Kendelse af 03-09-2020 - indlagt i TaxCons database den 15-11-2020

Journalnr. 19-0056966

Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar med 1.822.455 kr. for perioden 5. september 2015 til 30. juni 2018. Forhøjelsen vedrører nægtelse af fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] IVS, CVR-nr. [...1], herefter selskabet, blev registreret den 4. september 2015 under branchekode 812100 ”Almindelig rengøring i bygninger”. Selskabets formål er at udøve virksomhed med konsulentarbejder og mandskabsudlejning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabets stifter og administrerende direktør er [person1].

Selskabet blev registreret for moms med virkning fra den 5. september 2015 samt for A-skat og AM-bidrag med virkning fra den 9. november 2015.

Selskabet har i perioden haft 2-8 medarbejdere ansat.

Skattestyrelsen har indkaldt selskabets regnskabsmateriale for perioden 5. september 2015 til 30. september 2016.

Selskabet har herefter over for Skattestyrelsen fremlagt balancer, kontokort og oversigt over posteringer for perioden 4. september – 31. december 2015 og 1. januar 2016 – 30. september 2016.

Det fremgår af selskabets kontokort for perioden 4. september 2015 – 31. december 2015, at selskabet for perioden har haft en omsætning under bogføringskonto 1010 ”Salg af varer/ydelser m/moms” på 929.167,35 kr. Endvidere fremgår det, at der har været afholdt udgifter til ”Leje af mandskab m.m. m/moms” under bogføringskonto 1310 med 746.798,40 kr. eksklusive moms.

Det fremgår af selskabets kontokort for perioden 1. januar 2016 – 30. september 2016, at selskabet for perioden har haft en omsætning under bogføringskonto 1010 ”Salg af varer/ydelser m/moms” på 2.358.711,13 kr. Endvidere fremgår det, at der har været afholdt udgifter til ”Leje af mandskab m.m. m/moms” under bogføringskonto 1310 med 2.126.751,60 kr. eksklusive moms.

Selskabet har for perioden 1. oktober 2015 til 31. december 2016 indberettet samlet 957.775 kr. i købsmoms.

Skattestyrelsen modtog efterfølgende kontroloplysninger vedrørende perioden 1. januar – 30. juni 2018. Skattestyrelsen udvidede herefter kontrolperioden frem til den 30. juni 2018.

Skattestyrelsen indkaldte herefter regnskabsmateriale for perioden 1. oktober 2016 – 30. juni 2018. Selskabet har ikke fremsendt regnskabsmateriale for perioden. Skattestyrelsen indkaldte i stedet bankkontoudtog af selskabets bankkonto hos [finans1].

Skattestyrelsen har på baggrund af regnskabsmateriale og bankkontoudtog beregnet udgifter til fremmed arbejde til samlet 9.172.609 kr. inklusive moms. Momsen heraf udgør 1.834.522 kr.

Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for udgifter til købsmoms opgjort til i alt 1.822.455 kr. for perioden 5. september 2015 til 30 juni 2018.

Selskabets udgifter til underleverandører er opgjort nedenfor på baggrund af fremlagte fakturaer:

Fakturadato:

Faktura nr.

Underleverandør

Beløb i kr.

ekskl. moms:

Moms i kr.

Beløb i kr. inkl. moms:

Tekst

23-10-15

990020

[virksomhed2] ApS

357.000,00

89.250,00

446.250,00

Mandskab/vikar

04-11-15

990048

[virksomhed2] ApS

293.798,40

73.449,60

367.248,00

Mandskab/vikar

28-12-15

990109

[virksomhed2] ApS

188.250,00

47.062,50

235.312,50

Mandskab/vikar

01-02-16

990199

[virksomhed2] ApS

103.250,00

25.812,50

129.062,50

Mandskab/vikar

02-02-16

990206

[virksomhed2] ApS

75.880,00

18.970,00

94.850,00

Mandskab/vikar

08-02-16

990207

[virksomhed2] ApS

95.000,00

23.750,00

118.750,00

Udførelse af arbejde i henhold til aftale

31-03-16

625688

[virksomhed3] ApS

81.001,60

20.250,40

101.252,00

Periode FEB – MAR

Mandskabsleje

31-03-16

2

[virksomhed4]

66.800,00

16.700,00

83.500,00

Ifølge aftale

06-04-16

3

[virksomhed4]

37.382,40

9.345,60

46.728,00

Ifølge aftale vedr. Restaurant

03-05-16

16200010

[virksomhed4]

160.820,00

40.205,00

201.025,00

mandskabsudlejning

12-05-16

16200015

[virksomhed4]

34.600,00

8.650,00

43.250,00

Vedr. [adresse1]

28-05-16

1512

[virksomhed5]

120.000,00

30.000,00

150.000,00

Opgaver MM, jf. aftale

31-05-16

625774

[virksomhed3] ApS

97.412,00

24.353,00

121.765,00

Mandskabsudlejning i. flg aftale

04-07-16

125555599

[virksomhed6] ApS

85.600,00

21.400,00

107.000,00

Mandskabsudlejning i.flg. aftale

02-08-16

3488

[virksomhed7]

158.400,00

39.600,00

198.000,00

Mandskabsudlejning samt diverse opgaver på byggeplads mm. Del 1

04-08-16

3502

[virksomhed7]

168.993,60

42.248,40

211.242,00

Mandskabsudlejning samt diverse opgaver på byggeplads mm. Del 2

02-09-16

505008

[virksomhed8] ApS

189.400,00

47.350,00

236.750,00

Vedr projekter mm:

Projekt 509878

Projekt 508789

Arbejde udført if. aftale

05-09-16

505010

[virksomhed8] ApS

86.920,00

21.730,00

108.650,00

Vikarhjælp

- Iflg aftale

24-09-16

505017

[virksomhed8] ApS

100.592,00

25.148,00

125.740,00

Vikarhjælp

- if. aftale

26-09-16

656001

[virksomhed9] ApS

47.280,00

11.820,00

59.100,00

Mandskab

29-09-16

656002

[virksomhed9] ApS

160.900,00

40.225,00

201.125,00

Mandskab

02-10-16

656037

[virksomhed9] ApS

177.400,00

44.350,00

221.750,00

Mandskab

09-11-16

25

[virksomhed10] ApS

167.995,53

41.998,58

209.994,41

Mandskab

Leje, fast pris, sammenlagt

30-11-16

505047

[virksomhed8] ApS

207.840,00

51.960,00

259.800,00

Mandskab til byggepladser og fast opgaver

18-02-18

1094

[virksomhed11]

301.002,00

75.250,50

376.252,50

Mandskab og opgaver efter aftale

04-05-18

1553

[virksomhed11]

171.200,00

42.800,00

214.000,00

Mandskab

30-05-18

1934

[virksomhed11]

230.097,33

57.524,33

287.621,66

Mandskab

I alt

991.203,41

4.956.018,57

Selskabet har ikke fremlagt yderligere dokumentation til understøttelse af ovenstående fakturaer i form af timesedler eller arbejdssedler.

