Kendelse af 05-08-2020 - indlagt i TaxCons database den 25-10-2020

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Indehaverens

opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Forhøjelse af momstilsvaret for afgiftsperioden 1. januar 2013 til 31. december 2013

43.501 kr.

0 kr.

43.501 kr.

Faktiske oplysninger

Generelle oplysninger

[person1], herefter kaldet indehaveren har siden den 1. marts 2005 drevet enkeltmands indkomståret/indkomstårene xxx virksomheden [virksomhed1] v/[person1], cvr nr. [...1]. Virksomheden har ændret navn flere gange og hed i perioden fra den 10. september 2008 – 5. maj 2013 [virksomhed2] v/[person1], hvorefter virksomheden skiftede navn til sit nuværende navn [virksomhed1] v/[person1]. Virksomheden har i det påklagede indkomstår været registreret med branchekode 960900 vedrørende andre personlige serviceydelser i.a.n.

Indehaveren har selvangivet overskud af virksomhed i 2013 med 11.877 kr. Det fremgår, at der ikke, forud for opstart af skattesagen, foreligger et regnskab for 2013. Virksomheden har ingen ansatte i det påklagede indkomstår.

Det fremgår, at indehaveren endvidere har været registreret som direktør og ejer af [virksomhed3] s.m.b.a med CVR-nr. [...2] siden den 23. september 2010, hvor selskabet blev stiftet. Selskabets formål var produktion af fødevarer og drikkevarer. Den 23. november 2018 blev selskabet taget under konkursbehandling.

Der er ikke udarbejdet årsrapport for [virksomhed3] s.m.b.a siden stiftelsen.

Af indehaverens personlige skatteoplysninger for 2012 fremgår, at indehaveren har været ansat hos [virksomhed3] s.m.b.a fra den 1. august 2012 – 31. december 2012 og har haft en samlet A-indkomst på 79.550 kr. i 2012.

Af indehaverens personlige skatteoplysninger for 2013 fremgår, at indehaveren har været ansat hos [virksomhed3] s.m.b.a fra den 1. februar 2013 – 31. oktober 2013 og har haft en samlet A-indkomst på 127.280 kr. i 2013.

Af indehaverens personlige skatteoplysninger for 2014 fremgår, at indehaveren har været ansat hos [virksomhed3] s.m.b.a fra den 1. august 2014 – 30. september 2014 og har haft en samlet A-indkomst på 21.880 kr. i 2014.

Det fremgår, at indehaveren i 2013 har været registreret som ejer og/eller bruger af følgende biler:

Reg. nr.

Type

Ejer/bruger

1. indreg.

Tilgang

Afgang

[reg.nr.1]

Opel Insignia

Primær bruger, ej ejer

26.08.2009

22.01.2013

21.01.2014

[reg.nr.2]

Ford Focus

Bruger og ejer

06.10.1999

06.01.2011

05.04.2013

[reg.nr.3]

Ford Mondeo

Bruger og ejer

26.08.2005

03.12.2012

18.01.2013

Indtægter

I forbindelse med et projekt vedrørende regelefterlevelsen på større offentlige anlægsarbejder, herunder kontrol af underleverandørers korrekte afregning af skat og moms, har SKAT modtaget kontroloplysninger fra [virksomhed4] A/S, hvortil [virksomhed1] v/[person1] har faktureret mandskabsudleje for 2013 og 2014.

Det fremgår, at virksomheden har udstedt fakturaer til [virksomhed4] A/S på i alt 201.950 kr. i 2013. Fakturaerne er påført indehaverens erhvervskonto [...37], [virksomhed1] adresse og CVR-nr. Betalingsfrist 30 dage.

Dato

Fakt.nr.

