Kendelse af 19-01-2022 - indlagt i TaxCons database den 25-03-2022

Journalnr. 17-0990431

Journalnr. 17-0990431

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Indehaverens

opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Afgiftsperioderne 1. – 4. kvartal 2014

Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms

52.573 kr.

7.642 kr.

48.573 kr.

Skønsmæssig nedsættelse af købsmoms

39.940 kr.

32.564 kr.

51.736 kr.

Afgiftsperioderne 1. og 2. halvår 2015

Skønsmæssig forhøjelse af salgsmoms

19.598 kr.

1.895 kr.

19.598 kr.

Skønsmæssig nedsættelse af købsmoms

44.768 kr.

45.188 kr.

61.977 kr.

Faktiske oplysninger

Ifølge Det Centrale Virksomhedsregister har indehaveren siden den 1. juni 2013 drevet enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1] med CVR-nr. [...1] og branchekode 812100 Almindelig rengøring i bygninger.

Ifølge oplysninger fra SKAT (nu Skattestyrelsen), har indehaveren selvangivet resultat af virksomhed for indkomståret 2013 med -33.593 kr. Indehaveren har ikke selvangivet resultat af virksomhed for indkomståret 2014. For indkomståret 2015 har indehaveren selvangivet resultat af virksomhed med 21.003 kr.

For afgiftsperioderne 2. - 4. kvartal 2013 har indehaveren selvangivet virksomhedens salgsmoms til henholdsvis 142 kr., 2.332 kr. og 15.549 kr. og for 3. og 4. kvartal 2013 har indehaveren angivet virksomhedens købsmoms til 2.480 kr. og 16.594 kr.

For afgiftsperioderne 1. - 4. kvartal 2014 har indehaveren selvangivet virksomhedens salgsmoms til henholdsvis 8.190 kr., 33.169 kr., 18.570 kr. og 19.688 kr. og købsmoms til henholdsvis 6.507 kr., 21.938 kr., 13.148 kr. og 10.379 kr.

For afgiftsperioderne 1. og 2. halvår 2015 har indehaveren selvangivet virksomhedens salgsmoms til henholdsvis 31.627 kr. og 39.065 kr. og købsmoms til henholdsvis 20.803 kr. og 41.238 kr.

SKAT har den 4. august 2016 bedt indehaveren om at indsende virksomhedens skatteregnskab for indkomstårene 2013, 2014 og 2015 med bogføringsmateriale samt indtægtsbilag og udgiftsbilag for de pågældende år. Derudover har SKAT bedt indehaveren om at indsende bankkontoudtog vedrørende indehaverens bankkonti for indkomstårene 2013, 2014 og 2015. Derudover har SKAT bedt om dokumentation for køb og salg af biler.

Da SKAT ikke har modtaget alle de ønskede oplysninger, har SKAT den 5. september 2016 rykket indehaveren for at indsende materialet.

Den 4. oktober 2016 har SKAT modtaget de resterende bankkontoudtog og en redegørelse fra indehaveren samt fakturaoversigt fra [virksomhed2]. Udover en enkelt faktura fra henholdsvis [virksomhed3], [virksomhed4] og [virksomhed5] har indehaveren ikke indsendt salgsfakturaer, købsbilag eller regnskab.

På baggrund af indehaverens selvangivelser for indkomstårene 2013 og 2015 og manglende selvangivelse for 2014 har SKAT gennemgået og sammenholdt indehaverens bankkontoudtog og virksomhedens fakturaoversigt fra [virksomhed2]. SKAT har på den baggrund beregnet virksomhedens omsætning ud fra udstedte fakturaer. Derudover har SKAT konstateret, at der var 10 fakturaer som ikke fremgik af fakturaoversigten fra [virksomhed2] samtidig med, at der var indsætninger på indehaverens bankkonto med bl.a. teksten ”[virksomhed1], betaling faktura(er).

SKAT har henholdsvis den 25. april 2017 og 31 maj 2017 fremsendt forslag til afgørelse.

I forbindelse med de fremsendte forslag er indehaveren kommet med bemærkninger hertil og har også indsendt følgende materiale til SKAT:

Oversigt over udgifter til Service i byen
[virksomhed2] fakturaoversigt
[virksomhed6] fakturaer
2 fakturaer fra [virksomhed7], begge dateret 3. december 2013 på henholdsvis 12.643,75 kr. og 20.457,59 kr.
Bankoverførsel fra [finans1]
Lånedokument fra [by1] Kommune vedr. [projekt1] og revalidering
Bon fra [virksomhed3] dateret den 6. maj 2014
Bon fra [virksomhed4] dateret den 13. marts 2014
Bon fra [virksomhed5] dateret den 17. juli 2014
[virksomhed8] bilforsikring vedrørende reg.nr. [reg.nr.1] og [reg.nr.2], hvor den månedlige præmie fremgår
Betalingsservice vægtafgift vedr. reg.nr. [reg.nr.3] for perioden 19. marts 2015 til 29. februar 2016

Den 5. juli 2017 har SKAT fremsendt afgørelse til indehaveren. SKAT har beregnet virksomhedens omsætning ved at sammenholde indehaverens bankkontoudtog med fakturaoversigt fra [virksomhed2]. Derudover har SKAT fundet, at de fakturaer som mangler på [virksomhed2] fakturaoversigten, kan indeholdes i de indsætninger der er indgået på indehaverens konti. SKAT har derfor vurderet, at indsætningerne er betaling af fakturaer og dermed betaling for erhvervsmæssige ydelser.

SKAT har i deres afgørelse ændret resultat af virksomhed for indkomståret 2013 fra -33.593 kr. til 56.849. kr. svarende til en forhøjelse på i alt 90.442 kr.

SKAT har for indkomståret 2014 ansat resultat af virksomhed til i alt 480.636 kr.

For indkomståret 2015 har SKAT ændret resultat af virksomhed fra 21.003 kr. til 292.065 kr. svarende til en forhøjelse på i alt 271.062 kr.

SKAT har beregnet virksomhedens omsætning for indkomstårene 2013, 2014 og 2015 til følgende:

Omsætning

2013

2014

2015

Faktura

89.156 kr.

494.783 kr.

423.525 kr.

Overført/indsat

5.200 kr.

166.170 kr.

27.924 kr.

Total

94.356 kr.

660.952 kr.

451.449 kr.

Derudover har SKAT beregnet virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioderne 1. – 4. kvartal 2014 til 92.513 kr. og 64.365 kr. for afgiftsperioderne 1. – 2. halvår 2015.

Indehaveren har til SKAT oplyst, at alle indsætninger og overførsler til bl.a. sin kone [person1]´ konto (konto nr. [...77]) er tilbagebetaling af lån fra indehaverens familie og vedkommer ikke [virksomhed1]. Derudover har indehaveren oplyst, at hans kone har afholdt en del af udgifterne til indehaverens virksomhed.

Derudover har SKAT givet et skønsmæssigt fradrag for driftsudgifter ud fra indehaverens bankkontoudtog.