Som dokumentation for afholdte udgifter, som vedrører underleverandørerne [virksomhed12] ApS, [virksomhed13] ApS, [virksomhed14] ApS, [virksomhed15] ApS, [virksomhed16], [virksomhed17] IVS samt den ukendte modtager, har Skattestyrelsen henset til bankkontoudtog fra [finans1]. Desuden fremgår også heraf yderligere overførsler til underleverandøren [virksomhed10]. Samlede overførsler til nævnte underleverandører fratrukket fakturaerne ovenfor udgør 4.156.257,10 kr. Købsmomsen for disse udgifter udgør i alt 831.251,42 kr.

Følgende oplysninger foreligger vedrørende de anvendte underleverandører:

[virksomhed2] ApS, CVR-nr. [...2]

[virksomhed2] ApS, herefter [virksomhed2], blev stiftet den 8. maj 2013 under navnet [virksomhed18] ApS. [virksomhed2] ændrede herefter navn til [virksomhed19] ApS i perioden fra 27. marts 2015 til 14. september 2015. Derefter ændrede [virksomhed2] navn til [virksomhed2] ApS, som [virksomhed2] havde frem til ophør den 25. juni 2019. [virksomhed2] har været registreret under branchekode 469000 ”Ikke-specialiseret engroshandel”. [virksomhed2] har i 4. kvartal i 2015 haft 2-4 ansatte medarbejdere svarende til 1 årsværk. [virksomhed2] er opløst efter konkurs den 25. juni 2019.

Selskabets direktør har oplyst, at kontaktpersonen for [virksomhed2] var [person2]. Selskabets direktør har oplyst, at han ikke kunne huske efternavnet.

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed2] været momsregistreret, men har ikke angivet moms.

[virksomhed3] ApS, CVR-nr. [...3]

[virksomhed3] ApS, herefter [virksomhed3], blev stiftet den 11. januar 2016. [virksomhed3] har været registreret under branchekoden 463900 ”Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer” i perioden fra 11. januar 2016 til 24. januar 2016. [virksomhed3] har herefter været registreret med branchekoden 532000 ”Andre post- og kurertjenester” og bibranche 431200 ”Forberedende byggepladser”. [virksomhed3] har i 1. kvartal 2016 haft 1 medarbejder, 1 årsværk. [virksomhed3] er opløst efter konkurs den 4. juni 2019.

For [virksomhed3] har selskabets direktør oplyst, at kontaktpersonen var [person3].

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed3] været momsregistreret, men har ikke angivet moms.

[virksomhed4] v/[person4], CVR-nr. [...4]

[virksomhed4] v/[person4], herefter [virksomhed4], blev oprettet den 30. marts 2015 under navnet [virksomhed20] v/[person4]. [virksomhed4] ændrede herefter navn til [virksomhed4] v/[person4] i perioden fra 1. april 2016 til ophør den 30. august 2016. [virksomhed4] har været registreret under branchekoden 869090 ”Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.” i perioden fra 30. marts 2015 til 31. marts 2016. [virksomhed4] har herefter været registreret med branchekoden 469000 ”Ikke-specialiseret engroshandel”. Der fremgår ingen oplysninger om ansatte medarbejdere i Det Centrale Virksomhedsregister.

For [virksomhed4] har selskabets direktør oplyst, at kontaktpersonen var [person4].

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed4] været momsregistreret, men har ikke angivet moms. [virksomhed4] har ikke været registreret som arbejdsgiver.

[virksomhed21] ApS, CVR-nr. [...5]

[virksomhed21] ApS, herefter [virksomhed21], blev stiftet den 20. april 2015 under navnet ApS [virksomhed22]. [virksomhed21] ændrede herefter navn til [virksomhed21] ApS i perioden fra 22. maj 2014 til [virksomhed21]’s ophør den 9. maj 2018. [virksomhed21] har været registreret under branchekoden 412000 ”Opførelse af bygninger”. Der fremgår ingen oplysninger om ansatte medarbejdere for den relevante periode i Det Centrale Virksomhedsregister. [virksomhed21] er opløst efter konkurs den 9. maj 2018.

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed21] været registreret for moms og som arbejdsgiver, men har ikke angivet moms, A-skat og AM-bidrag.

[virksomhed5] IVS, CVR-nr. [...6]

[virksomhed5] IVS, herefter [virksomhed5], blev stiftet den 1. februar 2016. [virksomhed5] har været registreret under branchekoden 855900 ”Anden undervisning i.a.n.” og bibranche 532000 ”Andre post- og kurertjenester”. Der fremgår ingen oplysninger om ansatte medarbejdere i Det Centrale Virksomhedsregister. [virksomhed5] er opløst efter konkurs den 23. april 2018.

For [virksomhed5] har selskabets direktør oplyst, at kontaktpersonen var [person5].

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed5] været registreret for moms, men ikke som arbejdsgiver.

[virksomhed8] ApS, CVR-nr. [...7]

[virksomhed8] ApS, herefter [virksomhed8], blev stiftet den 11. oktober 2013. [virksomhed8] har været registreret under branchekoden 162300 ”Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt” i perioden fra 11. oktober 2013 til 30. juni 2016. [virksomhed8] har herefter været registreret med branchekoden 469000 Ikke-specialiseret engroshandel”. Der fremgår ingen oplysninger om ansatte medarbejdere i Det Centrale Virksomhedsregister. [virksomhed8] er opløst efter konkurs den 20. december 2018.

For [virksomhed8] har selskabets direktør oplyst, at kontaktpersonen var [person6].

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed8] været registreret for moms og som arbejdsgiver, men har ikke angivet moms, A-skat og AM-bidrag.