Tekst

Antal

stk. pris

Beløb

Moms

Total

20.05.2013

291

Montørtimer

22

280

6.160

1.540

7.700

20.05.2013

292

Montørtimer

37

280

10.360

2.590

12.950

28.05.2013

293

Montørtimer

132

280

36.960

9.227,50

46.187,50

20.05.2013

294

Montørtimer

89

280

24920

6.230

31.150

28.05.2013

303

Montørtimer

29,5

280

8.260

2.060

10.325

28.05.2013

304

Montørtimer

29,5

280

8.260

2.060

10.325

28.05.2013

305

Montørtimer

87

280

24.360

6.090

30.450

07.06.2013

306

Montørtimer

98

280

27.440

6.860

34.300

07.06.2013

307

Montørtimer

37

280

10.360

2.590

12.950

07.06.2013

308

Montørtimer

22

280

6.160

1.540

7.700

07.06.2013

310

Montørtimer

87

280

24.360

6.090

30.450

07.06.2013

311

Montørtimer

22

280

8.260

2.065

10.325

07.06.2013

312

Montørtimer

29,5

280

8.260

2.065

10.325

17.06.2013

318

Montørtimer

30

280

8.400

2.100

10.500

17.06.2013

319

Montørtimer

29,5

280

8.260

2.060

10.325

28.06.2013

320

Montørtimer

95

280

26.600

6.650

33.250

30.06.2013

321

Montørtimer

82

280

22.960

5.740

28.700

28.05.2013

322

Montørtimer

29,5

280

8.260

2.060

10.325

30.06.2013

323

Montørtimer

37

280

10.360

2.560

12.950

30.06.2013

324

Montørtimer

37

280

10.360

2.560

12.950

30.06.2013

325

Montørtimer

37

280

10.360

2.560

12.950

30.06.2013

326

Montørtimer

74

280

20.720

5.180

25.900

10.07.2013

327

Montørtimer

37

280

10.360

2.590

12.950

10.07.2013

328

Montørtimer

37

280

10.360

2.590

12.950

19.07.2013

331

Montørtimer

22,5

280

6.300

1.575

7.875

I alt

201.950

SKAT har, på baggrund af fakturaoplysningerne, indkaldt virksomhedens regnskabsmateriale.

Under skattesagen, i april 2015, har indehaveren ladet udarbejde årsrapport for [virksomhed1] for perioden 1. januar 2013 - 31. december 2013, ligesom virksomhedens regnskabsbilag er fremsendt til SKAT.

Af regnskabet fremgår, at virksomheden har haft en omsætning på 1.110.737 kr. i 2013 og, at årets resultat før renter udgjorde 220.096 kr.

Efter fremsendelse af SKATs forslag til afgørelse, dateret den 23. marts 2015, har indehaverens revisor fremsendt et korrigeret regnskab for 2013, hvoraf fremgår, at årets resultat udgjorde 216.914 kr.:

Årets resultat

216.914 kr.

Indbetaling 16.07.13 IHS

15.000 kr.

12.000 kr.

Indbetaling 16.09.13 JIS

15.000 kr.

12.000 kr.

Indbetaling 03.09.13 EJD

24.375 kr.

19.500 kr.

indb. [virksomhed2] 013.11.13 der er sket sammenblanding af fakt. Nr. 349, 355

9.000 kr.

7.200 kr.

[virksomhed4], KN

31.150 kr.

-24.920 kr.

Korrektion til omsætning

25.780 kr.

Korrigeret omsætning 2013

242.694 kr.

[virksomhed5], rest på fakt. 300 = tab

20.000 kr.

-16.000 kr.

Opgjort korrektion af salgsmoms

Vægtafgift vedr. 2013, betalt 2014

3.010 kr.

Forsikring bil vedr. 2013, betalt 2014

5.375 kr.

Yderligere driftsomkostninger

8.385 kr.

Samlet korrektion til indtægt

1.395 kr.

Indtægt herefter

218.309 kr.

SKAT har rekvireret kontoudtog fra indehaverens bank vedrørende indehaverens erhvervskonto [...37], og indehaverens private konti 4280-3101800056 og 4280-4280299227 fra 1. januar 2013 og frem til 31. december 2014.

SKAT har konstateret en række indsætninger på indehaverens private bankkonto [...56] fra (Navn 1) og (Navn 2) i 2013 og 2014 og har anset indbetalingerne som yderligere omsætning:

2013

2014

Indgået betalinger fra (navn 2)

48.064 kr.

28.100 kr.

Indgået betalinger fra (navn 1)

18.000 kr.

0 kr.

I alt

66.064 kr.

28.100 kr.

Indbetalingerne er specificeret fra bankkontoudtogene således:

(Navn 1)

(Navn 2)

03.01

1.500,00 kr.

04.02

1.500,00 kr.

04.03

1.500,00 kr.

02.04

5.760,00 kr.

05.04

1.500,00 kr.

03.05

1.500,00 kr.

04.06

1.500,00 kr.

04.06

5.400,00 kr.

01.07

5.000,00 kr.

02.07

1.500,00 kr.

01.08

6.350,00 kr.

02.08

1.500,00 kr.

02.09

5.000,00 kr.

03.09

1.500,00 kr.

01.10

5.000,00 kr.

02.10

554,00 kr.

