Kendelse af 17-01-2022 - indlagt i TaxCons database den 25-03-2022

Journalnr. 17-0988674

Journalnr. 17-0988674

Klagepunkt

SKATs

afgørelse

Klagerens

opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

2. – 4. kvartal 2013

Forhøjelse af momstilsvar i alt

41.411 kr.

Nedsættelse

Stadfæstelse

1. – 4. kvartal 2014

Forhøjelse af momstilsvar i alt

52.498 kr.

Nedsættelse

Stadfæstelse

1. – 2. kvartal 2015

Forhøjelse af momstilsvar i alt

14.670 kr.

Nedsættelse

Stadfæstelse

Faktiske oplysninger

Indehaveren har drevet enkeltmandsvirksomheden [virksomhed1], cvr-nr. [...1]. Indehaveren er registreret som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden fra den 15. maj 2013 til den 15. februar 2017. Virksomheden er registreret under branchekoden 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer m.v.

Virksomheden blev momsregistreret den 15. maj 2013.

Virksomheden har haft salg i butik og via [virksomhed2].

SKAT har indkaldt materiale til brug for opgørelsen af virksomhedens momstilsvar for perioden 2. kvartal 2013 – 2. kvartal 2015. Virksomhedens revisor har indsendt følgende regnskabsmateriale:

Årsregnskab samt skattemæssige opgørelser for indkomstårene 2013 og 2014.
Saldobalance for 2013 og 2014.
Kontokort for perioden 1. juni 2013 til 30. juni 2015.
Kassekladder for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2015.
Bankkontoudtog for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2015.
Udgiftsbilag – delvis.

SKAT har ikke modtaget følgende materiale:

Overdragelsesaftale vedr. overdragelse pr. 15. maj/1. juni 2013 og i foråret 2014.
Kasseafstemninger – eksempler.
Dokumentation for effektiv kasseafstemning.
Elektronisk dagsrapport (revisionsstrimmel).
Lønregnskab, herunder lønsedler og timesedler.
Pålagte logbøger.
Privatforbrugsopgørelse for 2013 og 2014.

SKAT har indhentet samhandelsoplysninger for perioden 1. maj 2013 til 31. december 2015 hos [virksomhed2] ApS.

SKAT har indhentet oplysninger vedrørende kortbetalinger hos [virksomhed3] A/S.

Der foreligger bankkontoudtog vedrørende følgende:

Privatkonto i [finans1] (kontonr. [...75]) tilhørende indehaveren for perioden 1. januar 2013 – 27. april 2015.
Erhvervskonto i [finans1] (kontonr. [...73]) tilhørende [virksomhed1] v/[person1] for perioden 17. maj 2013 – 30- december 2015.
Privatkonto i [finans1] (kontonr. [...22]) tilhørende [person2] for perioden 1. januar 2013 – 30. december 2015.

Virksomheden har for 2. – 4. kvartal 2013 ikke angivet moms. SKAT har foreløbigt fastsat virksomhedens momstilsvar således:

Periode

Angivelse

Salgsmoms

Købsmoms

Momstilsvar

2. kvartal

FF

-

-

8.000 kr.

3. kvartal

FF

-

-

8.000 kr.

4. kvartal

FF

-

-

8.000 kr.

I alt

24.000 kr.

Virksomheden har for 1. – 3. kvartal 2014 angivet moms og SKAT har for 4. kvartal 2014 foreløbigt fastsat momstilsvaret således:

Periode

Angivelse

Salgsmoms

Købsmoms

Elafgift

Momstilsvar

1. kvartal

Kvartalsafregning

27.367 kr.

21.872 kr.

2.862 kr.

2.633 kr.

2. kvartal

Kvartalsafregning

13.299 kr.

6.954 kr.

3.415 kr.

2.930 kr.

3. kvartal

Kvartalsafregning

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

4. kvartal

FF

-

-

-

1.000 kr.

I alt

40.666 kr.

28.826 kr.

6.277 kr.

6.563 kr.

Virksomheden har for 1. – 2. kvartal 2015 angivet moms således:

Periode

Angivelse

Salgsmoms

Købsmoms

Elafgift

Momstilsvar

1. kvartal

Kvartalsafregning

28.852 kr.

19.320 kr.

0 kr.

9.532 kr.

2. kvartal

Kvartalsafregning

27.698 kr.

18.797 kr.

637 kr.

8.264 kr.

I alt

56.550 kr.

38.117 kr.

637 kr.

17.796 kr.

SKATs forhøjelse af momstilsvaret for 2. – 4. kvartal 2013 er sammensat således:

Yderligere salgsmoms på baggrund af virksomhedens bogføring

93.426 kr.

Yderligere salgsmoms på grund af manglende kontant salg

5.346 kr.

Yderligere salgsmoms af indsætninger på bankkonto anset for yderligere omsætning (opgørelse nedenfor)

6.700 kr.

Ændring af salgsmoms i alt

105.472 kr.

Yderligere købsmoms på baggrund af virksomhedens bogføring

73.876 kr.

Ikke godkendt fradrag for købsmoms på grund af manglende dokumentation

12.168 kr.

Ændring af købsmoms i alt

61.708 kr.

Yderligere elafgift på baggrund af virksomhedens bogføring

11.512 kr.

Ikke godkendt fradrag for elafgift på grund af manglende dokumentation

8.959 kr.

Ændring af elafgift i alt

2.553 kr.

Forhøjelse af momstilsvaret i alt for 2. – 4. kvartal 2013

41.411 kr.

SKATs opgørelse af indsætninger på bankkonto i 2. – 4. kvartal 2013, som er anset for yderligere omsætning, er sammensat således:

Dato

Konto

Posteringstekst

Beløb kr.

30-05

[...75]

Indbetaling

1.500

17-06

[...75]

Indbetaling

15.000

14-10

[...75]

Indbetaling

12.000

09-12

[...75]

Indbetaling

5.000

I alt

33.500

Heraf moms

6.700

Beløb ekskl. moms

26.800

SKATs forhøjelse af momstilsvaret for 1. – 4. kvartal 2014 er sammensat således:

Yderligere salgsmoms på baggrund af virksomhedens bogføring

108.695 kr.