[virksomhed7] ApS, CVR-nr. [...8]

[virksomhed7] ApS, herefter [virksomhed7], blev stiftet den 1. december 2015. [virksomhed7] har været registreret med branchekoden 782000 ”Vikarbureauer” og bibranche 649900 ”Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring i.a.n.”. Der fremgår ingen oplysninger om ansatte medarbejdere i Det Centrale Virksomhedsregister. [virksomhed7] er opløst efter konkurs den 11. december 2017.

For [virksomhed7] har selskabets direktør oplyst, at kontaktpersonen var [person7].

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed7] været registreret for moms og som arbejdsgiver. Videre fremgår af Skattestyrelsens oplysninger, at [virksomhed7] ingen ansatte har haft i den periode, hvor fakturaerne til selskabet er udstedt.

[virksomhed9] ApS, CVR-nr. [...9]

[virksomhed9] ApS, herefter [virksomhed9], blev stiftet den 30. juni 2016. [virksomhed9] har været registreret med branchekoden 461900 ”Agenturhandel med blandet sortiment” og bibranche 811000 ”Kombinerede serviceydelser”. Der fremgår ingen oplysninger om ansatte medarbejdere. [virksomhed9] er opløst efter konkurs den 11. november 2017.

For [virksomhed9] har selskabets direktør oplyst, at kontaktpersonen var [person8].

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed9] været registreret for moms og som arbejdsgiver, men har ikke angivet moms, A-skat og AM-bidrag.

[virksomhed15] ApS, CVR-nr. [...10]

[virksomhed15] ApS, herefter [virksomhed15], blev stiftet den 1. juni 2015 under navnet ApS [virksomhed23]. [virksomhed15] ændrede herefter navn til [virksomhed15] ApS i perioden fra 19. august 2015 til [virksomhed15]’ ophør den 30. marts 2020. [virksomhed15] har været registreret under branchekoden 612000 ”Vikarbureauer” i perioden fra 19. august 2015 til 31. maj 2017. Herefter har [virksomhed15] været registreret med branchekoden 472500 ”Detailhandel med drikkevarer” i perioden fra 1. juni 2017 til 13. juni 2017. I perioden 14. juni 2017 til 7. marts 2018 har [virksomhed15] været registreret under branchekoden 461900 ”Agenturhandel med blandet sortiment”. [virksomhed15] har herefter været registreret med branchekoden 649900 ”Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring i.a.n.”. Der fremgår ingen oplysninger om ansatte medarbejdere for den relevante periode. [virksomhed15] er opløst efter konkurs den 30. marts 2020.

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed15] været registreret for moms og som arbejdsgiver, men har ikke angivet moms, A-skat og AM-bidrag.

[virksomhed14] ApS, CVR-nr. [...11]

[virksomhed14] ApS, herefter [virksomhed14], blev stiftet den 18. september 2012 under navnet [virksomhed24] ApS. [virksomhed14] ændrede herefter navn til [virksomhed14] ApS i perioden fra 31. maj 2015 til [virksomhed14] blev taget under konkursbehandling den 9. august 2018. [virksomhed14] har været registreret med branchekoden 461900 ”Agenturhandel med blandet sortiment”. Der fremgår ingen oplysninger om ansatte medarbejdere.

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed14] været registreret for moms, men har ikke angivet moms. Videre har [virksomhed14] ifølge Skattestyrelsens oplysninger ikke været registreret som arbejdsgiver.

[virksomhed11] ApS, CVR-nr. [...12]

[virksomhed11] ApS, herefter [virksomhed11], blev stiftet den 17. september 2010. [virksomhed11] har været registreret med branchekoden 811000 ”Kombinerede serviceydelser” og bibrancherne 620200 ”Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi” og 433900 ”Anden bygningsfærdiggørelse”. Der fremgår ingen oplysninger om ansatte medarbejdere. Der blev afsagt konkursdekret den 12. september 2019 vedrørende [virksomhed11].

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed11] været registreret for moms, men har ikke angivet moms. Videre har [virksomhed11] ifølge Skattestyrelsens oplysninger ikke været registreret som arbejdsgiver.

[virksomhed17] IVS, CVR-nr. [...13]

[virksomhed17] IVS, herefter [virksomhed17], blev stiftet den 10. februar 2017 under navnet [virksomhed25] IVS. [virksomhed17] ændrede herefter navn til [virksomhed17] IVS i perioden fra 10. december 2017 til [virksomhed17]’s ophør den 6. august 2019. [virksomhed17] har været registreret under branchekoden 532000 ”Andre post- og kurertjenester” og bibrancherne 811000 ”Kombinerede serviceydelser” og 631200 ”Webportaler”. [virksomhed17] har i 1. kvartal 2017 haft 1 medarbejder, 1 årsværk, i 4. kvartal 2017 har [virksomhed17] haft 5-9 medarbejdere, 5-9 årsværk, og i 2., 3. og 4. kvartal 2018 har [virksomhed17] haft 0 medarbejdere, 1 årsværk. [virksomhed17] er opløst efter konkurs den 6. august 2019.

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed17] været registreret for moms, men har ikke angivet moms.

[virksomhed16] IVS, CVR-nr. [...14]

[virksomhed16] IVS, herefter [virksomhed16], blev stiftet den 3. oktober 2014. [virksomhed16] har været registreret med branchekoden 494200 ”Flytteforretninger”. [virksomhed16] har i 3. og 4. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 haft 5-9 medarbejdere, 2-4 årsværk, og i 2. kvartal 2016 har [virksomhed16] haft 0 medarbejdere, 1 årsværk. [virksomhed16] er opløst efter konkurs den 30. januar 2017.

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed16] været registreret for moms og som arbejdsgiver.

[virksomhed12] ApS, CVR-nr. [...15]

[virksomhed12] ApS, herefter [virksomhed12], blev stiftet den 25. juni 2013 under navnet [virksomhed26] ApS. [virksomhed12] ændrede herefter navn til [virksomhed12] ApS i perioden fra 24. februar 2014 til [virksomhed12]’s ophør den 23. november 2018. [virksomhed12] har været registreret under branchekoden 431100 ”nedrivning” i perioden fra 25. juni 2013 til 3. november 2016. [virksomhed12] har herefter været registreret med branchekoden 811000 ”Kombinerede serviceydelser” og bibranche 812100 ”Almindelig rengøring i bygninger”. [virksomhed12] har i 2. og 3. kvartal 2015 haft 2-4 medarbejdere, 2-4 årsværk, og i 4. kvartal 2015 har [virksomhed12] haft 0 medarbejdere, 1 årsværk. [virksomhed12] er opløst efter konkurs den 24. oktober 2018.