04.11

3.000,00 kr.

06.11

1.500,00 kr.

29.11

8.500,00 kr.

02.12

1.500,00 kr.

I alt

18.000,00 kr.

43.064,00 kr.

Indsætningerne på 18.000 kr. fra (navn 1) og 48.064 kr. fra (navn 2) i 2013 fremgår ikke af den bogførte omsætning i virksomheden.

Indehaverens repræsentant har oplyst, at indbetalingerne vedrører betaling af husleje i lejligheden, beliggende [adresse1], [by1] og derfor ikke udgør omsætning i indehaverens virksomhed. Indehaverens repræsentant har anført, at udlejer ikke har pligt til at tilmelde en lejer til folkeregistret.

At indsættelserne ikke er medregnet i indehaverens indtægter, skyldes ifølge indehaveren, at udgifter til lejligheden heller ikke er medtaget. Indehaverens repræsentant har oplyst, at lejerne har misligholdt lejemålet, hvorfor der efterfølgende har været en betydelig udgift til genoprettelse heraf og udlejningen derfor har givet underskud.

Der er ikke fremlagt lejekontrakter eller dokumentation for, at lejemålet har været misligholdt.

Af underskrevet tro og love-erklæring, dateret 19. oktober 2015 fremgår, at (navn 2) har boet til leje hos indehaveren på adressen [adresse1], [by1] i 2013.

Hverken (navn 1) eller (navn 2) har været registreret som bosiddende på adressen.

Af cpr-registeret fremgår, at følgende personer har været registreret som bosiddende på adressen i 2013 og 2014:

Periode

Navn

15/8-08 - 20/01-14, 24/1-14 - 24/1-14

(Navn 3)

1/3-09 - 25/8-15

(Navn 4)

28/7-09 - 25/2-13, 28/2-13 - 3/12-14

Klageren

5/11-13-

(Navn 5 – Klagerens kone)

4/12-14 - 4/12-14

(Navn 6)

4/12-14 - 4/1214

(Navn 7)

4/12-14 - 4/12-14

(Navn 8)

Af BBR-registeret fremgår, at indehaverens lejlighed, beliggende på [adresse1], [by1] er en to værelseslejlighed på 56 kvadratmeter med et toilet/bad.

SKAT har opgjort virksomhedens omsætning i 2013 på baggrund af det korrigerede regnskab og indsætninger på indehaverens konto og forhøjet indehaverens indtægter med 62.631 kr.:

Indsætninger

Ændring vedrørende omsætning:

Ændringer af omsætningen jf. det korrigerede regnskab

Beløbet udgør ekskl. moms

50.700 kr.

Kreditnota nr. 294 til SIF jf. det korrigerede regnskab.

Beløbet udgør ekskl. moms

- 24.920 kr.

Indsætninger fra (Navn 1) og (Navn 2) Beløbet ekskl. moms.

52.851 kr.

Tab på faktura 300 jf. korrigeret regnskab

- 16.000 kr.

Omsætningen ændres med

62.631 kr.

Udgifter

SKAT har ved gennemgangen af virksomhedens bogføring af leasingudgifter på konto 2300, 2310 og 2320 konstateret, at der ikke har været bogført korrekt moms iht. de modtagne fakturaer.

Af årsregnskabet for 2013 fremgår det, at virksomhedens leasingforpligtelser er medtaget under vareforbrug:

Vareforbrug

Underleverandører

715.820 kr.

[finans1]

36.548 kr.

[finans2], 6839

38.191 kr.

[finans2], 4459

31.379 kr.

Reparation og vedligehold

20.306 kr.

Forsikringer

21.090 kr.

863.333 kr.

Indehaveren har på konti 2300, 2310 og 2320 fratrukket leasingudgifter med i alt 106.118 kr.

SKAT har på baggrund af den fremlagte bogføring opgjort fradrag for afholdte leasingudgifter i virksomheden til i alt 96.865 kr. – og således foretaget en ændring på 9.253 kr.

SKAT har tilsvarende korrigeret momsansættelsen, herunder vedrørende betalte rykkergebyr og morarenter, der ikke er momsbelagte.

Der er foretaget afskrivninger på driftsmiddelsaldoen med 11.916 kr. Driftssaldo er ikke specificeret og der ikke fremlagt dokumentation for virksomhedens afskrivningsberettigede driftsmidler i 2013.

SKAT har ikke godkendt fradrag for afskrivninger i 2013.