Yderligere salgsmoms på grund af manglende kontant salg

9.487 kr.

Yderligere salgsmoms af indsætninger på bankkonto anset for yderligere omsætning (opgørelse nedenfor)

7.167 kr.

Ændring af salgsmoms i alt

125.349 kr.

Yderligere købsmoms på baggrund af virksomhedens bogføring

65.933 kr.

Ikke godkendt fradrag for købsmoms på grund af manglende dokumentation

5.276 kr.

Ændring af købsmoms i alt

60.657 kr.

Yderligere elafgift på baggrund af virksomhedens bogføring

12.194 kr.

Ændring af elafgift i alt

12.194 kr.

Forhøjelse af momstilsvaret i alt for 1. – 4. kvartal 2014

52.498 kr.

SKATs opgørelse af indsætninger på bankkonto i 1. – 4. kvartal 2014, som er anset for yderligere omsætning, er sammensat således:

Dato

Konto

Posteringstekst

Beløb kr.

04-02

[...75]

Overførsel

1.000

10-02

[...73]

Indbetaling

2.000

11-02

[...75]

Fra [...]

8.000

04-03

[...75]

Indbetaling

5.500

11-03

[...75]

I was borrow from hi

1.000

10-11

[...75]

Hej. Her er pengene

10.000

02-12

[...73]

Indbetaling

1.300

15-12

[...75]

Valuta

7.033

I alt

35.833

Heraf moms

7.167

Beløb ekskl. moms

28.666

SKATs forhøjelse af momstilsvaret for 1. – 2. kvartal 2015 er sammensat således:

Yderligere salgsmoms på grund af manglende kontant salg

4.078 kr.

Yderligere salgsmoms af indsætninger på bankkonto anset for yderligere omsætning (opgørelse nedenfor)

11.276 kr.

Ændring af salgsmoms i alt

15.354 kr.

Ikke godkendt fradrag for købsmoms på grund af manglende dokumentation

2.526 kr.

Ændring af købsmoms i alt

2.526 kr.

Yderligere elafgift på baggrund af virksomhedens bogføring

3.210 kr.

Ændring af elafgift i alt

3.210 kr.

Forhøjelse af momstilsvaret i alt for 1. – 2. kvartal 2015

14.670 kr.

SKATs opgørelse af indsætninger på bankkonto i 1. – 2. kvartal 2015, som er anset for yderligere omsætning, er sammensat således:

Dato

Konto

Posteringstekst

Beløb kr.

05-01

[...73]

Indbetaling

13.500

06-01

[...75]

Indbetaling

1.030

14-01

[...75]

Indbetaling

11.400

02-02

[...75]

Overføre

1.200

02-03

[...75]

[person3]

2.000

03-03

[...75]

[person4]

2.000

03-03

[...73]

Indbetaling

4.000

11-03

[...75]

Tibagebetaling af lån

1.500

10-04

[...73]

Fra [person5]

450

10-04

[...73]

Indbetaling

5.800

07-05

[...73]

Fra [person5]

500

18-05

[...75]

Fra [person5]

500

03-06

[...75]

[person6]

4.000

03-06

[...73]

Indbetaling

6.000

08-06

[...75]

Indbetaling

2.500

I alt

56.380

Heraf moms

11.276

Beløb ekskl. moms

45.104

I forbindelse med klagesagen har indehaveren fremsendt følgende bilagsmateriale samt bemærkninger i relation til SKATs opgørelse af indsætninger på bankkonto i 2. – 4. kvartal 2013, som er anset for yderligere omsætning:

Dato

Konto

Posteringstekst

Beløb kr.

Klagerens bemærkninger

30-05

[...75]

Indbetaling

1.500

”Bilag A”

17-06

[...75]

Indbetaling

15.000

”Bilag B 3 stk.”

14-10

[...75]

Indbetaling

12.000

”Bilag C”

09-12

[...75]

Indbetaling

5.000

”Bilag D”

I alt

33.500

Heraf moms

6.700

Beløb ekskl. moms

26.800

Bilag A.

Kontoudtog, hvor indbetalingen på 1.500 kr. er markeret, og hvortil med håndskrift er anført ”fra kontant salg”

Bilag B1, B2 og B3.

Bilag B2 er et indbetalingsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der er modtaget 15.000 kr. kontant til indbetaling på kontoen.

Bilag B1 og B3 vedrører overførsler til kontonr. [...75] af beløb på henholdsvis 6.000 kr. og 10.000 kr.

Bilag C.

Kontoudtog, hvor indbetalingen på 12.000 kr. er markeret. Der er desuden markeret en postering den 29-10-2013 med posteringsteksten ”flyttet vedr. fejl. Udl. Overf.”, hvor et beløb på 12.000 kr. hæves.

Bilag D.

Kontoudtog, hvor indbetalingen på 5.000 kr. er markeret. Der er desuden markeret en postering samme dato med posteringsteksten ”betaling forsikring”, hvor et beløb på 4.293,41 kr. hæves.

I forbindelse med klagesagen har indehaveren også fremsendt følgende bilagsmateriale samt bemærkninger i relation til SKATs opgørelse af indsætninger på bankkonto i 1. – 4. kvartal 2014, som er anset for yderligere omsætning:

Dato

Konto

Posteringstekst

Beløb kr.

Klagerens bemærkninger

04-02

[...75]

Overførsel

1.000

”fra konen konto”

10-02

[...73]

Indbetaling

2.000

”fra daglig salg”

11-02

[...75]

Fra [...]

8.000

”Fra konens konto

([person2])”

04-03

[...75]

Indbetaling

5.500

”se bilag (E)”

11-03

[...75]

I was borrow from hi

1.000

”tilbagebetaling af lån”, ”Bilag F1”

10-11

[...75]

Hej. Her er pengene

10.000

”Lån”, ”Bilag F2”

02-12

[...73]

Indbetaling

1.300

”fra daglig kontant salg. Er sat i banken for at betale husleje/regninger”

15-12

[...75]

Valuta

7.033

”Lån i Dollars (USA)”, ”Bilag (G)”

I alt

35.833

Heraf moms

7.167

Beløb ekskl. moms

28.666

Bilag E.