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed12] været registreret for moms og som arbejdsgiver, men har ikke angivet moms, A-skat og AM-bidrag.

[virksomhed10] ApS, CVR-nr. [...16]

[virksomhed10] ApS, herefter [virksomhed10], blev stiftet den 30. september 2013 under navnet [virksomhed27] ApS. [virksomhed10] ændrede herefter navn til [virksomhed28] ApS i perioden fra 22. februar 2016 til 13. juni 2016. [virksomhed10] ændrede herefter navn til [virksomhed29] ApS fra den 14. juni 2016 til 21. august 2016. Dernæst ændrede [virksomhed10] navn til [virksomhed10] ApS den 22. august 2016 til [virksomhed10]’s ophør den 16. december 2019. [virksomhed10] har været registreret under branchekoden 812100 ”Almindelig rengøring i bygninger” i perioden fra 14. august 2016 til 21. august 2016. [virksomhed10] herefter været registreret med branchekoden 469000 ”Ikke-specialiseret engroshandel” og bibrancherne 494100 ”Vejgodstransport”, 812100 ”Almindelig rengøring i bygninger” og 782000 ”Vikarbureauer”. Der fremgår ingen oplysninger om ansatte medarbejdere. [virksomhed10] er opløst efter konkurs den 16. december 2019.

For [virksomhed10] har selskabets direktør oplyst, at kontaktpersonen var [person9].

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed10] været registreret for moms, men har ikke angivet moms. Videre har [virksomhed10] ifølge Skattestyrelsens oplysninger ikke været registreret som arbejdsgiver.

[virksomhed13] ApS, CVR-nr. [...17]

[virksomhed13] ApS, herefter [virksomhed13], blev stiftet den 10. juni 2013 under navnet [virksomhed30] ApS. [virksomhed13] ændrede herefter navn til [virksomhed31] ApS i perioden fra 2. januar 2015 til 11. februar 2016. [virksomhed13] ændrede dernæst navn til [virksomhed13] ApS i perioden fra 12. februar 2016 til [virksomhed13]’s ophør 6. november 2019. [virksomhed13] har været registreret under branchekoden 477890 ”Detailhandel med andre varer i.a.n.” [virksomhed13] har i 3. kvartal 2016 haft 1 medarbejder, 1 årsværk, i 4. kvartal 2016 har [virksomhed13] haft 2-4 medarbejdere, 2-4 årsværk, i 1. kvartal 2017 har [virksomhed13] haft 2-4 medarbejdere, 2-4 årsværk, i 2., 3. og 4. kvartal 2017 samt 1. kvartal 2018 har [virksomhed13] haft 1 medarbejder, 1 årsværk, og i 2. kvartal 2018 har [virksomhed13] haft 0 medarbejdere, 1 årsværk. [virksomhed13] er opløst efter konkurs den 6. november 2019.

Ifølge Skattestyrelsens oplysninger har [virksomhed13] været registreret for moms og som arbejdsgiver, men har ikke angivet moms.

Selskabet har for Skattestyrelsen fremlagt Excel-ark med oplysninger om, hvor arbejdet er udført, og hvor mange timer der er afregnet for. Af Excel-arket fremgår i øvrigt oplysninger om navne på kontaktpersoner for de respektive underleverandører. Excel-arket indeholder ikke oplysninger om, hvilke ydelser, der er blevet leveret, eller navne på de personer eller underleverandører, der har leveret ydelserne på de angivet lokationer.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar for perioden 5. september 2015 – 30. juni 2018 med i alt 1.822.455 kr.

Skattestyrelsen har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

Sagsfremstilling og begrundelse

1.Ikke godkendt momsfradrag vedrørende fremmed arbejde

1.1 De faktiske forhold

Skattestyrelsen har indkaldt selskabets regnskabsmateriale for perioden fra den 5. september 2015 til 30. september 2016 og har efterfølgende rykket for det, da det ikke blev modtaget inden fristen.

Skattestyrelsen har forgæves forsøgt at få selskabets regnskabsmateriale. Derfor har vi indkaldt selskabets bankkontoudskrift fra [finans1].

Skattestyrelsen har fra E-conomic fået adgang til de salgsfakturaer, som [virksomhed1] IVS har udfærdiget via dette bogføringssystem. Systemet indeholdt ikke egentlig bogføring for [virksomhed1] IVS. Efterfølgende blev vi kontaktet af selskabets direktør, som har afleveret regnskabsbilag.

Selskabet har ud fra bogføringen fratrukket købsmoms for fremmed arbejde på i alt 724.388 kr. for perioden 1. oktober 2015 – 30. september 2016.

Skattestyrelsen har efterfølgende modtaget kontoroplysninger vedrørende perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2018. På denne baggrund blev kontrolperioden udvidet frem til den 30. juni 2018.

Skattestyrelsen har derfor indkaldt regnskabsmateriale for perioden 1. oktober 2016 – 30. juni 2018. Da vi ikke har modtaget regnskabsmaterialet, har vi indkaldt udtog af selskabets bankkonto hos [finans1].

Skattestyrelsen er således ikke i besiddelse af købs- og salgsfakturaer for perioden 1. oktober 2016 – 30. juni 2018.

Vi kan på baggrund af regnskabsmaterialet og bankkontoudtog konstatere, at størstedelen af købsmomsen vedrørende moms af leverancer fra fremmed arbejde, som efter de foreliggende fakturaer har leveret mandskab til selskabet. I perioden 1. oktober 2015 – 30. juni 2018 har selskabet haft følgende udgifter til underleverandører:

Underleverandør MomsBeløb inkl. Moms

[virksomhed32]12.067 60.337

[virksomhed21] ApS21.400 107.000

[virksomhed12] ApS37.800 189.000

[virksomhed5] IVS30.000 150.000

[virksomhed8] ApS 146.188 730.940

[virksomhed7] ApS81.848 409.242

[virksomhed3] ApS44.603 224.017

[virksomhed10] ApS 268.652 1.343.260

[virksomhed13] ApS 4.000 20.000

[virksomhed15] ApS 163.048 815.239

[virksomhed4]74.901 374.503

[virksomhed2] ApS 278.294 1.391.472

[virksomhed14] ApS211.125 1.055.627

[virksomhed11] ApS175.575 877.873

Ukendt modtager 59.000 295.000

[virksomhed9] ApS 96.395 481.975

[virksomhed17] IVS105.625 528.124

[virksomhed16] IVS 24.000 120.000

I alt 1.834.522 9.172.609

I har betalt alle fakturaer via bankoverførsel.