Indehaveren har på bankkontoudtogene markeret de udgifter, som han mener, at han har afholdt erhvervsmæssigt. Indehaveren har ikke fremsendt fakturaer for afholdte driftsudgifter, da han til SKAT har oplyst, at han har mistet sine fakturaer og kvitteringer.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at de har vurderet, en del af indehaverens udgifter til at være højere end indehaveren selv har markeret dem til i bankkontoudtogene, bl.a. udgifterne til bil og [virksomhed9].

I SKATs afgørelse har de medtaget følgende driftsudgifter:

2013

2014

2015

Bil

11.205

12.014

12.471

Service i byen

630

130

350

Telefon

7.151

9.216

5.081

Ipad

3.926

[virksomhed6]

3.095

19.276

23.945

Byggestart

4.350

750

[virksomhed3]

388

1.480

Forsikring

400

4.609

3.905

[virksomhed10]

968

319

[virksomhed11]

140

100

[virksomhed4]

486

2.125

150

[virksomhed12]

310

Produkter

1.829

5.162

1.187

[virksomhed13]

706

262

[virksomhed14]

257

112

[virksomhed15]

57

Reklame

1.240

[virksomhed16]

369

1.627

[virksomhed17]

114

[virksomhed9]

2.416

1.702

[virksomhed18]

45

45

[virksomhed19]

10

[virksomhed20]

225

[virksomhed21] Erhverv

278

[virksomhed2]

476

Tøj/Visitkort

1.250

Webside

200

[virksomhed22]

1.496

[virksomhed23] A/S

878

[virksomhed7]

33.119

I alt

37.507

60.158

86.367

[virksomhed9]

Indehaveren har på de bankkontoudtog, som han har indsendt til SKAT markeret de udgifter til [virksomhed9], som han mener, at han skal have fradrag for. SKAT har vurderet, at udgifterne til [virksomhed9] har været højere end de udgifter, som indehaveren har markeret på bankkontoudtogene. Grunden til, at SKAT har godkendt yderligere udgifter til [virksomhed9] er, at udgiften er højere end hvad en tilsvarende familie har af udgifter til rengøringsartikler. Derudover har SKAT lagt vægt på, at indehaveren driver rengøringsvirksomhed. SKAT har derfor vurderet, at udgiften til [virksomhed9] er afholdt for at sikre indkomsten efter statsskattelovens § 6a.

Erhvervsmæssig kørsel

I indkomstårene 2013, 2014 og 2015 har indehaveren ifølge oplysninger fra R75 været i besiddelse af bilerne Volkswagen Passat reg.nr. [reg.nr.4], Volkswagen Passat reg.nr. [reg.nr.2], Citröen Xsara Picasso reg.nr. [reg.nr.5].

SKAT har fundet, at bilerne både anvendes til privat- og erhvervsmæssig kørsel og har skønsmæssigt anset den erhvervsmæssige andel af kørsel til at være 50 %. Indehaveren har ikke indsendt dokumentation for kørselsregnskab, brændstofudgifter eller udgifter i forbindelse med køb og salg af biler.

Udgifter til bil.

Det fremgår af SKATs afgørelse, at indehaveren i bankkontoudtogene har markeret udgifter til bil svarende til ca. 2.000 kr. i indkomståret 2015. SKAT har vurderet, at beløbet burde være højere med henvisning til biludgiftens størrelse i indkomstårene 2013 og 2014. SKAT har derfor på baggrund af bankkontoudtogene godkendt fradrag for 50 % af udgifterne og fastsat indehaverens udgifter til bil i indkomståret 2013 til 11.205 kr. 12.014 kr. i indkomståret 2014 og 12.471 kr. i indkomståret 2015.

Indehaveren har oplyst SKAT om, at han har mistet alle de kvitteringer, som han havde vedrørende brændstofudgifter. Derudover har indehaveren indsendt 2 faktura for værkstedsregning til [virksomhed7] og et håndskrevet salgsbevis dateret 10. juni 2014 vedrørende salget af indehaverens Citröen Xsara Picasso.

SKAT har i deres afgørelse ikke medtaget udgiften til ”service i byen” på 350 kr. i 2015 som en del af udgiften til bilen, men anset det for at være en selvstændig udgift, som indehaveren har fået fradrag for.

Lån

Indehaveren har oplyst til SKAT, at han har lånt henholdsvis 10.500 kr. og 19.999 kr., hvor de 10.500 kr. er blevet indsat kontant på indehaverens konto den 1. september 2014. De 19.999 kr. er udbetalt via check den 8. januar 2014 og derefter indbetalt i [finans2] den 9. januar 2014.

Indehaveren har til SKAT fremsendt screenshot af sms-korrespondance mellem indehaveren og [person2] dateret den 19. juni 2017, som dokumentation for låneforholdet på de 10.500 kr. SKAT har ikke anset sms-korrespondancen for at være fyldestgørende dokumentation, da det ikke fremgår, hvornår lånet skal tilbagebetales, om der er renter på, om det er på anfordring og med en gyldig underskrift. Det fremgår af SKATs sagsnotater, at sms-korrespondancen ikke kan åbnes længere.

Brønd

Indehaveren har til SKAT oplyst, at han har sponsoreret en brønd i Afrika i 2015. Indehaveren har til SKAT sendt kvittering for sin donation til [forening1] og forklaret til SKAT, at virksomheden har sponsoreret en brønd i Afrika i sin søsters navn i 2015. Sponsoreringen af brønden har fremgået af virksomhedens hjemmeside i et par dage i juni 2017.

Lån 41.441,70 kr.

Indehaveren har oplyst, at indsætningen på 41.441,70 kr. på indehaverens konto [...66] vedrører tilbagebetaling af et lån fra en bekendt i Tyrkiet, hvor overførslen er sket via [finans1] og intet har med [virksomhed1] at gør. Indehaveren har henvist til en bankkvittering på tyrkisk fra [finans1], hvorpå det angiveligt fremgår, at der er sket en overførsel.

Indehaveren har den 8. september 2017 klaget til Skatteankestyrelsens over SKATs afgørelse og i forbindelse med sagens behandling ved Skatteankestyrelsen har indehaveren bl.a. fremlagt:

Fakturaer fra [virksomhed4] vedrørende indkomstårene 2013, 2014 og 2015 for bl.a. køb af støvsuger, støvsugeposer og filter
4 fakturaer fra [virksomhed24] vedrørende varekøb af filter, masker og skoovertræk m.m. i indkomståret 2014
Betalingsoversigt [virksomhed6] for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2015
[virksomhed2] fakturaoversigt for 2013, 2014 og 2015
Check fra [finans3], dateret den 8. januar 2014 på 19.999 kr. og udstedt til indehaveren samt en kvittering fra [finans2] dateret den 9. januar 2014 hvor det fremgår, at indehaveren har indsat 19.999 kr. på sin konto [...50] i [finans2].
Låneaftale [finans4]
Betalingsservice vægtafgift vedrørende reg.nr. [reg.nr.3]
[virksomhed8] bilforsikring vedrørende reg.nr. [reg.nr.1] og reg.nr. [reg.nr.2], hvor den månedlige præmie fremgår

Ovenstående materiale har været sendt i høring hos SKAT.