Kontoudtog, hvor indbetalingen på 5.500 kr. er markeret. Der er også markeret en postering samme dato med posteringsteksten ”[virksomhed4] Net”, hvor et beløb på 1.670,89 kr. hæves. Der er desuden markeret en postering den 5. marts 2014 med posteringsteksten ”Overførsel: [...14]”, hvor et beløb på 5.300 kr. hæves.

Bilag F1.

Kopi af mail sendt 26. juni 2017. Mailen har følgende tekst:

”Hej [person1]

Hermed sendes vedhæftet fil om privatlån fra mig

VH

[person7]”

Bilaget indeholder ikke yderligere materiale.

Bilag F2.

Kontoudtog vedrørende konto i Nordea med kontonr. [...71] tilhørende [person7]. På kontoudtoget er der markeret en postering den 7. november 2014 med posteringsteksten ”Bgs [person2]”, hvor et beløb på 10.000 kr. hæves.

Bilag G.

Kopi af mail sendt 2. juli 2017. Mailen har følgende tekst:

”[person1]

This email serves as confirmation that I [person8] have given you loan during my trip to Afghanistan for the amount of two thousand USD ($2,000) in Nov 2014. The purpose of the loan was to help you during your financial needs as I have done it before and will continue to do it if need be. I know you will pay me back at your convenient.

Thank you,

[person8]”

I forbindelse med klagesagen har indehaveren desuden fremsendt følgende bilagsmateriale samt bemærkninger i relation til SKATs opgørelse af indsætninger på bankkonto i 1. – 2. kvartal 2015, som er anset for yderligere omsætning:

Dato

Konto

Posteringstekst

Beløb kr.

Klagerens bemærkninger

05-01

[...73]

Indbetaling

13.500

06-01

[...75]

Indbetaling

1.030

14-01

[...75]

Indbetaling

11.400

02-02

[...75]

Overføre

1.200

02-03

[...75]

[person3]

2.000

”ven (lån)”

03-03

[...75]

[person4]

2.000

”ven (lån)”

03-03

[...73]

Indbetaling

4.000

”Se bilag H1-H2”

11-03

[...75]

Tibagebetaling af lån

1.500

10-04

[...73]

Fra [person5]

450

”Bilag (I), søn”

10-04

[...73]

Indbetaling

5.800

07-05

[...73]

Fra [person5]

500

”Bilag (I), søn”

18-05

[...75]

Fra [person5]

500

”Bilag (I), søn”

03-06

[...75]

[person6]

4.000

”ven”, ”Se bilag H1-H2”

03-06

[...73]

Indbetaling

6.000

08-06

[...75]

Indbetaling

2.500

I alt

56.380

Heraf moms

11.276

Beløb ekskl. moms

45.104

Bilag H1.

Kopi af mail sendt fra [person6] den 27. juni 2017. Mailen har følgende tekst:

”hej

Hvis det drejers om disse 4000 kr. hvor jeg har overføret til [person1] den 03 06 2015, og det var på grunde, hvor han har købt til mig en fly billet til syd afrika.”

Bilag H2.

Kontoudtog vedrørende konto i Nordea med kontonr. [...91] tilhørende [person6]. På kontoudtoget er der markeret en postering den 3. juni 2015 med posteringsteksten ”Bgs [person1]”, hvor et beløb på 4.000 kr. hæves.

Bilag I.

Kontoudtog vedrørende konto i [finans1] med kontonr. [...52] tilhørende [person5]. På kontoudtoget er der markeret følgende posteringer:

-10. april 2015 hæves 450 kr. med posteringstekst ”[virksomhed1]”.

-7. maj 2015 hæves 500 kr. med posteringstekst ”Til [virksomhed1]”.

-18. maj 2015 hæves 500 kr. med posteringstekst ”Til [person1]”.

I forbindelse med klagesagen har indehaveren fremsendt kopi af SKATs bilag 16, 17 og 18 vedrørende ikke-godkendte fradrag for udgifter på grund af manglende dokumentation. Indehaveren har med håndskrift anført følgende bemærkninger på kopien:

Til manglende bilag i 2013 fra ”[person9]” er der anført ”Kontaktet igen”.
Til manglende bilag i 2013 fra ”[virksomhed5]” er der anført ”Skat kan også selv skaf det fra dagrofa”.
Til tre bilag i 2013, som SKAT har anført vedrører perioden før klagerens overtagelse, er der anført ”det var ifølge overtagelsesaftale”.
Til to manglende bilag i 2013 vedrørende el/elafgift er der anført ”umuligt at bruge el af virk privat, indregistreret målernr.
Til manglende bilag i 2014 fra ”[virksomhed4]” er der anført ”venligst kontakt [virksomhed4]”.
Til manglende bilag i 2015 fra ”[virksomhed6]” og ”[virksomhed7]” er der anført ”kontoudtog er sendt”.

Skatteankestyrelsen har gennemgået de foreliggende bankkontoudtog vedrørende kontonr. [...22] tilhørende [person2]. Skatteankestyrelsen har i den forbindelse konstateret følgende:

Der er ikke posteret overførsler eller hævninger på 1.000 kr. den 4. februar 2014.
Der er den 11. februar 2014 posteret en overførsel fra kontoen på 8.000 kr. med posteringsteksten ”til 1058752”. Der er desuden samme dato posteret en indbetaling på kontoen på 8.000 kr. med posteringsteksten ”Indbetaling”. Kontoens saldo før og efter de to posteringer udgør 446,67 kr.

SKATs sagsnotat indeholder bl.a. følgende oplysninger:

17. august 2016: SKAT modtog kontoudtog fra [finans1].
10. oktober 2016: SKAT modtog oplysninger fra [virksomhed3] A/S.
15. november 2016: SKAT udsendte forslag til sagens afgørelse med frist til den 8. december 2016 til at fremsende bemærkninger m.v. hertil.