Vi har ved regnskabsgennemgangen konstateret, at fakturaerne vedrørende leverancer af de nævnte underentreprenører mangler en nærmere specifikation af det arbejde, der er udført, bl.a. oplysninger om, hvor arbejdet er udført, og hvor mange timer der afregnes for, jf. bilag 1.

Vi har også bedt selskabet om at sende bogføringsjournal, kontospecifikationer, balance samt yderligere oplysninger vedrørende selskabets samarbejde med underleverandørerne. Ligeledes har vi anmodet jer om kontrakter med underleverandører, oplysning om hvem der har repræsenteret disse virksomheder samt en nærmere specifikation af det udførte arbejde.

Den 23. oktober 2017 har vi modtaget bogføring, specifikationer, kontaktoplysninger på underleverandører samt fordeling af arbejdstimer på forskellige adresser.

Skattestyrelsen har foretaget kontrol af leverandørerne som leverede fremmed assistance til selskabet og har følgende bemærkninger:

Oplysninger om underentreprenør

Som anført ovenfor har de omhandlede leverandører ifølge de foreliggende fakturaer udlejet mandskab til jer.

Vi har foretaget opslag i CVR registreret for oplysninger om leverandørernes aktivitet. Ingen af virksomhederne ses at have aktiviteter inden for almindelig rengøring.

[virksomhed2] ApS, [adresse2], [by1], cvr-nr- [...2]

Ifølge CVR er selskabets formål engros- og detailhandel med ikke specificerede produkter, herunder også fødevarer samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Ifølge CVR havde selskabet 1 medarbejder i 2. kvartal 2016.

Selskabet har været momsregistreret, men har ikke angivet moms.

[virksomhed3] ApS, [adresse3], [by2], cvr.nr-[...3]

Ifølge CVR er selskabet under konkurs.

Ifølge oplysninger fra CVR er selskabets formål at yde post- og kurertjenester, der ikke udføres af [virksomhed33]. Tjenesterne omfatter f.eks. afhentning, sortering, transport og udbringning (både nationalt og international) af brevpost- og pakker. Branchen omfatter også husstandsomdeling og avisdistribution.

[virksomhed3] ApS havde 1 medarbejder i 1. kvartal 2016 og 0 medarbejdere i 2. kvartal 2016, jf. cvr.dk.

Selskabet har været momsregistreret, men har ikke angivet moms.

[virksomhed4] v/[person4] (cvr.nr-[...4]), [adresse4], [by3]

Ifølge CVR er det en enkeltmandsvirksomhed, som blev opløst den 30. august 2016. Virksomheden var registreret med en branchekode 469 000: ikke specialiseret engroshandel.

Ifølge CVR hed virksomheden til og med den 12. april 2016 [virksomhed20] v/[person4].

Virksomheden er ophørt pr. 30. august 2016.

Virksomheden har været momsregistreret, men har ikke angivet moms.

[virksomhed4] var ikke registreret som arbejdsgiver.

[virksomhed6] ApS (cvr-nr-[...5]), [adresse5], [by4]

Opløst efter konkurs.

Virksomheden var registreret med branchekode 412000 – opførelse af bygninger og havde som formål at drive entreprisevirksomhed.

Ifølge CVR havde selskabet 0 medarbejdere i 4. kvartal 2015.

Selskabet har været registreret for moms og som arbejdsgiver, men har ikke angivet moms, A-skat og Am-bidrag.

[virksomhed32] v/[person10] (cvr.nr-[...18]), [adresse6], [by5]

Virksomheden er stiftet 1. juni 1993 og er registreret med branchekode 433200 – tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.

Virksomheden havde 2-4 ansatte pr. 2. kvartal 2016.

Virksomheden er registreret for moms og som arbejdsgiver og angiver og betaler moms, A-skat og Am-bidrag.

[virksomhed5] IVS (cvr.nr-[...6]), [adresse7], [by6]

Opløst efter konkurs pr. 23. april 2018.

Selskabets formål var at beskæftige sig inden for flere områder som undervisning, jobformidling, kurrerkørsel og transport.

Selskabet har været registreret for moms, men ikke som arbejdsgiver.

[virksomhed8] ApS (cvr.nr-[...7]), [adresse8], [by7]

Ifølge CVR er selskabet under konkurs.

Selskabets formål var at drive virksomhed med ikke-specialiseret engroshandel.

Selskabet har været registreret for moms og som arbejdsgiver, men har ikke angivet moms, A-skat og Am-bidrag.

[virksomhed7] ApS (cvr.nr-[...8])

Selskabet er opløst efter konkurs pr. 11. december 2017.

Selskabets formål var udlejning af mandskab.

Selskabet har været registreret for moms og som arbejdsgiver. Selskabet havde ingen ansatte i den periode, hvor fakturaerne til [virksomhed1] IVS er udstedt.

[virksomhed9] ApS (cvr.nr-[...9]), [adresse9], [by8]

Selskabet er under konkurs.
Selskabets formål var at drive virksomhed med service, montering og handel med maskiner.

Selskabet har været registreret for moms og som arbejdsgiver, men har ikke angivet moms, A-skat og Am-bidrag.

[virksomhed15] ApS (cvr.nr- [...10]), [adresse10], [by1]

Selskabet er under konkurs.

Selskabet var stiftet den 1. juni 2015 og dets formål var formuepleje.

Selskabet var registreret med følgende brancher: 649900: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring (hovedbranche), 782000: Vikarbureauer, 532000: Andre post- og kurertjenester.

Selskabet har været registreret for moms og som arbejdsgiver, men har ikke angivet moms, A-skat og Am-bidrag.

[virksomhed14] ApS (cvr.nr- [...11])

Selskabet er under konkurs. Selskabets formål var at investere og eje kapitalandele i andre selskaber og hermed ligestillet virksomhed.

Branchekode 461900: Agenturhandel med blandet sortiment.

Selskabet har været registreret for moms, men har ikke angivet moms.

Selskabet var ikke registeret som arbejdsgiver.

[virksomhed11] ApS (cvr.nr-[...12]) [adresse11], [by8]

Selskabets formål er at tilbyde service-, bygge- og IT-ydelser samt drive international handel og hermed forbundet virksomhed.

Selskabet er ikke registreret som arbejdsgiver.

Selskabet har været momsregistreret, men har ikke angivet moms.