Virksomhedens repræsentant har anført, at virksomheden i kraft af at være en personligt ejet virksomhed, har afskrevet efter saldometoden, hvorfor der ikke er krav om specifikation.

SKAT har på denne baggrund forhøjet indehaverens overskud af virksomhed med 292.019 kr. i 2013:

Overskud af virksomhed er selvangivet med

11.877 kr.

Overskud af virksomhed før renter efter modtagelse af regnskab

220.096 kr.

Ændring af omsætning jf. gennemgang:

Omsætning jf. regnskab

1.110.737 kr.

Omsætning jf. ovenstående

-1.173.368 kr.

+62.631 kr.

Leasingydelser jf. regnskab - 2300,2310,2320

106.118 kr.

Leasingydelser jf. ændring

-96.865 kr.

+9.253 kr.

Afskrivninger er ikke godkendt jf. ovenstående

+11.916 kr.

Resultat af virksomhed efter ændring

303.896 kr.

303.896 kr.

Forhøjelse

292.019 kr.

Virksomheden har været momsregistreret siden 1. december 2002.

Virksomheden har for 2013 angivet salgsmoms med 98.336 kr. og købsmoms med 95.246 kr., svarende til et momstilsvar på 3.090 kr.

Den 10. april 2015 har virksomheden efterangivet salgsmoms med 177.406 kr. og købsmoms med 137.785 kr., svarende til et yderligere momstilsvar på 39.621 kr.

Virksomheden har herefter indberettet 275.742 kr. i salgsmoms og 233.031 kr. i købsmoms i 2013, svarende til et samlet momstilsvar på 42.711 kr. i 2013.

Af kontospecifikationerne for konto 2300, 2310 og 2320 fremgår, at virksomheden har opgjort købsmoms til i alt 26.529,60. Det fremgår, at SKAT har korrigeret ansættelsen af købsmoms for de tre konti til 23.090.

SKAT har på baggrund af virksomhedens regnskab og SKATs forhøjelse af virksomhedens skattepligtige indkomst opgjort virksomhedens skyldige moms til 43.501 kr.

s afgørelse

” 2. Moms

(...)

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Vi har gennemgået det indsendte regnskab og sammenholdt de angivne momstal med den foretagne ændring af virksomhedsresultatet under punkt 1.

2013

Momsen opgøres ud fra dit regnskab samt SKAT’s ændringer herefter:

Salgsmoms.

25 % moms af omsætning efter ændring til 1.173.368 kr.

293.342

Angivet efter modtagen efterangivelse

275.742

Ændring

+17.600

Købsmoms.

Moms betalt til underleverandører konto 2200, jf. kontospeficikation

178.955

Moms af leasingudgifter konto 2300, 2310, 2320, Jf. punkt. 1

+23.090

Moms af reparation mm, konto 5040 og 4660

+5.085

207.130

Angivet efter modtagen efterangivelse

233.031

Ændring

+25.901

Tilsvar efter ændring:

Salgsmoms

293.342

Købsmoms

207.130

86.212

Angivet

-42.711

Yderligere at betale

43.501

(...)”

Klagerens opfattelse

”...

Hermed påklager vi den af Skat foretagne ansættelse af indkomst for 2013 og 2014.

2013

Vi påklager den foretagne ansættelse/forhøjelse af indkomst med kr. 52.851,00

Som det tidligere er anført over for skat relaterer denne indkomst ikke til virksomheden, men hidrører fra udleje af en privat bolig. Der er forelagt Skat en tro og loveerklæring fra den ene lejer, mens det ikke har været muligt at få kontakt til den anden.

Skat begrunder deres afgørelse med, at lejer ikke har været anmeldt folkeregistret på den omhandlende adresse.

Dette har har ikke nogen viden om, ud over hvad skat anfører, men det påhviler ikke skatteyder at tilmelde en lejer til folkeregistret. Det må efter vores opfattelse naturligt tilfalde lejeren.

Skatteyder benægter ikke modtagelsen af det omhandlende beløb, men det har absolut intet at gøre med virksomheden, og er derfor ikke omfattet af momspligt.

Når indtægten ikke er medregnet i skatteyders indtægt, er dette begrundet i det forhold, at udgifterne til lejligheden heller ikke er medregnet, ligesom det bemærkes at lejeren havde misligholdt lejligheden, således at der efterfølgende var en ikke ubetydelig udgift til istandsættelse af lejligheden. Derfor har der reelt været et underskud på denne aktivitet.

Vi fastholder også fradrag for afskrivninger kr. 11.916,00.