Der foreligger følgende korrespondance mellem virksomhedens daværende repræsentant og SKAT vedrørende fristforlængelse:

Repræsentanten har den 6. december 2016 anmodet om udsættelse af fristen til at fremsende bemærkninger m.v. til SKATs varsling om ændringer. Repræsentanten henviser til, at indehaveren skal gennemgå materiale og indsætninger. Fristen ønskes ændret til den 8. februar 2017. Repræsentanten meddeler samtidig, at SKATs ansættelsesfrist kan ændres til den 8. april 2017.
SKAT har i brev af 8. december 2016 meddelt, at anmodningen af 6. december 2016 imødekommes.
Repræsentanten har den 4. februar 2017 anmodet om yderligere udsættelse af fristen til at fremsende bemærkninger m.v. til SKATs varsling om ændringer. Repræsentanten henviser til, at indehaveren fortsat arbejder med gennemgangen af bilagsmateriale. Fristen ønskes ændret til den 1. marts 2017. Repræsentanten meddeler samtidig, at SKATs ansættelsesfrist kan ændres til den 1. maj 2017.
SKAT har i brev af 6. februar 2017 meddelt, at anmodningen af 4. februar 2017 imødekommes.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar for 2. – 4. kvartal 2013 med i alt 41.411 kr. kr., for 1. – 4. kvartal 2014 med i alt 52.498 kr. og for 1. – 2. kvartal 2015 med i alt 14.670 kr.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Der skal afregnes moms af alle indtægter, og der kan godkendes fradrag for moms i forbindelse med køb af varer og ydelser. Der henvises til momslovens § 4, stk. 1 og § 37, stk. 1.

Du har ikke indsendt efterangivelser for 2013 og 2014 i forbindelse med afslutning af årsregnskabet samt for 2015 i forbindelse med udarbejdelse af 1/2 årsregnskabet. I 3. kvartal 2013 har du indsendt nul-angivelse på trods af at din virksomhed har haft omsætning.

Der skal foretages følgende reguleringer af den angivne moms på baggrund af den foretagne bogføring:

2013

1.kvartal

2.kvartal

3.kvartal

4.kvartal

I alt

Bogført salgsmoms

13.375

71.475

32.576

117.426

Angivet salgsmoms

8.000

8.000

8.000

24.000

Yderligere salgsmoms

5.375

63.475

24.576

93.426

Bogført købsmoms

9.334

35.889

28.653

73.876

Angivet købsmoms

0

0

0

0

Yderligere købsmoms

9.334

35.889

28.653

73.876

Bogført gas- og elafgift

0

1.205

10.307

11.512

Angivet gas- og elafgift

0

0

0

0

Yderligere gas- og elafgift

0

1.205

10.307

11.512

Yderligere momstilsvar

-3.959

26.381

-14.384

8.038

2014

1.kvartal

2.kvartal

3.kvartal

4.kvartal

I alt

Bogført salgsmoms

27.367

35.373

64.077

23.544

150.361

Angivet salgsmoms

27.367

13.299

0

1.000

41.666

Yderligere salgsmoms

0

22.074

64.077

22.544

108.695

Angivet købsmoms

21.872

21.965

34.181

16.741

94.759

Bogført købsmoms

21.872

6.954

0

0

28.826

Yderligere købsmoms

0

15.011

34.181

16.741

65.933

Bogført gas- og elafgift

2.862

5.150

6.237

4.222

18.471

Angivet gas- og elafgift

2.862

3.415

0

0

6.277

Yderligere gas- og elafgift

0

1.735

6.237

4.222

12.194

Yderligere momstilsvar

0

5.328

23.659

1.581

30.568

2015

1.kvartal

2.kvartal

3.kvartal

4.kvartal

I alt

Bogført salgsmoms

28.852

27.698

56.550

Angivet salgsmoms

28.852

27.698

56.550

Yderligere salgsmoms

0

0

0

Bogført købsmoms

19.320

18.797

38.117

Angivet købsmoms

19.320

18.797

38.117

Nedsættelse købsmoms

0

0

0

Bogført gas- og elafgift

3.210

637

3.847

Angivet gas- og elafgift

0

637

637

Yderligere gas- og elafgift

3.210

0

3.210

Yderligere momstilsvar

-3.210

0

0

(...)”

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse også anført følgende:

3.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Vi har gennemgået det modtagne materiale, herunder kontoudtog fra pengeinstitutter.

Virksomhedens bruttoavance på 67,8 % ifølge det indsendte regnskab ligger over branchens gennemsnit er 55 %.

Der er alene kassebon (z-bon) og bon fra kortterminal i regnskabsmaterialet. Der er ikke vedlagt dokumentation for kasseoptælling og elektronisk dagsrapport (revisionsstrimmel). Der mangler oplysninger om det kontante salg. I juni 2013 er der næsten daglige døgnboks indbetalinger, i juli 2013 6 og 1 i september og november 2013. Herefter foretages der ikke flere døgnboksindbetalinger, og der foretages ikke løbende indsætninger af kontanter.

Med udgangspunkt i det indsendte materiale og modtagne kontroloplysninger fra [virksomhed2] og [virksomhed3] har vi opgjort kontant salg i øvrigt pr. dag for perioden 1. juni 2013 til 30. juni 2015.

Dagens kontante salg er salg ifølge kassebon (z-bon) er opgjort således:

Salg ifølge kassebon

- Betalingskort i alt ([virksomhed3] og Dankort) og kontant salg [virksomhed2]

= Kontant salg i øvrigt

Opgørelsen viser, at der er flere dage hver måned, hvor det beregnede kontante salg er negativ eller 40 kr. og derunder. Der opgøres for disse dage et gennemsnitligt salg, baseret på et gennemsnit af de dage med beregnet kontant salg over 40 kr. Hvor det kontante salg er negativt forhøjes endvidere med det negative beløb. Desuden tillægges de beløb, som fremgår af kassebonen under RF-mode, idet det ikke er oplyst og dokumenteret, at de ikke skal medregnes i omsætningen.

Yderligere omsætning for 2013 på baggrund af bilag 1:

Måned

Negativ omsætning

Skønnet kontant salg

RF-mode m.v.