SKATs afgørelse

For afgiftsperioderne 1. – 4. kvartal 2014 har SKAT forhøjet virksomhedens salgsmoms med 52.573 kr. og for afgiftsperioderne 1. halvår – 2. halvår 2015 har SKAT forhøjet virksomhedens salgsmoms med 19.598 kr. Derudover har SKAT nedsat virksomhedens købsmoms med 39.940 kr. for afgiftsperioderne 1. – 4. kvartal 2014 og 44.768 kr. for afgiftsperioderne 1. – 2. halvår 2015.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

Den almindelige frist for at ændre din momsopgørelse for 2013 er 3 år efter angivelsesfristens udløb efter skatteforvaltningsloven § 31, dog 6 måneder efter forholdet er kommet til kundskab jf. skatteforvaltningsloven § 32, stk. 2. SKAT kan ikke ændre din momsopgørelse, da forholdet er kommet os til kundskab d. 4. oktober 2016, da 6 måneders fristen er overskredet. Vi har derfor ikke beregnet din moms for 2013.

Yderligere omsætning for indkomstårene 2014 og 2015 er momspligtige jf. momsloven § 4, da der er sket erhvervsmæssig levering mod vederlag.

(...)

2.4 Konklusion

I overensstemmelse med korrektionen af din skattepligtige indkomst, ændres momstilsvaret som følgende:

Beregnet moms:

2014

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

I alt

Salgsmoms

18.124

44.293

33.794

35.981

132.190

Købsmoms

3.857

3.301

2.809

2.064

12.032

Momstilsvar

14.266

40.992

30.985

33.916

120.159

2015

1. halvår

2. halvår

I alt

Salgsmoms

49.976

40.314

90.290

Købsmoms

6.617

10.656

17.273

Momstilsvar

43.359

29.657

73.016

Yderligere momstilsvaret:

2014

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

I alt

Angivet salgsmoms

8.190

33.169

18.570

79.617

Beregnet salgsmoms

18.124

44.293

33.794

132.190

Yderligere salgsmoms

9.934

11.124

15.224

52.573

Angivet købsmoms

6.507

21.938

13.148

51.972

Beregnet købsmoms

3.857

3.301

2.809

12.032

Yderligere købsmoms

2.650

18.637

10.339

39.940

Yderligere salgsmoms

9.934

11.124

15.224

52.573

Yderligere købsmoms

2.650

18.637

10.339

39.940

Yderligere tilsvar

12.583

29.761

25.563

92.514

2015

1. halvår

2. halvår

I alt

Angivet salgsmoms

31.627

39.065

70.692

Beregnet salgsmoms

49.976

40.314

90.290

Yderligere salgsmoms

18.349

1.249

19.598

Angivet købsmoms

20.803

41.238

62.041

Beregnet købsmoms

6.617

10.656

17.273

Yderligere købsmoms

14.186

30.582

44.768

Yderligere salgsmoms

18.349

1.249

19.598

Yderligere købsmoms

14.186

30.582

44.768

Yderligere tilsvar

32.535

31.830

64.365

Momstilsvaret for indkomståret 2014 ændres fra 27.645 kr. til 120.159 kr. i alt med 92.514 kr.

Momstilsvaret for indkomståret 2015 ændres fra 8.651 kr. til 73.016 kr. i alt med 64.365 kr.

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen den 19. oktober 2017 kommet med følgende bemærkninger:

”(...)

Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Der er sendt dokumentation for udgifter afholdt i forbindelse med [virksomhed1]. Vi giver medhold i følgende dokumenterede udgifter og lån:

2013:

kvartal: Udgifterne til [virksomhed4] forhøjes med 1.092 kr.

kvartal: Udgifterne til [virksomhed6] forhøjes med 320 kr.

Udgifterne til [virksomhed24] forhøjes med 196 kr.

2014:

kvartal: Omsætningen (Overført/Indsat) falder med -15.999 kr.

kvartal: Udgifterne til [virksomhed4] forhøjes med 128 kr.

Udgifterne til [virksomhed24] forhøjes med 298 kr.

kvartal: Omsætningen (Overført/Indsat) falder med -33.153 kr. Udgifterne til [virksomhed24] forhøjes med 219 kr.

2015:

1. halvår : Udgifterne til [virksomhed6] forhøjes med 2.080 kr.

Udgifterne til [virksomhed24] forhøjes med 109 kr.

De øvrige kommentarer [person3] har til afgørelsen, er behandlet i forbindelse med forslag og afgørelse. Det fremgår også af det tilsendte materiale, hvad der mangler og hvad der er modtaget.

(...)”

Indehaverens opfattelse

Indehaveren har nedlagt påstand om, at momstilsvaret

Indehaverens har anført følgende:

”(...)

Jeg vil oplyse at hele denne sag udspiller sig fra, at jeg ikke havde færdige gjort min årsregnskab for 2014. Det var en kæmpe forglemmelse, hvilket jeg er oprigtige ked af. Jeg har dog siden 2013 drevet et rengøringsfirma hvor alle min salgs og regnskab blev bogført på [virksomhed2]. Vedhæftet. Selvom der står det modsatte på Skats rapport, har jeg 2 gang sendt mit regnskab ind til Skat. Med mit regnskab hentyder jeg til Selve [virksomhed2] programmet. Da det vist er almindelige procedure, skriver Politiet til Skat for at oplyse om denne konto, der ikke har indberet årsregnskab for 2014, men får indtægt. Jeg har ingen undskyldning for at ikke indberet årsregnskab for 2014. En forglemmelse, dog kan jeg huske jeg blev kontaktet af skat, vedr. Årsregnskab i 2015. Jeg mistede min søster til kræft i sommeren 2015 i, kan muligvis godt være en forglemmelse derfra også. Der var jeg i udland. Dette har absolut ikke været nogle bevidste handling.

Jeg vil gerne starte med at oplyse at jeg startede dette firma med hjælp fra kommunens projekt, [projekt1]. Sommeren i 2013. Og indtil da havde jeg modtaget revaldering. Det har været en del af planen at jeg skulle modtage revaldering samt tjene det, jeg nu kunne med at få firmaet op at køre indtil 1 dec 2013, hvor min revaldering stoppede og jeg skulle være selvførsørgende. Jeg startede i sommeren efter juni. Dette var aftalen, derfor har jeg både modtaget indtægt plus revaldering. Skat har modregnet lånet på 27.000, som var et lån til opbyggelsen af firmaet, som indtægt. Dette skulle gerne være rettet nu efter dokumentation er sendt afsted. Alligevel virker det som om, De har talt samtlige kopmmunens revaldering penge som indtægt? I tilfælde af spørgsmål må i kontakte [person4] på [tlf] fra projekt [projekt1]. Dette skriver jeg fordi Skat har regnet det med, som firma indtægt. Selvom jeg har sendt mange dokumenter og bilag, skriver [person5] fra Skat stadige på sit rapport at ingen bilag er modtaget. Hun har endda i første omgang medregnet min kones su, vores børnepenge samt mit private overførsler og tilbagebetaling af lån. Mange af disse lån er stadige inkluderet. Jeg vil gerne gøre opmærksom på at jeg, med alle det samtaler jeg har haft med skattekontoret, har der ikke været skyggen af løgn eller usande oplysninger.

