterne er beskattet hos [person1] selv som løn. Derudover ønsker hun de poster, som der er indsendt særskilte bilag for, f.eks. kaffe, behandlet ved klagen.”

Landsskatterettens afgørelse

Af momslovens § 37, stk. 1, fremgår, at registrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret kan fradrage afgift efter momsloven for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift.

Registrerede virksomheder skal til dokumentation for den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, jf. § 82 i momsbekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015.

Fakturaerne skal ifølge § 58 i momsbekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 indeholde følgende:

1) Udstedelsesdato (fakturadato).
2) Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.
3) Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.
4) Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.
5) Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.
6) Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.
7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
8) Gældende afgiftssats.
9) Det afgiftsbeløb, der skal betales.

EU-Domstolen har i sag C-516/14 (Barlis) fastslået, at en streng anvendelse af det formelle krav om fremlæggelse af fakturaer er i strid med princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet, eftersom det på en uforholdsmæssig måde forhindrer, at en afgiftspligtig person indrømmes afgiftsmæssig neutralitet i forbindelse med sine transaktioner.

Selskabet drev i den påklagede afgiftsperiode 1. oktober 2015 – 31. december 2017 selvstændig økonomisk virksomhed med salg af blandt andet cateringsydelser. Selskabet er derfor berettiget til at fradrage købsmoms på indkøb af varer og ydelser, der anvendes til selskabets momspligtige leverancer, jf. momslovens § 37.

Selskabet har fremlagt en række bilag, som ikke er udstedt til selskabets navn, men til [person1] på dennes bopælsadresse, som også er selskabets registrerede adresse. Bilagene opfylder dermed ikke til fulde fakturabestemmelserne i momsbekendtgørelsens § 58.

Afgiftsperioden 4. kvartal 2015

Skattestyrelsen har ifølge den påklagede afgørelse nægtet selskabet fradrag for moms i 4. kvartal 2015 på posten benævnt ikke rette udgiftsbærer i henhold til bilagene 285 og 286.

Selskabet har fremsat påstand om, at bilag 286, der vedrører køb af kaffe, kan fratrækkes i momstilsvaret.

Landsskatteretten finder, at selskabet kan indrømmes fradrag for købsmoms vedrørende bilag 286 på 137 kr. Retten lægger vægt på, at udgifterne efter sin art må anses for at være almindelig forekommende udgifter i selskabets driftsaktivitet, at der af bilaget fremgår et dansk momsbeløb fra en identificeret leverandør, og at det efter den forelagte bogføring kan lægges til grund, at udgiften er betalt af selskabet. Retten finder det derfor godtgjort, at selskabet har betalt en købsmoms, der er fradragsberettiget efter reglerne i momslovens § 37.

De øvrige bilag, som af selskabet er fremlagt for retten, vedrører afgiftsperioder før 4. kvartal 2015, som ikke er ændret af Skattestyrelsen, hvorfor der ikke er grundlag for at ændre Skattestyrelsens afgørelse på grundlag heraf.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at selskabet indrømmes fradrag for købsmoms med 137 kr.

Afgiftsperioden 1. kvartal 2016

Selskabet har i afgiftsperioden 1. kvartal 2016 afholdt en udgift til Dropbox i henhold til bilag 76, hvor købsmoms udgør 149 kr. Efter det forelagte bilagsmateriale finder Landsskatteretten, at selskabet kan fradrage købsmoms på 149 kr. i momstilsvaret. Retten lægger vægt på, at udgiften efter sin art må anses for at være almindeligt forekommende i selskabets administration af billeder til sociale medier. Ifølge bilaget er der betalt moms til en identificeret leverandør, og efter den forelagte bogføring kan det lægges til grund, at udgiften er betalt af selskabet. Retten finder det derfor godtgjort, at selskabet har betalt en købsmoms, der er fradragsberettiget efter reglerne i momslovens § 37.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at selskabet indrømmes fradrag for købsmoms med 149 kr.

Afgiftsperioderne 1. og 2. halvår 2017

Selskabet har i afgiftsperioderne afholdt udgift til Dropbox og kabler/USB i henhold til bilag 54 og 127, hvor momsen udgør i alt 190 kr. Efter det forelagte bilagsmateriale finder Landsskatteretten, at selskabet kan fradrage købsmomsen på i alt 190 kr. i momstilsvaret. Retten lægger vægt på, at udgiften efter sin art må anses for at være almindeligt forekommende i selskabets administration af billeder til sociale medier. Ifølge bilagene er der betalt moms til en identificeret leverandør, og efter den forelagte bogføring kan det lægges til grund, at udgiften er betalt af selskabet. Retten finder det derfor godtgjort, at selskabet har betalt en købsmoms, der er fradragsberettiget efter reglerne i momslovens § 37.

Det fremlagte bilag 7 er udstedt til hovedaktionæren og indeholder ikke oplysninger om, at det købte madmagasin til i alt 59,95 kr. er pålagt moms. Retten finder det derfor ikke godtgjort, at selskabet har betalt en købsmoms, der er fradragsberettiget efter reglerne i momslovens § 37. Landsskatteretten har endvidere i afgørelse af dags dato vedrørende selskabets skattepligtige indkomst anset udgiften for at være afholdt i hovedaktionærens interesse, og udgiften er som følge heraf anset for at være løn til hovedaktionæren.

Landsskatteretten ændrer Skattestyrelsens afgørelse således, at selskabet indrømmes fradrag for købsmoms med 190 kr.