I alt

I alt pr. kvartal

Moms

Juni

2.709

2.469

0

5.178

5.178

1.036

Juli

0

0

2.521

2.521

August

224

2.771

1.055

4.050

September

0

1.200

119

1.319

7.890

1.578

Oktober

1.038

4.194

513

5.745

November

1.123

3.834

610

5.567

December

595

1.609

145

2.349

13.661

2.732

I alt

5.689

16.077

4.963

26.729

5.346

Heraf moms

5.346

Beløb ekskl. Moms

21.383

Det er vores opfattelse, at den yderligere omsætning på 26.729 kr. skal beskattes som yderligere overskud af virksomhed jævnfør. Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, og salgsmomsen er momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1.

Momsgrundlaget er vederlaget, jævnfør momslovens § 27, stk. 1. Salgsmomsen udgør 20 % af 26.729 kr. svarende til 5.346 kr. Overskud af virksomhed for 2013 forhøjes med 21.383 kr.

Yderligere omsætning for 2014 på baggrund af bilag 2:

Måned

Negativ omsætning

Skønnet kontant salg

RF-mode m.v.

I alt

I alt pr. kvartal

Moms

Januar

1.104

2.829

457

4.390

Februar

780

3.589

853

5.222

Marts

640

3.502

2.349

6.491

16.103

3.220

April

80

1.698

1.845

3.623

Maj

396

2.522

2.268

5.186

Juni

743

1.601

72

2.416

11.225

2.245

Juli

743

2.016

0

2.759

August

790

4.963

255

6.008

September

421

2.724

152

3.297

12.064

2.413

Oktober

988

1.895

0

2.883

November

785

2.569

0

3.354

December

86

1.401

320

1.807

8.044

1.609

I alt

7.556

31.309

8.571

47.436

9.487

Heraf moms

9.487

Beløb ekskl. Moms

37.949

Det er vores opfattelse, at den yderligere omsætning på 47.436 kr. skal beskattes som yderligere overskud af virksomhed jævnfør statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, og salgsmomsen er momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1.

Momsgrundlaget er vederlaget, jævnfør momslovens§ 27, stk. 1. Salgsmomsen udgør 20 % af

47.436 kr. svarende til 9.487 kr. Overskud af virksomhed for 2014 forhøjes med 37.949 kr.

Yderligere omsætning for perioden 1. januar til 30. juni 2015 på baggrund af bilag 3:

Måned

Negativ omsætning

Skønnet kontant salg

RF-mode m.v.

I alt

I alt pr. kvartal

Moms

Januar

149

1.022

0

1.171

Februar

666

1.509

70

2.245

Marts

473

2.795

1.095

4.363

7.779

1.556

April

295

4.548

1.585

6.428

Maj

1.847

2.365

40

4.252

Juni

285

1.648

0

1.933

12.613

2.522

I alt

3.715

13.887

2.790

20.392

4.078

Heraf moms

4.078

Beløb ekskl. Moms

16.314

Det er vores opfattelse, at der er en yderligere omsætning på 20.392 kr. for perioden 1. januar til 30. juni 2015, og at salgsmomsen er momspligtig i henhold til momslovens§ 4, stk. 1.

Momsgrundlaget er vederlaget jævnfør momslovens§ 27, stk. 1. Salgsmomsen udgør 20 % af 20.392 kr. svarende til 4.078 kr.

Ved gennemgang af konto [...75] og [...73] er det konstateret, at der indsættes løn og overføres fra Udbetaling Danmark. Herudover er der overført fra diverse konti og indsat kontant.

Vi har på det foreliggende grundlag anset, at indsætninger fra andre konti, overførsler samt kontante indsætninger er skattepligtige, idet det ikke overfor os er dokumenteret, at indsætningerne er den skattepligtige indkomst uvedkommende. Vi har i opgørelsen ikke taget hensyn til løn, overførsler fra Udbetaling Danmark, overførsler mellem egne konti samt overførsler fra ægtefælle.

Du har indsendt bemærkninger til bilag 13, 14 og 15. Der er efterfølgende taget hensyn til, at dokumenterede overførsler fra din ægtefælle og indsætninger som vedrører fejlagtigt hævede beløb, overførsler fra konto [...73] ([virksomhed1]s konto) og tilbagebetaling af lån overført få dage tidligere ikke skal beskattes som yderligere overskud af virksomhed.

En del af indsætninger på konto [...75] og [...73] stammer ifølge dine oplysninger fra daglig kontant indtjening i [virksomhed1]. Vi har gennemgået bogføringen, og der er ingen af dagene bogført hævning af kontanter på konto 4501 Kassebeholdning. Det er vores opfattelse, ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at indsætninger stammer fra en bogført omsætning.

For så vidt angår lån ydet til dig og af dig, har du ikke indsendt lånedokumenter, långiver og –tagers navne samt dokumentation for betalingsstrømmen

Det er vores opfattelse, at 33.500 kr. jf. bilag 13 for 2013 og 35.833 kr. jf. bilag 14 for 2014 skal beskattes som yderligere overskud af virksomhed jævnfør statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, og salgsmomsen er momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1, idet der ikke overfor SKAT er dokumenteret, at indsætningerne er virksomheden uvedkommende.

Momsgrundlaget er vederlaget, jævnfør momslovens § 27, stk. 1. Salgsmomsen udgør for:

2013: 20 % af 33.500 kr. svarende til 6.700 kr. Fordeling på kvartaler fremgår af bilag 13.

2014: 20 % af 35.833 kr. svarende til 7.167 kr. Fordeling på kvartaler fremgår af bilag 14.

Overskud af virksomhed forhøjes for 2013 med 26.800 kr. og for 2014 med 28.666 kr.

Det er vores opfattelse, at 56.380 kr. jævnfør bilag 15 for perioden 1. januar til 30. juni 2015 er yderligere omsætning, og salgsmomsen er momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1, idet der ikke overfor os er dokumenteret, at indsætningerne er virksomheden uvedkommende.