Af denne sag udspiller dig lige en undersøgelse af moms for 2013-2015. Dette er også helt fint. Men tallene og Skats vurdering af hvad jeg har tjent er surrealistisk og har intet med selv den totale omsætning at gøre. Det er det rene gætteri over hvad der er gået ind på kontoen. Det vil være vanviddet hvis jeg skulle betale moms og skat af et beløb som jeg langtfra har tjent!! Det vil ruinere mig. Som man klart og tydeligt kan se på Bankudskrifter, fakturaindsigt på [virksomhed2], kan man umulige finde det beløb, Skat hentyder til.

"Disse" ekstra indkomster [person5] påstår kommer helt og aldeles fra private lån, overførsler frem og tilbage, og har INTET med firmaet at gøre. Det skal sige at, jeg prøvede at finde var dokumenter for sponsering af brønden i Afrika på 12.000, Lån fra [finans3] på 19.999 til en nær bekendt, som også har betalt lånet tilbage, samt værkstedets regning på 33 tusinde kroner i alt.

Jeg vil gerne gøre opmærksom på at det samtlig 3 faktura er fundet og sendt afsted. Jeg havde sendt dokumentation for den med min familie medlems, håndskreven fuldmagt med dette var et lån til ham da han ikke kunne lån, samt at hans betalte 'bankudskrift. Jeg har haft mange samtaler med [person5] fra skat. Jeg kan forstå at før man har sat sig ind i regnskabet, kan man have alle slags mistænksomhed. Der er visse ting jeg har fået vide jeg ikke kan trække fra. Dog er det efter min opfattelse fuldstændige tåbeligt at sætte alle indtægt fra både min kones konto, mit private og børnenes kontier, som indtægt for [virksomhed1] ren. Det velvidende at i den tid jeg har haft firmaet, af samtlige min indkomster kommet på erhvervskontor hos [finans5]. At min kones lønsedler ikke var nok til at kunne se, det intet havde med [virksomhed1] at gøre er helt tåbeligt. Når det indtil videre er mit erhvervskontor alle vores indtægter er kommet ind på, Så er det tåbeligt at sætte ALT andet private indbetalinger og overførsler over til firmaet. Dette regnskab har intet med den oprigtige regnskab at gøre. Når man taler med [person5] virker hun forståeligt, dog er det noget helt andet hun skriver på sit brev. F.eks. oplyste jeg til hende i starten en af det første gang vi talte sammen, at jeg regnede med Skat kunne vise forståelse for at, hvis en produkt er købt hos et rengørings engros firma, og produktet i sig selv er dyrere end hos Netto eller Fakta, så kunne skat vise forståelse for at det er fint det står på bankudskrift. Udfra dette bemærkning har [person5] fortolket som at jeg skulle have sagt "jeg vidste ikke man skal gemme kvittering!!

Efter mine gentagne beregning for at finde frem til disse absurde beløber, kan jeg nu forestille mig at [person5], har været ind og beregne samtlige indkomster på samtlige familiens kontoer som indkomster. I første omgang skal det siges at hun havde beregnet min kones su løn og vores børnepenge, samt det penge jeg havde fået i revaldering i 2013, havde hun beregnet som indtægter for firmaet. Selvom firmaet først kom op og køre efter 1/6-2013. Det skal også siges at jeg med meget besvær fik hende overtalt til at min kones su intet har med vores firma at gøre. Selvom jeg havde sendt dokumentet afsted insisterede hun på at disse lønsedler ikke kom fra [uddannelse1], fordi der stod [by1] universitet på. Selvom jeg fortalte hende at, [uddannelse1] hører under [by1] Universitet. Det var første da [person6] kom, at hun oplyste mig, jeg skulle se bort fra dem. Denne episode har hun beskrevet på hendes rpport, at jeg i dag var utrolige sur og jeg svinede dem til bla bla bl.a. Det passer heller ikke. For jeg talte med [person6] den dag og hun må bekræfte jeg ikke svinede nogle til og at jeg lidt forståelige var frustreret og magtesløs over så inkompetente medarbejder. Mest af alt er det tragisk at sådanne mennesker kan have såå stor indflydelse på os.

Jeg har denne gang vedhæftet den komplet kontrakt jeg har haft med [by1] kommune hvor mange af disse revalidering ydelser jeg har modtaget, helt til 1/12-13, intet har med firma indtægter at gøre.

Det samme gælder denne check på 19.990 som jeg nu sender for anden gang sender bevis materialet.

2 områder jeg er dybt uenig på: 1. Det beløber Skat har vurderet hvad jeg efter sigende skulle have brugt er dybt urealistisk.

2. Det beløb jeg skulle have omsættet for er så urealistisk, og fremgår absolut ikke på regnskabet programmet [virksomhed2], eller på kontoudskrifter hvor der altid vil være et fakturabeløb.

Jeg skal gøre jer opmærksom på at jeg har tabt mange penge her i forbindelse med tabt af kvitteringer. Derfor har jeg i modsætning til sidste regning vedvilligt været nødt til at acceptere jeg ikke kan trække det fra jeg ikke har kvittering på.

Mine regnskab er næsten udelukkende basereret på udgifter jeg har kvitteringer på. Pånær nogle brændstof plus handlinger til firmaet fra [virksomhed9], [virksomhed3] osv, hvilket tæller nogle mndre beløber, dog giver meninger, når man kigger på der ikke er andre udgifter med kvittering i forbindelse med handlet samme produkter.

Jeg har været villigt til at går fra 113000 i moms til 128587 i moms. Jeg har lidt et stort tab her, hvilket skyldes min egen skyld i forbindelse med tabt kvitteringer fradrag, som skete da mit Touran brændt sammen og jeg skulle købe en ny bil. Jeg har lært meget af denne sag og fremover har vi [virksomhed25] som hjælper og rådgiver os. Jeg har ALDRIG haft intension om at snyde skat, eller bevidste har trukket noget fra. Når man kigger på regnskabet vil det give mening, at Jeg har trukket mere end jeg måtte. Men dette retfærdiggøre ikke At i tæller samtlige indkomster som Faktura, velviden at jeg min kone har fået su løn, vi får børnepenge og jeg låner penge, som man kan se kommer tilbage igen. Overførsler er ikke kun ene vejs. Jeg har trukket alt fra som der står overførsler på. Derfor har jeg lidt kæmpe tabt. Dette overførsler kan man overhovedet ikke finde på [virksomhed2] faktureringsprogram. Skat har gjort nødtsaget til dette.

Helt ærligt. Skat vurdere jeg har omsættet for 1.112.495 - KR. Dog har de regnet et udgift på rengøringsprodukter i alt 5.162-KR for perioden 2013-2015/1// Giver dette mening for jer?