[virksomhed17] IVS (cvr.nr-[...13]), [adresse12][by9]

Selskabet er under opløsning, jf. selskabslovens § 225.

Selskabets formål var at drive restaurationsvirksomhed. Selskabet var registreret inden for følgende brancher:

532000: Andre post- og kurertjenester (hovedbranche)

811000: Kombinerede serviceydelser

631200: Webportaler

Selskabet havde 5-9 ansatte pr. 4. kvartal 2017.

Selskabet har været momsregistreret, men har ikke angivet moms.

[virksomhed16] IVS (cvr.nr-[...14]), [adresse13][by10]

Opløst efter konkurs pr. 30. januar 2017.

Selskabets formål var at drive flyttefirma samt hermed beslægtet aktivitet.

Selskabet har været registreret for moms og som arbejdsgiver.

[virksomhed12] ApS (cvr.nr- [...15])

Opløst efter konkurs pr. 24. oktober 2018.

Selskabets formål var at drive virksomhed med engroshandel, samt køb, salg, opførelse og udlejning af ejendomme.

Selskabet har været registreret for moms og som arbejdsgiver, men har ikke angivet moms, A-skat og Am-bidrag.

[virksomhed10] (cvr.nr-[...16]), [adresse3], [by2]

Selskabet er under konkurs.

Selskabet var registreret inden for følgende brancher:

469000: Ikke-specialiseret engroshandel (hovedbranche)

494100: Vejgodstransport

812100: Almindelig rengøring i bygninger

782000: Vikarbureauer.

Selskabet har været registreret for moms, men har ikke angivet. Selskabet har ikke været registreret som arbejdsgiver.

[virksomhed13] ApS (cvr-nr-[...17]), [adresse14], [by11]

Selskabet er under konkurs.

Selskabet var registreret inden for følgende branche: 477890: Detailhandel med andre varer.

Selskabet har været registreret for moms, men har ikke angivet.

Selskabet var registreret som arbejdsgiver.

1.2. Selskabets bemærkninger

I er ikke kommet med bemærkninger til forslaget af den 26. februar 2019.

(...)

1.4. Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

1.4.1. Skattestyrelsens bemærkninger

Skattestyrelsen forhøjer selskabets momstilsvar for perioden 1. oktober 2015 – 30. juni 2018 med 1.822.455 kr., idet der ikke kan godkendes fradrag for købsmoms i relation til selskabets 16 identificerede underleverandører og til underleverandører, som Skattestyrelsen ikke kunne identificere (se tabellen i afsnit 1.1).

Principiel påstand

I henhold til momslovens § 37, stk. 1, og stk. 2, nr. 2 kan der fratrækkes moms ved køb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for selskabets leverancer, som ikke er fritaget for moms efter momslovens § 13.

Det er således et krav, at der er sket levering af en vare eller ydelse mod vederlag her i landet for at kunne opretholde et fradrag.

I det omfang, der ikke er sket levering til selskabet af de ydelser, som er anført på fakturaerne, har selskabet således ikke fradrag for den moms, der er anført på fakturaen, jf. momslovens § 37, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

”Ved en faktura forstås her det dokument, der af leverandøren og modtageren betragtes som anmodning om betaling af leverancen” jf. Den juridiske vejledningen 2018-1 afsnit A.B.3.3.1.1.

Skattestyrelsen henviser i den sammenhæng ligeledes til, TfS 1996,561, hvor det ligeledes er fastslået, at en virksomhed ikke som indgående afgift kan fradrage momsen af fakturaer, der ikke omhandler faktiske leverancer.

Det følger af SKM2009.325.ØLR, at det påhviler køber en særlig forpligtelse til at dokumentere, at købsfakturaen kan danne grundlag for fradrag hos køber, hvis der rejses tvivl om fakturaens realitet.

Skattestyrelsen finder på baggrund af de gennemgåede fakturaer og bankkonto for [virksomhed1] IVS, at det ikke er godtgjort, at der rent faktisk er sket en levering af ydelserne, hvorfor der heller ikke kan indrømmes fradrag for købsmomsen.

Skattestyrelsen er af den opfattelse, at de bogførte fakturaer er fiktive, og at der således ikke ligger nogen reel levering af ydelser og faktureringen.

Subsidiær påstand

Skattestyrelsen er af den opfattelse, at de bogførte fakturaer ikke opfylder betingelserne for momsfradrag, idet fakturaerne er meget mangelfulde for så vidt angår arten og omfanget af de leverede ydelser.

Fakturaerne opfylder ikke momslovens, momsbekendtgørelsens (§ 58) samt momssystemdirektivets (art. 226) fakturakrav.

1.4.2. Skattestyrelsens begrundelse

Skattestyrelsen forhøjer momstilsvaret for selskabet med 1.822.455 kr., da vi ikke kan godkende jeres fradrag for købsmoms vedrørende leverancer fra [virksomhed2] ApS, [virksomhed4] v/[person4], [virksomhed3] ApS, [virksomhed21] ApS, [virksomhed5] IVS, [virksomhed7] ApS, [virksomhed8] ApS, [virksomhed9] ApS, [virksomhed12] ApS, [virksomhed17] IVS, [virksomhed16] IVS samt overførsler uden bilag eller transaktioner, hvor vi ikke kunne identificere modtageren, jf. momslovens § 37, stk. 1.

I har i jeres momsregnskab for perioden 1. oktober 2015 – 30. juni 2018 medregnet moms af leverancer fra de nævnte virksomheder på baggrund af de fakturaer, som vi har oplistet i afsnit 1.1. for i alt 1.822.455 kr. Vi godkender fradrag for købsmoms på 12.067 kr. for faktura fra [virksomhed32] v/[person10], da fakturaen opfylder fakturakrav efter momsbekendtgørelsens § 58. Vi lægger til grund, at der på fakturaen er anført leveringssted, og hvad der blev leveret. Ligeledes lægges til grund, at virksomheden er registreret inden for tømrer- og byggebranchen, og at de havde 2-4 ansatte pr. 2. kvartal 2016, hvilket sandsynliggør, at de på fakturaen anførte ydelser er leveret.

Da vi har konstateret, at de fleste af jeres leverandører ifølge vores oplysninger ikke driver virksomhed inden for byggebranchen eller mandskabsudlejning og ikke havde tilstrækkelige menneskelige ressourcer på leveringstidspunktet, har vi vurderet, at leverandørerne ikke har været i stand til at levere den arbejdskraft til jer, uanset de foreliggende fakturaer, som I har indleveret.