Momsgrundlaget er vederlaget jævnfør momslovens § 27, stk. 1. Salgsmomsen udgør for perioden 1. januar til 30. juni 2015 20 % af 56.380 kr. svarende til 11.276 kr. Fordeling på kvartaler fremgår af bilag 15.

(...)”

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse desuden anført følgende:

”(...)

4.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Udgifter som er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede jf. statsskattelovens§ 6, stk. 1, litra a. For at der kan godkendes fradrag for købsmoms skal indkøbet udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer jf. momslovens § 37, stk. 1.

Udgifter skal dokumenteres med et bilag jf. bogføringslovens § 9, stk. 1 og § 58 I 84 i bekendtgørelse til momsloven, og dokumentationen skal opfylde fakturakravene i momsbekendtgørelsens § 61.

Du har indsendt bemærkninger til bilag 16, 17 og 18. Der er efterfølgende taget hensyn til:

Regning nr. 1 af 20. juni 2013 på 2.396,70 kr. fra [virksomhed8].
Regning nr. 3 af 3. december 2013 på 1.760,23 kr. fra [virksomhed8] (fratrukket i 2014).
Regning nr. 4 af 4. marts 2014 på 1.758,35 kr. fra [virksomhed8].
Faktura 1579850 af 28. december 2014 på 4.260,58 kr. fra [virksomhed5].
Faktura 600531252 af 24. april 2015 på 1.327,88 kr. fra [virksomhed9] A/S.

Der er ikke taget hensyn til følgende modtagne oplysninger/dokumentation:

Fakturaer udstedt før du har overtaget [virksomhed1]. Vi har ikke modtaget overdragelsesaftale, og gælden er ikke bogført som skyldig ved opstart af virksomhed.
Fakturaer fra [person9] er ikke indsendt.
Fakturaer fra [virksomhed10]. Firmaet er lukket, og fakturaer kan ikke skaffes.
Fakturaer fra [virksomhed5] kan ikke udskrives, da de er for gamle til vores system.
Kontoudtog fra [virksomhed8], [virksomhed4], [virksomhed7] og [virksomhed6].

Kontoudtog, dags dato eller rykkerbreve opfylder ikke fakturakravene i momsbekendtgørelsens § 61.

Der kan ikke godkendes fradrag for de udgifter, som ikke er dokumenteret med et bilag såvel ved opgørelse af overskud af virksomhed som købsmoms. Det at fakturaer ikke kan skaffes på grund af ophør, eller at virksomheden ikke kan gå så langt tilbage gør ikke at udokumenterede udgifter kan fratrækkes. Reglerne står i bogføringslovens§ 9, stk. 1 og momslovens§ 37, stk. 1.

Der kan ikke godkendes fradrag for 53.250 kr. i 2013 og 22.104 kr. i 2014 ved opgørelse af skattepligtig indkomst, og købsmomsen nedsættes med 12.168 kr. i 2013, 5.276 kr. i 2014 og 2.526 kr. for perioden 1. januar til 30. juni 2015. Elafgiften for 2013 nedsættes med 8.959 kr. Der henvises til bilag 16 vedr. 2013, 17 vedr. 2014 og 18 vedr. perioden 1. januar til 30. juni 2015.

(...)”

SKAT har endvidere anført følgende om ændring af moms ud over den ordinære ansættelsesfrist:

”(...)

Derfor kan vi ændre din moms efter den almindelige frist

Den almindelige frist for at ændre din momsopgørelse var 3 år efter angivelsesfristens udløb. Når vi ændrer momsopgørelsen for 2013, selvom fristen er overskredet, er det fordi SKAT har konstateret, at der er indtægter ved selvstændig virksomhed, som du ikke har afregnet moms af, og vi anser overtrædelsen som mindst grov uagtsomt.

Den almindelige frist står i skatteforvaltningslovens § 31, og den særlige mulighed for at ændre opgørelsen af din moms, efter at fristen er udløbet, står i § 32, stk. 1, nr. 3.

Vi er først blevet bekendt med forholdet den 10. oktober 2016, så fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2 er overholdt.

En ændring af afgiftstilsvaret skal foretages senest tre måneder efter varsling er afsendt. Reglen står i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Din revisor har 8. december 2016 med henvisning til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, punkt 3 anmodet om, fristen for fremsendelse af bemærkninger og materiale udsættes til 8. februar 2017, og samtidig forlænges fristen for SKATs afgørelse til 8. april 2017. SKAT har i brev af 8. december 2016 godkendt anmodningen. Din revisor har 4. februar 2017 anmodet om yderligere frist til den 1. marts 2017, og samtidig forlænges fristen for SKATs afgørelse til 1. maj 2017. SKAT har i brev af 8. februar 2017 godkendt anmodningen.

Det er derfor i overensstemmelse med skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, punkt 3, at SKAT fremsender afgørelse d.d.

(...)”

I forbindelse med klagesagens behandling er SKAT kommet med følgende bemærkninger:

”(...)

I afgørelsen er der godkendt fradrag for de udgifter som der er modtaget dokumentation for. Der kan hverken moms- eller skattemæssigt godkendes fradrag for udokumenterede udgifter. Det skal bemærkes, at SKAT sædvanligvis ikke indhenter dokumentation for udgifter.

Vedr. private lån:

Overførsel på 4.000 kr. den 3. marts 2015. Ifølge mail fra [person6] har han overført 4.000 kr. den 6. juni 2015 vedr. køb af flybillet til Sydafrika. Datoerne stemmer ikke overens, og teksten ”indbetaling” betyder, at der er indsat kontanter på kontoen. Der kan således ikke være tale om samme indbetaling.

Ved kontante indsætninger stilles der større krav til dokumentation af hvor pengene kommer fra. Der er ikke bogført at kontanter fra omsætninger er indsat i bank.

(...)”

Virksomhedens opfattelse

Virksomheden har nedlagt påstand om, at forhøjelsen af virksomhedens momstilsvar for 2. – 4. kvartal 2013, for 1. – 4. kvartal 2014 og for 1. – 2. kvartal 2015 skal nedsættes.

Virksomheden har anført følgende:

”(...)