Hvordan skulle mit udgift nogensinde kunne være 5.162 når jeg skulle efter påstand skulle have omsættet for 1.112.495? F.eks. er der ingen udgift trukket fra til brændstof. kan dette passe? Jeg må have kørt ca. 75-90.000 Km? Jeg har et firmabil men har ikke kunnet få trukket nogle I brændstof fordi mit pose med brændstofkvittering blev væk under skiftning af bil. Min bil brændt sammen i februar 2016, derfra blev den pose, jeg så meget har ledt efter, væk. Den dukker måske op, men jeg kan IKKE finde den. Deri lå mange kvitteringer på håndkøb blandt andet Diesel.

Dette må Jeg bøde med at Ikke kunne få lov til at trække noget fra. Engang Diesel. ??

Jeg kan godt forstå, der bliver sat spørgsmålstegn på overførsler. Dumhed fra en nyopstartede firma. Det skal dog vides at Jeg Indtil nu har fået bekræftet næsten samtlige mit påstand og har været heldige og finde det dokumenter, Jeg troede Ikke kunne findes. Jeg har været nødt til at udvide min horisont.

Mine udgifter er undervurderet, og mine omsætning af baseret af mistanke på Indtægt, når dette er enten Intern overførsler eller lån.

Næsten alle Indtægter pånær nogle få er fra private kontier. Jeg har dobbelt tjekket og kunne Ikke finde nogle I [virksomhed2] på disse beløber. Samtlige Indtægter fra [virksomhed2] og bankudskrifter er medregnet. Det gælder også for det få faktura der blev betalt kontant. Dette fremgår på fakturaen.

Vi bor Ikke I hus, dog i ejendom til leje. Når man kigger på mit samtlige udgifter over diverse butikker som, Baahause, [virksomhed9]. [virksomhed4], er det en helt forkert regnskab der er udført.

F.eks. fra 2013-2015, skulle jeg have alti alt brugt 2.760 i [virksomhed4]. Altså jeg har 3 støvsuger, hver koster minimum 1.400 fra [virksomhed26]. Alene støvsuger pakker med 5 poser I koster 79 kr.i [virksomhed4] og det billigste derover. Jeg har efterfølgende fundet visse dokumenter i forbindelse med køb hos [virksomhed4] og har vedhæftet dem med.

Et glas rens fra koster ca. 25 kr. Jeg har handlet meget Ind I [...] og [butik1] efter rengøringsmiddel i 2013 2014 mHos [virksomhed9], som er en af markedets dyreste engro butikker, har jeg efter sigende handlet for 2.416.

Dette giver Ingen mening, når bankudskrifter viser alt andet. Hvorfor i I verden vil i ikke godkende dem, når alle rengøringsbrancher ved at INGEN handler private hos [virksomhed9] Jeg betaler alene om mdr. minimum - kr. kun til [virksomhed6]. Selvom Jeg har sendt betalingsoversigt, kan Jeg se ddr kun er trukket 1.240 kr.i reklame??? Med det henviser Jeg igen til dette er en forkert beregnet udgift. Vi er nødt til at bruge vores sundfornuft

Der er efter Skats regnskab 336.223 kr., som er sat ind fra mit erhverv, privaten min kones private Gældende fra 2013 -2015, som ikke fremgår nogle steder på [virksomhed2].

D. 5/-8-2014 har Jeg fået overført 41.441,70 kroner fra en bekendte fra Tyrkiet. Der er blevet tilbage betalt nogle penge via [finans1] bank fra mit konto Dette er en privat lån og har INTET [virksomhed1] at gøre. Kvitteringen for overførslen er vedlagt.

Faktura 2191 og 2193 er det samme. Kunden bedt mig om at skrive regningen til et anden navn. Jeg blev gjort opmærksom på af [person6]fra Skat, som oplyst mig at en del faktura fremgår 2 eller 3 gange på regnskab [virksomhed2].

Der er en del kreditnota som Jeg ikke selv har gjort til kreditnota men aner ikke hvor den kommer fra. Jeg kigger altid på mit udtog samtid med [virksomhed2]. Jeg beregner aldrig noget alene udefra [virksomhed2], da den før har vist fejl.

Jeg har siden firmaets opstart brugt mit passat [reg.nr.2] som firmabil. Jeg havde købt en citroen son jeg igen fik solgt før jeg om registrerede den. Havde den kun i meget kort tid. 119 marts 2015 købt Touran. Samme bil blev opsagt 113 2016. Indtil da har jeg KUN brugt vores passat med reg. Nr [reg.nr.2] som firmavogn. Hvilket havde et forsikringsbeløb på knap 6000 og afgift på 6000. Jeg betalt samtidig 2205 om mdr for afdrag købt Igennem [finans4].

10/1-2014 har jeg lånt 60.000 kroner fra [finans4], som desværre også er medregnet som Indtægt. Jeg har nu vedhæftet dokumentation for lånet. Lånet er tilbagebetalt nu. Lånet er sat ind på mit privat konto

Der bliver talt om 10 faktura der mangler, hvilket vi havde gennemgået sammen. Men hvordan 10 faktura kan samlede muligvis give et beløb på 336.223Kr er også uforståeligt.

Sagen med brønden er også noget andet. Jeg talte med [person5], og oplyste jeg ventede med at sætte det på hjemmesiden, fordi det skulle Ikke stå tomt, og se ud som om der er kun det vi har fået gjort. Vil gerne fylde det mere og få det til at se større ud. Dog satte jeg alligevel reklamen op, da jeg følte mig utryg ved situation.

Reklamen på hjemmesiden, www.[virksomhed1].dk, nu. Kvitteringen er vedlagt

[person5] gad endnu engang Ikke tror på mig da Jeg oplyste hende om at checken på 19.999 var et lån til en bekendte. Selvom Jeg sendte underskrevet sms korrespondance. Godkendte hun det ikke. Dog jeg har Indtil sidste uge fik vide, at man kan spore check. Checken for lånet er vedlagt. Dette beløb har hun heller Ikke trukket fra.

I Touran 19 marts 2015 købt Touran. Samme bil blev opsagt 1/3 2016. Indtil jeg købte Touran havde jeg i en uges tid en citoren, men solgt den igen før Jeg om registreret den da der var mekanisk uorden med et mindre tab. Indtil da har jeg KUN brugt vores passat med reg. Nr [reg.nr.2] som firmavogn.

I 2013 til 2015 har jeg selv stået for alt arbejdet. Dog voksede vores firma 2016 med et stort antal trappevask. Jeg vedhæfter derfor min lønudtog i 2016 og 2017, så I kan få et overblik over hvilken retning firmaet gå og at vi siden 2016 har udbetalt løn.

Det skal understreges, at selvom [person5] har oplyst at hun har trukket mange beløber fra, passer det simpelthen ikke. Hun har Ikke trukket en øre fra, som der ikke har været dokumentation på. Og det er selvom hun påstår at jeg skulle have omsættet for over en million på det 3 år, er det beløber hun har trukket fra tragikomisk og dramatisk over en person evne.