Endelig lægger vi grund, at I heller ikke har været i stand til at fremlægge en dokumentation, som kan understøtte fakturaernes realitet i form af en nærmere specifikation af det arbejde, som leverandørerne har udført for jer, f.eks. oplysninger om, hvor arbejdet er udført, hvor mange timer, der afregnes for, og hvem der har udført arbejdet.

Det er vores opfattelse, at der er tale om falske eller fiktive fakturaer, og at der er rejst en sådan tvivl om de udstedte fakturaers realitet, at I ikke alene ved fremlæggelsen af fakturaerne har løftet bevisbyrden for, at de nævnte underleverandører har leveret ydelser til jer, der berettiger til et fradrag efter momslovens § 37, jf. SKM2017.210 BR, der understørres af C-312/87 Genius Holding.

Endvidere opfylder fakturaerne ikke momsbekendtgørelsens § 58 om krav til fakturaens indhold, idet der ikke er nærmere specifikation af fakturabeløbet i form af oplysninger om omfanget, arten af de leverede ydelser samt, hvornår arbejde blev udført, jf. SKM2016.27.ØLR.

Vi har anmodet jer om at fremsende en nærmere specifikation af fakturaerne, om hvor arbejdet er udført, og hvor mange timer der afregnes for. I har fremsendt et skema til os, hvor der er lavet en oversigt over de opgaver, som jeres selskab har udført med angivelse af adresser, timer og antal af medarbejdere, der blev brugt på opgaven (se bilag 2). Vi finder det ikke som tilstrækkelig dokumentation for at understøtte fakturaernes realitet, da man ikke kan se sammenhæng mellem jeres fremsendte opgørelse og underleverandørernes fakturaer.

Endvidere har vi anmodet jer om at oplyse, hvem der har været jeres kontaktpersoner i de nævnte underentreprenørvirksomheder. Vi har fået udleveret nogle af navnene og telefonnumre på Personer, som har repræsenteret jeres leverandører. Det har dog ikke været muligt at få kontakt til de personer.

Det er således vores opfattelse, at I ikke har foretaget en due diligence kontrol af jeres underleverandører ved indgåelse af samhandel, da I ikke har undersøgt jeres underleverandører, og der ikke er indgået nogen form for skriftlige samarbejdsaftaler.

Vi har konstateret, at de fleste af jeres underleverandører, som er listet i afsnit 1.1, ikke har angivet og betalt moms af de omhandlede fakturaer, ligesom de heller ikke har afregnet indeholdt A-skat og AM-bidrag for ansatte, som skulle have udført arbejdet for jer.

Vi lægger til grund, at fakturaerne fra [virksomhed2] ApS, [virksomhed21] ApS, [virksomhed3] ApS, [virksomhed4] v/[person4], [virksomhed5] IVS, [virksomhed7] ApS, [virksomhed9] ApS og [virksomhed8] ApS ikke opfylder momsbekendtgørelsens krav til en behørig faktura, jf. momsbekendtgørelsens § 58.

Vi har på denne baggrund ikke godkende jeres fradrag for købsmoms på 1.822.455 kr.

(...)”

Skattestyrelsen er ved udtalelse 13. august 2019 fremkommet med følgende bemærkninger:

”(...)

Der er ikke nye oplysninger i sagen, som ikke står i sagsfremstillingen.

Skattestyrelsen gør dog opmærksom på, at der er tale om systematisk anvendelse af underleverandører, der ikke angiver moms m.v. dvs. skraldespandsselskaber.

(...)”

Selskabets opfattelse

Selskabet har fremsat påstand om, at selskabets momstilsvar skal nedsættes med 1.822.455 kr. for perioden 5. september 2015 til 30. juni 2018.

Selskabet har som begrundelse for påstanden anført følgende:

Klage over Skattestyrelsens afgørelse pr. 3. april 2019

Vi sender denne klage, da vi ikke kan acceptere Skattestyrelsens afgørelse af 3. april 2019. Vi har modtaget fakturaer fra diverse firmaer, som vi har brugt som underleverandører i vores firma. Det skal også nævnes, at vi i vores branche skifter underleverandører meget ofte, da kvaliteten af udført arbejde ofte kan være meget dårlig.

Vi har betalt moms og skat, som vi skal og betaler vores ting til tiden. Vi har jo ingen indflydelse på, hvad vores samarbejdspartnere gør. Og hvordan skal vi kunne vide, hvis de ikke betaler det de skal ?

Derfor denne klage!

Jeg sender først klagen nu, da jeg har rejst frem og tilbage mellem DK og Kosovo, ifm sygdom i familien, det sidste lange stykke tid, så jeg har ikke fået set på alle mine papirer før nu.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, hvorvidt det er med rette, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms af selskabets udgifter til fremmed arbejde.

Af den dagældende momslovs § 37 fremgår følgende (uddrag):

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,

(...)”.

Af momsbekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015, § 82 fremgår følgende (uddrag):

”Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra SKAT eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer. ”

Samme momsbekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 indeholder i kapitel 12 en række fakturakrav. Bekendtgørelsens § 58, stk. 1 fastsætter de nærmere krav til fakturaens indhold, heraf fremgår:

”Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 68 i denne bekendtgørelse, indeholde:

1) Udstedelsesdato (fakturadato).

2) Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

3) Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.

4) Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.

5) Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.

6) Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.

7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

8) Gældende afgiftssats.

9) Det afgiftsbeløb, der skal betales. ”

Bestemmelsernes indhold er identisk med dagældende momsbekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013, §§ 61 og 84, gældende for perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2015.

Bestemmelsen i momslovens § 37 implementerer 6. direktivs artikel 17, nu momssystemdirektivets artikel 167 til 168, hvoraf bl.a. fremgår følgende (uddrag):

”Artikel 167

Fradragsretten indtræder samtidig med, at den fradragsberettigede afgift forfalder.

Artikel 168

I det omfang varer og ydelser anvendes i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner, hvoraf der er betalt moms, har den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvor han foretager transaktionerne, ret til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage følgende beløb:

a) den moms, som skal betales eller er betalt i nævnte medlemsstat for varer og ydelser, der er eller vil blive leveret til ham af en anden afgiftspligtig person.

(...)”

Af momssystemdirektivets artikel 178 og 179 fremgår følgende (uddrag):

”Artikel 178

For at kunne udøve sin fradragsret skal den afgiftspligtige person opfylde følgende betingelser:

a) for det i artikel 168, litra a), omhandlede fradrag - for så vidt angår levering af varer og ydelser - være i besiddelse af en faktura, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 220-236 samt artikel 238, 239 og 240

(...)