Indledningsvis skal jeg fastholde min argumenter, idet SKAT helt har valgt at se bortse fra disse, på trods af den dokumentation der er blevet tilsendt SKAT i forbindelse med sagsbehandlingen.

Min klage skal især vedrøre:

1) Lån fra nærtstående
2) Varekøb
3) Regninger m.v.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Materielt

Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, er afgiftspligtige. Det fremgår af momslovens § 3, stk. 1.

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Det fremgår af momslovens § 4.

I medfør af momslovens § 37, stk. 1, kan momsregistrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret få fuld fradragsret for indgående moms, i det omfang indkøbet relaterer sig til virksomhedens momsbelagte aktiviteter.

Momsregistrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode, til skatteforvaltningen, angive størrelsen af virksomhedens indgående og udgående merværdiafgift i perioden. Forskellen mellem den indgående og udgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Det fremgår af momslovens §§ 56, stk. 1 og 57, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55, stk. 1, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og kontrollen af merværdiafgiftens berigtigelse.

Momsregistrerede virksomheder kan efter reglerne i § 11 i elafgiftsloven (dagældende lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011) få tilbagebetalt elafgift. Det fremgår af elafgiftslovens § 11, stk. 16, at virksomheden til dokumentation for tilbagebetalingsbeløbet skal kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser, hvoraf størrelsen af elafgiften fremgår. Det fremgår af elafgiftslovens § 11a, stk. 7, at tilbagebetalingen sker ved, at virksomheden foretager modregning i sit momstilsvar.

De nærmere krav til regnskabsgrundlaget er fastsat i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven og årsregnskabsloven. Det fremgår bl.a. heraf, at regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab, jf. bogføringsloven.

Enhver registrering skal dokumenteres ved bilag. Det fremgår af bogføringslovens § 9, stk. 1. Den bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Det fremgår af bogføringslovens § 10, stk. 1

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene eller hvis der ikke har været indsendt regnskab, været bogført, registreret eller angivet moms af virksomhedens omsætning og omkostninger for perioden, kan skatteforvaltningen fastsætte virksomhedens afgiftstilsvar skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Retten har i afgørelse af samme dato som nærværende fundet, at SKAT har været berettiget til at forhøje indehaverens skattepligtige indkomst med overskud af virksomhed for indkomstårene 2013 og 2014 på baggrund af yderligere omsætning på grund af manglende kontant salg, indsætninger på bankkonto anset for yderligere omsætning samt ikke-godkendte fradrag for udgifter på grund af manglende dokumentation.

For perioderne 2. kvartal 2013 – 4. kvartal 2014 tiltræder retten herefter den af SKAT ansatte yderligere salgsmoms på grund af manglende kontant salg og af indsætninger på bankkonto anset for yderligere omsætning samt det af SKAT ikke-godkendte fradrag for købsmoms og elafgift på grund af manglende dokumentation.

SKAT har ansat yderligere momstilsvar for perioderne 2. kvartal 2013 – 2. kvartal 2015 på baggrund af virksomhedens foreliggende bogføring sammenholdt med virksomhedens momsangivelser eller SKATs foreløbige fastsættelser. Virksomheden har i forbindelse med klagesagen ikke fremlagt yderligere til SKATs ansættelser.

Retten tiltræder det af SKAT ansatte yderligere momstilsvar vedrørende differencen mellem virksomhedens foreliggende bogføring og virksomhedens momsangivelser/SKATs foreløbige fastsættelser for perioderne 2. kvartal 2013 – 2. kvartal 2015. Retten har henset til SKATs gennemgang af grundlaget for reguleringen i den påklagede afgørelse.

SKAT har ansat yderligere salgsmoms på i alt 4.078 kr. for 1. – 2. kvartal 2015 på grund af manglende kontantsalg på 20.392 kr. inkl. moms. Virksomheden har ikke i forbindelse med klagesagen fremlagt yderligere til SKATs opgørelse.

Retten tiltræder den af SKAT ansatte yderligere salgsmoms på grund af manglende kontantsalg for 1. – 2. kvartal 2015. Retten har henset til SKATs gennemgang af grundlaget for opgørelsen i den påklagede afgørelse.

SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms på i alt 2.526 kr. for 1. – 2. kvartal 2015 på grund af manglende dokumentation for driftsomkostninger. Virksomheden har i forbindelse med klagesagen fremsendt kopi af SKATs bilag 18 for 1. – 2. kvartal 2015 vedrørende ikke-godkendte fradrag for driftsomkostninger på grund af manglende dokumentation, og indehaveren har anført bemærkninger på kopien.

Retten konstaterer, at virksomheden ikke har fremlagt yderligere dokumentation vedrørende de ikke-godkendte fradrag for driftsomkostninger, og dermed heller ikke vedrørende de ikke-godkendte fradrag for købsmoms. Retten bemærker desuden, at de regnskabsmæssige registreringer skal dokumenteres med bilag, jf. bogføringslovens § 9, stk. 1, og at virksomheden, som bogføringspligtig, skal opbevare sit regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det relevante regnskabsår, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Retten tiltræder på denne baggrund det af SKAT opgjorte ikke-godkendte fradrag for købsmoms for 1. – 2. kvartal 2015.

SKAT har ansat yderligere salgsmoms på i alt 11.276 kr. for 1. – 2. kvartal 2015 på grund af indsætninger på bankkonto på 56.380 kr. inkl. moms., som er anset for yderligere omsætning. Indehaveren har i forbindelse med klagesagen fremsendt bemærkninger og materiale i relation til disse indsætninger.

Indsætninger den 2. marts 2015 (2.000 kr.) og den 3. marts 2015 (2.000 kr.)

Indehaveren har hertil anført, at der er tale om lån.

Retten bemærker, at et låneforhold normalt kræves dokumenteret ved et underskrevet og dateret lånedokument, hvori der fremgår oplysninger om tilbagebetalingsvilkår samt afdrag og rentebetaling. Retten konstaterer, at indehaveren ikke har fremlagt hverken sådan dokumentation eller anden dokumentation til støtte for det anførte.