Alene på [virksomhed6] har Jeg en samlede udgift på i alt 48.439- Kr. Dokumenteret og vedlagt.

Mine beregninger.

Jerg har i forbindelse med denne sag gennemgået mine beregninger gentagne gange. Både udefra bankudskrifter samt mine regnskabsprogram [virksomhed2].

I 2013 har jeg omsættede I alt alt 53.468.75-Kr

Mine udgifter samme år er 28092 KR.

I 2014 har jeg omsættede I alt for 436.295,99

Samme år har Jeg haft I aH I udgifter 97.041

I 2015 har jeg i alt omsættede for 362937

Samme år er mine udgifter 84.264

I alt bliver mine samlede omsætning 852.701,74

I alt bliver den samlede udgift 125.219,26

Moms beløb der skal betales. Inkl. Det beløb jeg allerede har betalt = 128.587,14

(...)

Mine bemærkninger:

Samtlige det betalinger jeg er uenige om, drejer sig om indbetaling fortaget fra mine familimedlemmer som enten har skyldt mig penge eller andet regnskabet som har med [virksomhed1] at gøre. INTET. Dette kan få også få bekræftet både ved at se mit regnskab program samt se på vores kontoudskrifter. Det skal også siges at disse er foretaget på vores privatekontier, som intet har med erh vervskonto at gøre. [person5] er velvidende om at der ikke engang har foretaget erhvervs overførsler på privatkontier, og at alle mine indtægter er bogført og betalt på erhvervskontor. Derfor er det fuldstændige skudt hovedet at tage samtlige private betalinger, endda mine kones su, vores børnepenge samt lån jeg har fået tilbagebetalt, at inkludere det som indtægt???

Jeg sørger for at vedlæg dokumentation for min mors, brors, og resterende familiemedlemmers konto og registrerings oversigt.

Jeg har lige set tallene for hvad jeg skal betale for Skat. Disse tal er så langt fra hvad vi har omsættet for at jeg vil blive ruinerede, hvis jeg skulle betale disse beløber. Jeg ber jer om at kontroller mit regnskab så i også kan se uretfærdigheden. Jeg er målløs. Jeg afviser på det kraftigste disse tal, der intet har med firmaet at gøre, men virker med hvor jeg skal udstilles og straffes fordi jeg ikke havde indberettet årsregnskab for 2014.

Da jeg talte med [person5] hvor hendes regnskab gik fra 211.xxx til 189.xxx i moms, oplyst hun mig i telefonen, at jeg ikke skulle regne med min moms vil falde yderligere. Når jeg så laver et ramaskrig over det absurde og forfærdelige resultat, griner hun, og oplyser mig at beløbet første skal betales om en måned. Dette er selvom jeg oplyser hende at det er beløbet der et problem og ikke betaling.

F.eks skriver hun også og spørger mistænksomt ind til hvorfor jeg siger "vi" i tlf., når jeg taler om [virksomhed1] ??? Dette har hun skrevet i sit rapport. Det er en vane foa når jeg taler med kunder og firmaet lyder større med "vi" ordet end jeg. Ikke andet altså!!

Når jeg læser denne rapport lyder alt meget mistænksom omkring mig. Ingen er disse påstand er blevet bekræftet eller der er fundet bevisgrundlag for det.

Der er visse regnskabs punkter skat vurdere er indtægt. Dette er selvom jeg har sendt kvittering på det er privatelån fra [finans3].

Jeg har indtil for 1 uges tid siden ikke vidste, man kunne bestille check find på sit bank, og har i den forbindelse bestilt checken. Den bliver vedhæftet.

Jeg vil gerne oplyse at jeg fra starten har oplyst helt rigtige oplysninger. Samtlige mine påstand er blevet en efter en bekræftet. Det kvitteringer jeg ikke kunne finde har jeg fundet en del af efterhånden med helt. Jeg har ikke løget over Skat. Derfor håber jeg på en retfærdige analyse af mine moms og skat.

Jeg vil gerne hentyde til et par episoder mht. hvorfor jeg føler skat er ude i hampen, eller direkte efter mig.

På en af det markering på modtagen excel form, kan man se min kones su løn. Dette har jeg under min store forvirring sendte hendes su løn seddel til [person5]. I første omgang nægtede hun at disse have noget med hendes løn sedler, da der stod [by1] universitet, og hun læste på [uddannelse1]?? Selvom jeg fortalte hende at [uddannelse1] hører ind under [by1] universitet og det er samme sted, nægtede hun at bruge disse som beviser?? Fuldstændige absurd og ikke set lign før. Jeg prøvede at visse tallene, datperne der alle stemte men hun var ikke til at rykke. Dette var første da hendes kolleger kom mig til undsætning og kiggede lidt på dokumenter at hun oplyste mig at jeg skulle se bort fra min kones lønseddel og det bliver godtaget nu. Vi snakkede frem og tilbage, og [person7] kunne se at dette havde intet med vores firma at gøre.
Hun skriver på brevet jeg har modtaget, at jeg havde oplyst hende at jeg ikke troede man skulle betale moms eller lave bogføring. ??? Jeg ved ærlige talt ikke hvor hun har det fra. Dette har jeg aldrig oplyst hende. Jeg har fortalt hende at jeg troede at Skat kunne vise tolerance i sager f.eks, hvor jeg har f.eks. har handlet hos [virksomhed9] eller [virksomhed24], hvor de kun sælger til erhvervs og det faktisk har markedets dyreste priser, at det så giver mening at jeg ikke bruger det private handler, hvorimod jeg kan sparer det halve næsten Netto og [virksomhed27]" Hvis jeg så ikke har kvitteringen på nogle af disse handler men det fremgår op min bankudskrift burde det give mening. Dette er hvad jeg har sagt, men [person5] få mig til at se ud som en idiot og en der ikke kan lave bogføring på det sendte brev.
Selvom [person5] oplyser mig at hun netop har fratrukket min betalinger [virksomhed9] og [virksomhed24], viser hendes sendte rapport noget andet. Jeg har ALDRIG oplyst hende at jeg troede man ikke skulle betale skat og bogfører sit firma. En anden ting, af at hun føles forvirrende at tale med. Det føles hele tiden som om hun prøvede at fiske ord efter din mund. Helt andet er utrolig absurd at man skal bruge tonsvis af tid og ressourcer på konto der intet har med mig Firma at gøre og der aldrig har været 1 indbetalinger på min kones konto samt børnenes konto. Måske har der sammenlagt været 2 indbetalinger på mit private konto i sager hvor kunden har betalt mobilpay.
Mht. til faktura nummer som ikke indgår hos [virksomhed2], er jeg igen overrasket udmelding selvom jeg både med [person5], og hendes kolleger, [person6] som, gennemgik mine regnskab program [virksomhed2]. Det var faktisk [person6] der gjorde mig opmærksom på at en del faktura fremgik over 3 gange på det regnskab som [person5] havde lavet. Dette havde hun som ikke lige lagt mærke til. Jeg oplyst

(...)”