Skats begrundelse for nægtet fradrag er manglende specifikation.

Det er vores opfattelse, at en personlig ejet virksomhed afskriver efter saldometoden, og dermed ikke krav om specifikation.

...

Vores klage gælder både for det ansatte momstilsvar og den ansatte indkomst”

Landsskatterettens afgørelse

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag efter momslovens § 4.

Udlejning af fast ejendom er fritaget for afgift, når tidsrummet er længerevarende og ikke kortere end 1 måned. Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Betaling af moms påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en momspligtig levering af varer eller ydelser her i landet. Det fremgår af momsloven § 46.

Virksomheder etableret i Danmark med en momspligtig omsætning på over 50.000 kr. årligt, skal momsregistreres. Levering af ydelser er som udgangspunkt momspligtigt. Dette fremgår af momslovens § 47, stk. 1 og § 48, stk. 1.

Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a, kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret fradrage momsen af virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13. Det fremgår af momslovens § 37.

Der er krav om en direkte og umiddelbar forbindelse mellem den indgående transaktion og en eller flere udgående transaktioner, der giver ret til fradrag, for at virksomheden kan fratrække købsmomsen.

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen af afgiftens berigtigelse. Det fremgår af momslovens § 55.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006).

Momsregistrerede virksomheder skal for hver momsperiode opgøre den udgående og indgående moms. Forskellen mellem udgående og indgående moms er virksomhedens momstilsvar jf. momslovens § 56, stk. 1.

For virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer overstiger 1 mio. kr. årligt, men højst udgør 15 mio. kr. årligt, er afgiftsperioden kvartalet. Virksomhedens angivelse efter stk. 1 skal foretages senest 1 måned og 10 dage efter afgiftsperiodens udløb. Det fremgår af dagældende lovbkg. 2005-10-14 nr. 966, momsloven.

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten har i afgørelse af samme dato fundet, at SKAT har været berettiget til at ændre skatteansættelsen og anse indsættelserne på i alt 52.851 kr. ekskl. moms som omsætning i klagerens virksomhed.

Retten har ikke fundet, at indehaveren har godtgjort, at indsættelserne vedrørte betaling af husleje.

Der er lagt vægt på, at der ikke foreligger lejekontrakter for de anførte lejemål og, at hverken navn 1 eller navn 2 har været tilmeldt adressen på cpr-registret. Desuden kan den fremlagte erklæring ikke lægges til grund, da den er udarbejdet den 19. oktober 2015 og dermed efter lejemålets ophør og til brug for skattesagen.

Landsskatteretten er således enig med SKAT i, at den yderligere indkomst stammer fra momspligtig omsætning, og at der derfor skal beregnes moms af den yderligere omsætning i virksomhed i 2013.

Det fremgår desuden, at der ikke er bogført korrekt moms for så vidt angår virksomhedens udgifter, herunder til leasing af biler.

SKAT har skønsmæssigt forhøjet virksomhedens omsætning til 1.173.368 kr. (1.110.737 kr.+62.631 kr.) og har på denne baggrund beregnet virksomhedens salgsmoms til 293.342 kr. Virksomheden har i alt angivet salgsmoms med 275.742 kr.

For så vidt angår købsmomsen har SKAT opgjort følgende:

Købsmoms

Moms betalt til underleverandører konto 2200, jf. kontospecifikation

178.955

Moms af leasingudgifter konto 2300, 2310, 2320, jf. punkt 1

+23.090

Moms af reparation mm, konto 5040 og 4660

+5.085

207.130

Angivet efter modtagen efterangivelse

233.031

Ændring

+25.901

Af kontospecifikationerne for konto 2300, 2310 og 2320 fremgår, at virksomheden har opgjort købsmoms til i alt 26.529,60 kr. SKAT har på baggrund af de faktiske betalinger, samt med henvisning til, at der ikke beregnes moms af rykkergebyr og morarenter, korrigeret ansættelsen af købsmoms for de tre konti til 23.090.

SKAT har således på baggrund af regnskabet og indehaverens efterangivelser af moms opgjort virksomhedens samlede skyldige momstilsvar til 43.501 kr.:

Tilsvar efter ændring:

Salgsmoms

293.342

Købsmoms

207.130

86.212

Angivet inkl. indehaverens efterangivelse af 10. april 2015

-42.711

Yderligere at betale

43.501

Landsskatteretten er enig i SKATs korrektioner og finder ikke, at indehaveren har fremlagt dokumentation for, at SKATs opgørelse er fejlbehæftet.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.