Retten finder derfor, at virksomheden ikke har godtgjort, at der ikke er tale om momspligtig omsætning.

Indsætninger den 3. marts 2015 (4.000 kr.) og den 3. juni 2015 (4.000 kr.)

Indehaveren har hertil fremsendt kopi af mail og kontoudtog fra [person6].

Retten bemærker, at det fremlagt kun vedrører indsætningen den 3. juni 2015. Det anføres i den pågældende mail, at indsætningen vedrører tilbagebetalingen af indehaverens udlæg for en flybillet.

Retten konstaterer, at indehaveren ikke har fremlagt dokumentation for sit køb af en flybillet til [person6].

Retten finder derfor, at virksomheden ikke har godtgjort, at indsætningen den 3. juni 2015 er en tilbagebetaling af et udlæg, og at virksomheden dermed heller ikke har godtgjort, at der ikke er tale om momspligtig omsætning. Ligeledes finder retten, at virksomheden ikke har godtgjort, at indsætningen den 3. marts 2015 ikke skal anses for momspligtig omsætning.

Indsætninger den 10. april 2015 (450 kr.), den 7. maj 2015 (500 kr.) og den 18. maj 2015 (500 kr.)

Indehaveren har hertil anført, at beløbene er overført fra hans søn samt fremsendt dennes kontoudtog.

Retten konstaterer, at indsætningerne den 10. april og 7. maj er sket på virksomhedens erhvervskonto (kontonr. [...73]), hvilket ikke støtter, at der er tale indsætninger af rent privat karakter. Indehaveren har i øvrigt ikke fremlagt nærmere oplysninger om baggrunden for indsætningerne. Retten bemærker desuden i denne forbindelse, at indehaveren driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed og derfor må godtgøre, at indsætninger indgået på virksomhedens og indehaverens konti stammer fra midler, der ikke hidrører fra momspligtig omsætning.

Retten lægger vægt på, at to af de tre indsætninger er sket på virksomhedens erhvervskonto. Retten finder efter en samlet vurdering, at virksomheden ikke har godtgjort, at der er tale om tale indsætninger af rent privat karakter, og at virksomheden dermed heller ikke har godtgjort, at der ikke er tale om momspligtig omsætning.

Retten tiltræder på denne baggrund den af SKAT ansatte yderligere salgsmoms for 1. – 2. kvartal 2015 på grund af indsætninger på bankkonto, som er anset for yderligere omsætning.

Formalitet vedrørende 2. – 3. kvartal 2013

SKAT kan ikke afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb. En fastsættelse af afgiftstilsvar skal foretages senest 3 måneder efter udløber af fristen for at afsende varsel. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Virksomheden afregnede i 2013 moms kvartalsvis. Det følger af momslovens § 57, stk. 3 (dagældende affatning), at angivelsesfristen for 3. kvartal 2013 var 1 måned og 10 dage efter udløbet af afgiftsperioden – dvs. 10. november 2013.

SKATs forslag vedrørende forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for 2. – 3. kvartal 2013 blev sendt den 15. november 2016 og ligger derfor uden for den ordinære frist for varsel i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Uanset fristerne i § 31 kan et afgiftstilsvar fastsættes eller ændres efter SKATs bestemmelse, hvis en af betingelserne i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1 er opfyldt. En ansættelse kan således fortages eller ændres, hvis den afgiftspligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Retten bemærker, at virksomheden blev momsregistreret den 15. maj 2013, men ikke har angivet moms for 2. og 3. kvartal 2013.

Retten finder, at virksomhedens manglende momsangivelse må anses for i hvert fald groft uagtsomt. Det tiltrædes derfor, at SKAT havde adgang til at foretage ekstraordinær ansættelse, jf. Skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Retten har også henset til omfanget af den udeladte angivelse, jf. virksomhedens foreliggende bogføring, det opgjorte yderligere kontantsalg og bankindsætningerne anset for yderligere omsætning.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 1. pkt., at en ændring af afgiftstilsvaret kun kan foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde, hvis den varsles af SKAT senest 6 måneder efter, at SKAT er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31.

SKAT modtog kontoudtog den 17. august 2016 og oplysninger vedrørende kortbetalinger den 10. oktober 2016. Retten finder derfor, at fristen for at varsle en ekstraordinær forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for 2. – 3. kvartal 2013 var overholdt, da SKAT udsendte forslaget til sagens afgørelse den 15. november 2016, idet 6-månedersfristen må regnes fra den 10. oktober 2016.

Det fremgår desuden af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt., at en ændring, der er varslet af SKAT, skal foretages senest 3 måneder efter den dag, hvor varsling er afsendt. Det fremgår dog af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 3. pkt., at hvis det har betydning for den afgiftspligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen efter 2. pkt. forlænges, skal en anmodning om en rimelig fristforlængelse imødekommes.

SKAT udsendte sagens afgørelse den 5. april 2017, og dermed senere end 3 måneder efter, at SKAT udsendte forslaget til sagens afgørelse.

Det fremgår dog af den foreliggende korrespondance mellem virksomhedens daværende repræsentant og SKAT, at repræsentanten den 6. december 2016 og igen den 4. februar 2017 har anmodet om udsættelse af fristen til at fremsende bemærkninger m.v. til SKATs varsling om ændringer. Repræsentanten har begrundet anmodningerne med indehaverens behov for at gennemgår materiale m.v. Repræsentanten har ved anmodningerne også meddelt, at SKATs ansættelsesfrist kan ændres til den 8. april 2017 hhv. den 1. maj 2017. SKAT har imødekommet begge anmodninger.

Retten finder derfor, at der blev indgået aftale mellem virksomheden og SKAT om fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt., jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 3. pkt.

Landsskatteretten anser således SKATs forhøjelser for 2. – 3. kvartal 2013 for at være rettidigt foretaget.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse om forhøjelse af momstilsvar for 2. – 4. kvartal 2013 med i alt 41.411 kr. kr., for 1. – 4. kvartal 2014 med i alt 52.498 kr. og for 1. – 2. kvartal 2015 med i alt 14.670 kr.