Indehaveren er telefonisk til Skatteankestyrelsen den 3. marts 2020 kommet med følgende bemærkninger til sagen:

”Opkald fra [person8] som oplyser, at han efter at have set SKATs høringssvar ønsker, at der ses bort fra det forlig, som han nævner i sin klage til Skatteankestyrelsen.

Endvidere oplyser [person8], at han finder det absurd, at der kun gives fradrag for så få driftsudgifter, når der henses til den omsætning, som SKAT mener han har haft i indkomstårene 2013-2015.

(...)”

Skatteankestyrelsen har den 7. december 2020 afholdt kontormøde med indehaveren:

”(...)

Klager startede mødet med at henvise til, at han har fundet dokumentation for driftsudgiften til [virksomhed7], sponsorering af brønden samt indsætningen fra [finans3]. I den forbindelse oplyser sagsbehandleren klageren om, at dokumentationen ligger på sagen, og at det har været sendt i høring hos Skattestyrelsen (daværende SKAT), og vil indgået i den videre behandling af sagen.

Klageren oplyses om, at baggrunden for, at SKAT (nu Skattestyrelsen) har foretaget en skønsmæssig vurdering af skatteansættelsen skyldes, at der for indkomstårene 2013, 2014 og 2015 ikke foreligger et fyldestgørende skatteregnskab med underliggende bilagsmateriale. Klageren oplyser i den forbindelse, at han i dag har en revisor som står for alt vedrørende regnskabet, så det bliver gjort korrekt.

Klageren er uforstående overfor, at SKAT ikke har medtaget f.eks. flere udgifter til rengøringsartikler end der er medtaget i afgørelsen. Han mener også, at SKAT kun har medtaget begrænsede udgifter til indkøb hos [virksomhed9] end hvad der fremgår af kontoudtogene. Han henviser til, at SKAT f.eks. kun har givet fradrag for 2.416 kr. til [virksomhed9] i indkomståret 2014 og 1.702 kr. i indkomståret 2015 og ikke fradrag for udgifter til varekøb i f.eks. [virksomhed27].

Klager oplyser, at han har købt en del rengøringsartikler ind i [virksomhed27], [virksomhed3], og [virksomhed28], da deres produkter er billigere end i f.eks. [virksomhed9]. Udgifterne til køb af de forskellige produkter fremgår af klagerens kontoudtog, hvortil han henviser. I tilknytning hertil oplyser klageren, at han mener, at driftsudgifterne skal opgøres ved at se på de hævninger der er sket på klagerens konto, og sammenholde dem med datoerne, for de fakturaer som fremgår af [virksomhed2] fakturaoversigt. Ifølge klageren kan man herved se, at der er en sammenhæng mellem varekøbene i f.eks. [virksomhed27] og udført arbejde i henhold til udstedte faktura. Dermed kan man lægge til grund, at de pågældende varekøb er ske i erhvervsmæssige øjemed. I tilknytning hertil oplyser klageren også, at han først nu bor i hus, og i de pågældende indkomstår boede i lejlighed, hvorfor indkøbene i bl.a. [virksomhed3] ikke relaterer sig til hans privatforbrug, men til varekøb til brug for virksomhedens drift.

Klagerne henviser også til, at man i sagen skal brug sin sunde fornuft og anfører, at hvis han har haft den omsætning, som han ifølge SKATs afgørelse har haft, så skal det også betyde et større fradrag for driftsudgifter end det fradrag SKAT har givet ham.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, er afgiftspligtige. Dette fremgår af momslovens § 3, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013).

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Der fremgår af momslovens § 4.

Virksomheder etableret i Danmark med en momspligtig omsætning på over mindst 50.000 kr. årligt skal momsregistreres. Levering af ydelser er som udgangspunkt momspligtig. Dette fremgår af momslovens § 48, stk. 1 og § 47, stk. 1.

Af momslovens § 37 fremgår følgende (uddrag):

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden, (...)”.

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55, stk. 1, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og kontrollen af merværdiafgiftens berigtigelse. Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009, lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011 og lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013). Det fremgår bl.a. heraf, at regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab, jf. bogføringsloven.

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene eller hvis der ikke har været indsendt regnskab, været bogført, registreret eller angivet moms af virksomhedens omsætning og omkostninger for perioden, kan skatteforvaltningen fastsætte virksomhedens afgiftstilsvar skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt.

SKAT har bedt indehaveren om at indsende virksomhedens skatteregnskab for indkomstårene 2013, 2014 og 2015 med bogføringsmateriale samt indtægtsbilag og udgiftsbilag for de pågældende år.

For så vidt angår indkomstårene 2013, 2014 og 2015 har indehaveren indsendt bankkontoudtog, fakturaoversigt fra virksomhedens regnskabsprogram [virksomhed2] og enkelte købsbilag for indkomstårene 2013, 2014 og 2015. Indehaveren har ikke medsendt bogføringsmateriale eller underbilag.

Indehaveren har ikke udarbejdet kassekladde og foretaget en løbende bogføring, hvorfor det kan konstateres, at indehaveren ikke har foretaget effektive, daglige afstemninger i virksomheden. Landsskatteretten finder, at den fremlagte fakturaoversigt fra [virksomhed2] ikke opfylder kravene til et fyldestgørende skatteregnskab.

Skattestyrelsen har tilsidesat virksomhedens regnskab, da de har fundet, at kravene til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt.

Retten finder, at SKAT har været berettiget til at tilsidesætte regnskabet og fastsætte momstilsvaret skønsmæssigt for afgiftsperioderne 1. – 4. kvartal 2014 og 1. og 2. halvår 2015, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt.

Salgsmoms

Landsskatteretten har i afgørelse af 3. august 2021 i den sammenholdte indkomstsag (sagsnr. [...]) fundet, at indehaveren har udeholdt omsætning i virksomheden svarende til de indsætninger der er indgået på indehaverens bankkonti og som kan henføres til fakturaoversigten fra [virksomhed2] samt de indsætninger som er indgået på indehaverens bankkonto og som ikke fremgår af fakturaoversigten fra [virksomhed2].

For så vidt angår indsætningen på 19.999 kr. som er indgået på indehaverens konto, har retten i den sammenholdte indkomstsag fundet det for tilstrækkeligt godtgjort, at indsætningen er et lån optaget hos [finans3], og som er undtaget fra beskatning og ikke skal henføres til indehaverens skattepligtige indkomst. Retten har lagt vægt på, at det fremgår af check udstedt af [finans3] den 8. januar 2014 til indehaveren, at han har optaget et lån på 19.999 kr., hvilket tidsmæssigt kan sammenholdes med, at der fremgår af en kvittering fra [finans2] dateret den 9. januar 2014, at indehaveren har indsat 19.999 kr. på sin konto i banken. Endelig har retten lagt vægt på, at pengestrømmen fra långiver til indehaveren kan følges.