Artikel 179

Fradraget foretages under ét af den afgiftspligtige person, ved at han i den moms, der skal betales for en afgiftsperiode, fradrager de momsbeløb, for hvilke fradragsretten i løbet af samme periode er opstået og udøves i henhold til artikel 178.

(...)”.

EF-domstolen har i sag C-152/02 (Terra Baubedarf-Handel GmbH) udtalt, jf. præmis 34, at fradraget som omhandlet i 6. direktivs artikel 17, stk. 2 (nu momssystemdirektivets artikel 168), skal ske for den afgiftsperiode, hvori de to betingelser i 6. direktivs artikel 18, stk. 2, 1. afsnit (nu momssystemdirektivets artikel 179), begge er opfyldt. Det vil sige, at der skal være foretaget levering af goder eller tjenesteydelser, og at den afgiftspligtige skal være i besiddelse af en faktura eller et dokument, der ifølge kriterier fastsat af den pågældende medlemsstat kan anses for et tilsvarende dokument.

Ved anmodning om fradrag i henhold til momsloven § 37 påhviler det selskabet at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

Selskabet har for perioden 1. oktober 2015 til 31. december 2016 angivet fradrag for købsmoms på 957.775 kr.

Der er ikke fremlagt fakturaer eller andet regnskabsmateriale for perioden 1. december 2016 til 30. juni 2018 foruden 3 fakturaer fra [virksomhed11]. Skattestyrelsen har ikke godkendt fradrag for købsmoms på 1.822.455 kr. for udgifter til fremmed arbejde for perioden 5. september 2015 til 30 juni 2018 vedrørende underleverandørerne [virksomhed2], [virksomhed3], [virksomhed4], [virksomhed21], [virksomhed5], [virksomhed8], [virksomhed7], [virksomhed9], [virksomhed15], [virksomhed14], [virksomhed11], [virksomhed17], [virksomhed16], [virksomhed12], [virksomhed10], [virksomhed13] og en ukendt modtager.

Retten finder, at det er med rette, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for udgifter til de underleverandører, hvortil selskabet ikke har fremlagt dokumentation i form af fakturaer. Det drejer som om underleverandørerne [virksomhed12], [virksomhed13], [virksomhed14], [virksomhed15], [virksomhed16], [virksomhed17] og en ukendt modtager. Der ses desuden overført yderligere beløb til underleverandøren [virksomhed10], hvor der ikke er fremlagt faktura. Samlede overførsler til nævnte underleverandører fratrukket fakturaerne nedenfor udgør 4.156.257,10 kr. Købsmomsen for disse udgifter udgør i alt 831.251,42 kr.

Selskabet har som dokumentation for udgifterne for perioden 23. september 2015 til 30. juni 2018 fremlagt 6 fakturaer fra [virksomhed2], 2 fakturaer fra [virksomhed3], 4 fakturaer fra [virksomhed4], 1 faktura fra [virksomhed21], 4 fakturaer fra [virksomhed8], 2 fakturaer fra [virksomhed7], 3 fakturaer fra [virksomhed9], 1 faktura fra [virksomhed10] og 3 fakturaer fra [virksomhed11] vedrørende fremmed arbejde. Fakturaerne udgør i alt 4.956.018,57 kr., heraf udgør moms 991.203,41 kr.

Retten finder på baggrund af de fremlagte fakturaer og fremlagte Excel-ark, at der ikke kan anses at være sket en levering mod vederlag fra en afgiftspligtig person.

Retten har lagt vægt på, at de fremlagte fakturaer ikke angiver omfanget og arten af de leverede ydelser, idet der på de fleste af de fremlagte fakturaer mangler oplysninger om beskrivelse af arbejdsopgaver, hvor og hvornår arbejdet er udført, og hvem der har udført arbejdet.

Af det fremlagte Excel-ark fremgår et antal timer og medarbejdere fordelt på nogle adresser. Excel-arket indeholder imidlertid ingen oplysninger om, hvem der har udført arbejdet, eller hvad der er blevet leveret, hvorfor det ikke er muligt at udlede en sammenhæng til de fremlagte fakturaer. Retten finder derfor, at underleverandørerne ikke på baggrund af Excel-arket kan henføres til de leverede ydelser. Selskabet har i øvrigt ikke ført bevis for, at der er sket levering af de ydelser, det fremlagte materiale relaterer sig til, eksempelvis i form af underskrevne time- eller arbejdssedler.

Retten bemærker endvidere, at det ikke har været muligt for Skattestyrelsen at få kontakt til de personer, som er oplistet som kontaktpersoner i Excel-arket, ligesom Skattestyrelsen i forbindelse med kontrol af underleverandørerne har konstateret, at hovedparten af de anvendte underleverandører ikke har angivet moms.

Retten har derudover henset til, at flere af de omhandlede underleverandører ikke er registreret inden for samme branche som selskabet, hvorfor retten finder, at der er tale om så usædvanlige omstændigheder, at det må anses for usandsynligt, at der er sket levering af de pågældende serviceydelser.

Under disse omstændigheder finder retten, at selskabet ikke har dokumenteret, at betingelserne for fradrag i henhold til momslovens § 37 er opfyldt. Selskabet har således ikke dokumenteret, at der er foretaget momspligtige leverancer i henhold til de fremlagte fakturaer. Henset til den meget sparsomme angivelse af arten og omfanget af de leverede ydelser, finder Landsskatteretten, at fakturaerne ikke opfylder de indholdsmæssige krav i momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1.

Der er desuden henset til, at der ikke er fremlagt kontrakter indgået mellem selskabet og de omhandlede underleverandører, og at der ikke er fremlagt andet materiale, der kan dokumentere eller på anden måde sandsynliggøre, at arbejdet faktisk er udført.

Det forhold, at fakturaerne er betalt ved elektroniske pengeoverførsler, kan ikke i sig selv udgøre dokumentation for, at levering har fundet sted, og kan derfor ikke føre til et andet resultat.

Der henvises i øvrigt til Retten i [by11] dom af 10. februar 2017, offentliggjort som SKM2017.210.BR, samt Landsskatterettens afgørelser af 27. september 2018 og 15. november 2018, offentliggjort som henholdsvis SKM2018.540.LSR og SKM2018.611.LSR.

Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.