Som følge af ovenstående har Landsskatteretten fundet, at SKAT for indkomståret 2014 ikke har været berettiget til at forhøje indehaverens skattepligtige indkomst med yderligere omsætning inkl. moms svarende til 660.952 kr., men alene forhøje med 640.953 kr. Indehaveren har trukket sin klage vedrørende skatteansættelsen for indkomståret 2015 således, at SKATs afgørelse vedrørende skatteansættelsen for indkomståret 2015 gælder, herunder den af SKATs fastsatte omsætning på 451.449 kr. inkl. moms.

SKAT har beregnet virksomhedens salgsmoms til henholdsvis 132.190 kr. for afgiftsperioderne 1. – 4. kvartal 2014 og 90.290 kr. for afgiftsperioderne 1. og 2. halvår 2015 svarende til 20 % af den af SKATs opgjorte udeholdte omsætning.

Under henvisning til Landsskatterettens afgørelsen af 3. august 2021 og SKATs afgørelse vedrørende indkomstskatten for indkomståret 2015, finder retten, at der ved fastsættelsen af selskabets salgsmoms skal tages udgangspunkt i de indsætninger der er indgået på indehaverens bankkonto i indkomstårene 2014 og 2015.

Landsskatteretten finder, at virksomheden har været forpligtiget til at afregne moms, idet omsætningen anses for at hidrøre fra indkomst, der i henhold til momslovens §§ 3 og 4 skal pålægges moms.

Yderligere finder retten, at fastsættelsen af virksomhedens salgsmoms kan ske ud fra et skøn, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2. Retten har lagt vægt på, at kravene til regnskabsgrundlaget ikke er opfyldt, og at virksomheden har haft en momspligtig omsætning, som virksomheden har undladt at angive moms af.

Retten finder herefter, at virksomhedens salgsmoms skal fastsættes på baggrund af de konstaterede bankindsætninger der er indgået på indehaverens konto svarende til 20 % af indsætningerne på i alt 128.190 kr., fordelt med 14.122 kr. for 1. kvartal 2014, 44.293 kr. for 2. kvartal 2014, 33.794 kr. for 3. kvartal 2014 og 35.981 kr. for 4. kvartal 2014. For indkomståret 2015 fastsættes salgsmomsen til 90.290 kr. fordelt med 49.976 kr. for 1. halvår 2015 og 40.314 kr. for 2. halvår 2015.

På baggrund af ovenstående ændrer Landsskatteretten SKATs afgørelse vedrørende yderligere salgsmoms. Retten nedsætter den af SKATs opgjorte yderligere salgsmoms fra 52.573 kr. til 48.573 kr. for afgiftsperioderne 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014. For afgiftsperioderne 1. halvår 2015 og 2. halvår 2015 stadfæster retten den af SKATs yderligere fastsatte salgsmoms med 19.598 kr.

Købsmoms

SKAT har godkendt et skønsmæssigt fradrag for købsmoms ud fra indehaverens bankkontoudtog, idet købsmomsen for afgiftsperioden er fastsat til 12.032 kr. for afgiftsperioderne 1. – 4. kvartal 2014 og 17.273 kr. for 1. og 2. halvår af 2015.

Af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1, pkt., fremgår følgende:

”Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt”.

Landsskatteretten har den 26. august 2021 i en sag, offentliggjort som SKM2021.456.LSR, truffet afgørelse vedrørende fortolkning af opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt.

På baggrund af EU-Domstolens praksis i blandt andet C-516/14 (Barlis) og C-664/16 (Vadan) fandt Landsskatteretten, at SKAT uretmæssigt havde fastsat et skønsmæssigt fradrag for købsmoms, da der ikke var objektive beviser, der understøttede dette skøn.

Landsskatteretten udtalte i den forbindelse følgende:

”... Det er nødvendigt for godkendelse af et skønsmæssigt momsfradrag, at der fremlægges dokumentation for levering og betaling. Dette er et krav i henhold til EU-retten, og opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt., anses ikke for et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for et udokumenteret momsfradrag. Fradragsretten er betinget af fremlæggelse af dokumentation for levering og betalt moms, og dette ses ikke sket i denne sag. Betingelserne for momsfradrag i henhold til momslovens § 37 og momssystemdirektivet er således ikke opfyldt.

....”

Samme forhold gør sig gældende i denne sag, hvor klageren ikke har fremlagt objektive beviser for, at der er sket levering af varer eller ydelser til virksomheden, og at udgifterne, herunder momsbeløb, er betalt af virksomheden.

På den baggrund finder Landsskatteretten, at betingelserne for at give virksomheden et skønsmæssigt opgjort fradrag for købsmoms ikke er opfyldt, jf. momslovens § 37.

Det er således med urette, at SKAT på baggrund af kontoudtog har beregnet virksomhedens udgifter og givet virksomheden et skønsmæssig fastsat momsfradrag.

Landsskatteretten nedsætter på den baggrund det af SKATs skønsmæssige fradrag for købsmoms til 0 kr. for afgiftsperioderne 1.-4. kvartal 2014 og 1. og 2. halvår 2015.

For så vidt angår fakturaen til [virksomhed7] kan der ikke godkendes fradrag for købsmoms i afgiftsperioderne 1. og 2. halvår 2015, da udgiften vedrører indkomståret 2013.

For så vidt angår udgifterne til [virksomhed4], har Landsskatteretten i den sammenholdte indkomstsag (sagsnr. [...]) fundet, at det er dokumenteret, at der er tale om erhvervsmæssige begrundede udgifter, idet retten har lagt vægt på, at det fremgår af de indsendte fakturaer, der opfylder momslovens krav til en faktura, at indehaveren har købt støvsugeposer, som må anses for at relaterer sig til virksomhedens drift. Med henvisning hertil finder retten, at virksomheden har fradrag for købsmoms på henholdsvis 80 kr. i afgiftsperioden 4. kvartal 2014, 32 kr. for afgiftsperioden 1. halvår 2015 og 32 kr. for afgiftsperioden 2. halvår 2015.

For så vidt angår udgifterne til [virksomhed24], har Landsskatteretten i den sammenholdte indkomstsag ligeledes fundet det for dokumenteret, at der er tale om erhvervsmæssige begrundede udgifter, idet retten har lagt vægt på, at det fremgår af fakturaer der opfylder momslovens krav til en faktura, at virksomheden har købt bl.a. filter, masker og skoovertræk m.m. som ifølge de indsendte fakturaer må anses for at relaterer sig til virksomhedens drift. Med henvisning hertil finder retten, at virksomheden har fradrag for købsmoms på henholdsvis 129 kr. i afgiftsperioden for 2. kvartal 2014 og 27 kr. for 4. kvartal 2014.

På baggrund af ovenstående ændrer retten den af SKATs fastsatte momstilsvar således, at virksomhedens momstilsvar for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 ændres fra 92.513 til 100.309 kr. (salgsmoms 48.573 kr. + købsmoms 51.736 kr.) og for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 ændres momstilsvaret fra 64.366 kr. til 81.575 kr. (salgsmoms 19.598 kr. + købsmoms 61.977 kr.)